• Danish
  • English

Seneste nyheder

Millionstøtte til syddanske virksomheder

27-06-2007
Vækstforum for Region Syddanmark indstiller godt 24 millioner kroner til støtte af syddanske erhvervsklynger, her i blandt RoboCluster.

Støtten til de regionale klynger kommer som led i en netop indgået partnerskabsaftale med regeringen, der formelt er tiltrådt af det syddanske Vækstforum. Aftalen markerer begyndelsen på et nyt og mere forpligtende partnerskab mellem det statslige og det regionale niveau, og den skal bygge bro mellem regeringens globaliseringsstrategi og vækstforums udviklingsstrategi. Partnerskabsaftalen skal bevirke mest mulig vækst og erhvervsudvikling for de penge, der er til rådighed.

- Ansøgningerne til programmet for de spirende og modne klynger af virksomheder har klart vist, at regionen besidder et stort potentiale. Der er tale om en udvikling, der tager tid. Men med denne indstilling har vi nu sat fokus på de mest konkurrencedygtige klynger i regionen, siger formand for det syddanske vækstforum, regionsrådsformand Carl Holst i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

15 initiativer modtager støtte

Det syddanske vækstforum modtog i alt 32 klyngeansøgninger, hvoraf 15 er udvalgt og indstillet til bevilling i regionsrådet. Puljen på 24 millioner kroner skal fordeles til følgende områder:

På Fyn fortsætter udbygningen af kompetencerne inden for robotteknologien hos RoboCluster, der har fået en ramme på 3 millioner kroner til forsat udvikling af robotklyngen.

- Det er vigtigt, at vi har fået opbakning fra Region Syddanmark til vores videre arbejde på at styrke aktiviteterne i robotklyngen, siger Michael Wehner Rasmussen, der er daglig leder i RoboCluster.

Fyn er ligeledes stærkt repræsenteret inden for planteavl og arbejdet med "Planter til Sundhed" hos UdviklingsCenter Aarslev har ligeledes modtaget støtte. Det samme gælder SustainAgri og TCM Denmark der er med i en stor fælles satsning på at udvikle sunde fødevarer. Endelig er Fyn repræsenteret inden for energi- og vandområder med energiklyngen Fionia og med Odense Vandselskab i spidsen for klyngen Danish Water Services.

Trekantområdet markerer sig som regionens centrum for fødevareudvikling med initiativerne Fresh Food Factory, der er et samarbejde mellem Foodture i Vejle, Stålcentrum i Kolding og TCM Denmark i Odense, og Center for Fresh Convenience. På transportområdet spiller Transportakademiet en central rolle i Danmarks Transport- og Logistikklynge.

I Sønderjylland er Køleklyngen blevet vurderet som en velfunderet klynge med mange kvalificerede projekter i støbeskeen, og på mekatronik bliver Sønderjyske initiativer omdrejningspunkt for regionens klyngeindsats. Derudover går man videre med udviklingen af bioenergi-området og støtter en ny spirende klynge, Flagskibet, der udvikler sejlbåde.

Vækstforum har med sine beslutninger bekræftet, at den sydvestjyske del af regionen er det naturlige omdrejningspunkt for udvikling af offshore, aluminium og plast. Alle tre er velkendte styrkepositioner, som Vækstforum er klar til at støtte.
Styrkelse af internationalt samarbejde

Udover midler til klynger besluttede Vækstforum at indstille 1,3 mio. kr. til Foreningen EU og internationalt arbejde i Region Syddanmark. Vækstforum besluttede også at indstille til 3,2 mio. kr. årligt i to år til Vestdansk Investeringsfremme. Vestdansk Investeringsfremme er et initiativ, der kobler statslige og regionale bestræbelser på at fastholde flest mulige vidensbaserede arbejdspladser i regionen gennem tiltrækning af internationale investeringer. Pengene kommer fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som kan anvendes til at fremme væksten i regionen. Regionsrådet træffer endelig afgørelse om, hvem der skal modtage støtte på regionsrådsmødet den 25. juni 2007.

For yderligere information

Michael Wehner Rasmussen
Daglig leder og koordinator
Tlf. 6550 3903
mwr@robocluster.dk

Link til Region Syddanmark

Oprettet: 27.06.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere