• Danish
  • English

Seneste nyheder

MoveBots erhverver robothånd

26-04-2007
Innovationskonsortiet MoveBots indkøbte i april 2007 projektets første gribehånd, efter en grundig evaluering af egnede ”hænder” på markedet. Hånden er en tre-fingeret griber fra Schunk, der skal afprøves i en række testopstillinger i robotlaboratoriet på Syddansk Universitet.

Innovationskonsortiet MoveBots er kommet godt fra start. Siden opstarten i november 2006 har projektets partnere under ledelse af projektchef Niels Jul Jacobsen (RoboCluster) undersøgt, hvilke teknologier, der findes på markedet, som kan inddrages i projektet. Konsortiet er desuden godt i gang med at definere projektets arbejdspakker, og de første projekter er igangsat.

Projektets endelige mål er at opstille en demonstrator bestående af en robot med to arme, der hver har en universel griber/hånd monteret. Demonstratoren skal bruges som platform for en fælles innovations- og kompetenceudvikling inden for robotteknologisk manipulation og emnehåndtering. De faglige temaer omhandler objektgenkendelse, gribeproces, baneplanlægning, informationsindsamling, mobilitet, materialer, sensorer og griberkonstruktion.

Faktaboks
MoveBots er et fire-årig udviklingsprojekt, hvor Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og Syddansk Universitet har tilknyttet en række ph.d.-studerende, som er med til at drive forskningen fremad inden for robotteknologisk manipulation og emnehåndtering. Formålet er at opbygge og udvide kendskabet til emnehåndtering uden for universitetsverden, således at den kan anvendes i det danske erhvervsliv. Konsortiet vil løbende præstere ny forskning gennem de igangsatte projekter.

MoveBots har 14 deltagere, heraf 11 virksomheder. Deltagerne er: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (Syddansk Universitet), RoboCluster, Teknologisk Institut, AMROSE Robotics, Bila, Grundfos, Ideal-Line, Robo Tool, Scape Technologies, Tender Innovation, TriVision, T&O Stelectric, Unisensor og Universal Robots.

Projektet er støttet med midler fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på i alt 12,8 mio. kr. Det samlede budget er på 30,95 mio. kr.

Billede: SCHUNK GmbH & Co. KG, 3-Finger Gripper
Indkøb af funktionel griber

I april 2007 bestilte innovationskonsortiet den første gribehånd til projektet. Hånden kommer fra det tyske firma Schunk og er en tre-fingeret griber, der har stor fleksibilitet i hver finger. Dette giver mulighed for at bruge den samme hånd i en hel række forskellige gribeopgaver, hvilket er et af de områder, der skal undersøges i MoveBots.

Hånden forventes leveret i oktober 2007 til robotlaboratoriet på Syddansk Universitet, hvor MoveBots-demonstratoren opstilles. Herefter vil hånden blive afprøvet i en række testopstillinger.

- Hånden fra Schunk blev valgt efter en analyse af, hvilke robothænder, der i dag er til rådighed på markedet. Vi har set på deres egnethed overfor industriel brug samt mulighederne for styringen af hånden. Og netop styring og kontrol af de mere komplekse robothænder er et nyt område. Så det er vigtigt at have en tæt kontakt til den enkelte leverandør, udtaler MoveBots projektleder Niels Jul Jacobsen.

I den sammenhæng blev der forud for valget af hånden fra Schunk fortaget besøg hos potentielle leverandører, for bedre at kunne vurderer de forskelle hænders industrielle egnethed.

- Den tre-fingerede hånd fra Schunk er en ny-udvikling fortaget i samarbejde med Fraunhofer Instituttet for Produktion og Automation (IPA) i Stuttgart. Schunk har før haft agentur på den amerikanske Barret Hand. Men den har ikke levet op til de driftskrav industrien typisk stiller, fortæller Niels Jul Jacobsen.

Ydereligere information

Kontakt: Niels Jul Jacobsen, projektchef, RoboCluster, tlf. 6550 4366, njj@robocluster.dk

Læs mere om MoveBots

Oprettet: 26.04.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere