• Danish
  • English

Seneste nyheder

Højteknologifondens netværksdag på Carlsberg Akademi

12-11-2007
Torsdag den 1. november 2007 samlede Højteknologifonden de foreløbige støttemodtagere på Carlsberg Akademi til en dag med inspiration og indblik i andres projekter og ledelsesformer. Deltagerne fik et inspirerende indblik i projektledelsen i Handyman-platformen, der både i indhold, styring og processtruktur skiller sig ud fra andre projekter, mens instruktør Nikolaj Cederholm holdt pep-talk om at have mod til at gøre projektledelse såvel som projektdeltagelse til en kreativ proces”.

Højteknologifonden har i løbet af sin snart toårige levetid uddelt knap en halv milliard kroner til højteknologiske udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter som, ifølge Højteknologifonden, alle vil kunne skabe ’særlige forudsætninger og potentialer i Danmark’. Sammenlignet med de øvrige statslige støttefonde har Højteknologifonden da også - som den eneste - et ’venture capital mindset’, og støtter dermed kun udviklingsprojekter med et klart erhvervsmæssigt sigte.

Bestyrelsesformanden, Jørgen Mads Clausen fra Danfoss, og formanden for Højteknologifonden, Carsten Gaarn Larsen, indledte dagen med at understrege fondens hovedopgave, som er at bringe idéer tættere på markedet, ved at gøre videnskab til teknologi og teknologi til penge.

I lyset af denne vision og fælles arbejdsramme blev netværksdagens deltagere præsenteret for et program med stor bredde. Et program, hvor såvel diversitet i indhold som projektledelse var iøjnefaldende. 14 løbende projekter blev præsenteret af deres projektledere. Herunder projektchef Niels Jul Jacobsens præsentation af den RoboCluster relaterede Handyman platform. Handyman skilte sig ud fra andre projekter både i indhold, styring og processtruktur og var derfor til stor inspiration for de øvrige deltagere.

Kreativ arbejdsproces skaber de bedste resultater

Netværksdagen bød også på kreative indspark til en mere nyskabende og innovativ projektledelse og projektdeltagelse. Højteknologifonden havde inviteret instruktør Nikolaj Cederholm som inspirator til at se ens eget projekt og proces på en ny måde. Nikolaj Cederholms oplæg var fra start til slut et opgør med den romantiske myte om, at kreativitet opstår når den vil, at den kun er for de få, og at den ikke kan tvinges frem. Instruktørens pointe var netop det modsatte. At kreativitet kan tvinges frem.

At definere hvad kreativitet er en udfordring. Væsentligt er det, at kreativitet er nært beslægtet med spontanitet, og at spontanitet fordrer et trygt miljø af arbejde i. Kreativitet kræver mod til at forandre og mod til at fejle, hvorfor et moderne lederskab bør skabe rum for en sådan kultur, fortalte Nikolaj Cederholm.

Pointerne blev illustreret ved at inddrage netværksdagens deltagere i øvelser, der udfordrede en udbredt frygt for kontroltab. Har man en tendens til i samarbejdssituationer at sige 'nej', så bremser man for kreativiteten. Siger man omvendt 'ja', så risikerer man at miste kontrollen men baner til gengæld vej for noget nyt. Ja-øvelsen er altså et simpelt arbejdsredskab til at åbne op for en kreativ arbejdsproces, der leder et nyt sted hen.

Og kreativitet handler netop om at komme et nyt sted hen. Det gælder ikke mindst for de højteknologiske udviklingsprojekter, hvor videnskab skal blive til nye markedsprodukter. Ifølge Cederholm kan man også forstå kreativitet som snyd. Snyder man, har man gjort noget på en anden måde. Man er gået imod konventionerne, sagde Cederholm. Og sådan er det netop med højteknologisk nyskabelser.

Højteknologifondens hensigt med netværksdagen var at udveksle erfaringer om projektforløb, projektpartnernes roller, generel projektstyring og at skabe nye netværk, måske til fremtidige højteknologiske projekter.

Nye midler i spil

13. november 2007 præsenterer Højteknologifonden en ny ansøgningsrunde, hvor 360 millioner kroner sættes i spil til højteknologiske samarbejder mellem virksomheder og forskere. Højteknologifonden tager i den forbindelse rundt i landet, for at fortælle om ordningen, der har fået en bredere finansieringsramme med nye interessante muligheder. Datoer for kommende informationsmøder kan ses på Højteknologifondens hjemmeside www.hoejteknologifonden.dk

Ansøgningsfrisen til den nye pulje er 4. februar 2008.

Se oplslag for højteknologiske projekter forår 2008 (pdf - 67.8 kB)

Se opslag for højteknologiske platforme forår 2008 (pdf - 69.1 kB)


Relaterede artikler

Udbygning af forskning inden for robotteknologi (30.10.07)

Oprettet: 12.11.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere