• Danish
  • English

Seneste nyheder

Interessetilkendegivelse om brugerdreven innovation

11-05-2007
RoboCluster har sammen med it- og kommunikationsklyngen BizzKIT indsendt en interessetilkendegivelse til Region Syddanmark om brugerdreven innovation inden for sundhedsområdet.

- Det er vores klare vurdering, at der i Region Syddanmark er et stort potentiale i at udnytte robotteknologi inden for sundhedssektoren, og det potentiale vil vi gerne være med til at udløse i samspillet mellem videninstitutioner, virksomheder og brugere, siger RoboClusters daglige leder Michael Wehner Rasmussen.

RoboCluster har allerede søsat et spændende projekt om automatiseret blodprøvetagning. Og i Regionalt Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer sætter RoboCluster og en række samarbejdspartnere fokus på "Pleje & Sundhed" som ét ud af fire fokusområder.

Også BizzKIT har interesser inden for sundhedsområdet. Siden 2004 har it- og kommunikationsklyngen satset på Social IT og har gennem projekter og samarbejder med en masse kompetente parter set og testet potentialet og gevinsterne ved øget anvendelse it og intelligente teknologier i social- og sundhedssektorerne.

- Det er denne indsats vi ønsker at videreudvikle samtidig med, at vi synliggør de kompetencer vores mange samarbejdsparter besidder, gennem en satsning på brugerdreven innovation på sundhedsområdet i bred forstand. Der er store forretningsmuligheder inden for service- og kvalitetsudvikling på området, ligesom der er store muligheder for brugerdreven produktudvikling. Det handler i bund og grund om at forbedre livskvaliteten for fx syge og handicappede ved at lytte til de mennesker, der i det daglige beskæftiger sig med behandling og omsorg. Ideer og behov skal omsættes til produkter og services, som gør livet bedre og lettere, siger sekretariatsleder Anette Pihl Nielsen fra BizzKIT.

Baggrund for interessetilkendegivelsen

Regionsrådet i Region Syddanmark har udpeget medlemmerne til Vækstforumet, som siden den 1. april 2006 har arbejdet med at styrke de regionale betingelser for udvikling og vækst. Den 19. april 2007 afholdt Vækstforumet et dialogmøde omkring brugerdreven innovation, for at afdække potentialer inden for fokusområderne sundhed, design og den erhvervsrettede del af energi- og miljøområdet. Mødets konklusioner vil danne grundlag for Vækstforums næste møde den 14. juni 2007, hvor medlemmerne skal tage beslutning om sammensætningen af den regionale indsats til det statslige program for brugerdreven innovation.

For at give en bred kreds af interesserede mulighed for at medvirke i formningen af indsatsen, har Vækstforum indkaldt en række interessetilkendegivelser, og interesserede partnere, herunder RoboCluster og BizzKIT, har indsendt beskrivelser af deres ideer til indsats og potentiale. Vækstforumet ønsker herved at opfange så mange ideer til indsats og samarbejdsmuligheder som muligt. Tilkendegivelserne vil også indgå i grundlaget for Vækstforums beslutning om valg af temaområde for den regionale satsning.

Yderligere information

Koordinator Michael Wehner Rasmussen
RoboCluster
tlf. 6550 3903, mwr@robocluster.dk

Sekretariatsleder Anette Pihl Nielsen
BizzKIT
tlf. 6315 7052, apn@bizzkit.dk

Læs mere om BizzKIT

Oprettet: 11.05.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere