• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny web-site sætter skarpt på etik omkring robotter

28-08-2007
Etisk Råd sætter cyborgs og robotter til debat og har i den forbindelse lanceret en ny hjemmeside www.homoartefakt.dk. Hjemmesiden skal danne rammen om en offentlig samfundsdebat, om de nye teknologier, som langsomt nedbryder grænserne mellem menneske og maskine.

Hjemmesiden er opbygget omkring en film produceret af Etisk Råd, som stiller skarpt på de etiske perspektiver, der opstår i takt med at grænserne mellem menneske og maskine nedbrydes.

Hjerneforskning, robotteknologi, ingeniørkunst og computerteknologi nærmer sig hinanden og kan måske realisere drømmen om det perfekte menneske og gøre det helt almindeligt at forbedre egenskaber på kunstig vis og overskride kroppens naturlige grænser. Vi kan i dag reparere men også forbedre mennesket medicinsk. Og forskerne er allerede langt fremme med systemer, der kan reparere og måske forbedre mennesket teknologisk. Samtidig forskes der intensivt i robotter med kunstig intelligens, som udstyres med følelser, personlige overvejelser og en selvstændig beslutningsdygtighed.

Hvilke etiske perspektiver er der i denne udvikling? Hvor går grænsen mellem menneske og robot, når robotdele indopereres i mennesker, fx for at hjælper patienter med at genopbygge funktioner, fx hørelse eller bevægelighed af ”lammede” arme og ben? Hvor ligger ansvaret, hvis systemerne svigter, og skal vil bruge teknologien til at forbedre ”raske” mennesker? Hvad stiller vi op, når maskiner kan tage selvstændige beslutninger og er blevet så intelligente, at de minder om mennesker?

Web-sitet søger at sætte gang i denne debat. Foruden den 17 min. lange baggrundsfilm ”Det kunstige menneske” er der link til etiske essays, baggrundsartikler og forskerinterviews, der sætter fokus på den teknologiske udvikling og etiske overvejelser.

Se www.homoartefakt.dk

Foredragsturne i efteråret 2007

I forlængelse af lanceringen af web-sitet og Etisk Råds arbejde med emnet er der i efteråret 2007 planlagt en foredragsturne rundt i Danmark. Interesserede kan kontakte Det Etiske Råd for nærmere information eller arrangere en debat om cyborgs og robotter.

Se foredragsoversigten på www.homoartefakt.dk eller kontakt Det Etiske Råd på tlf. 3537 5833, info@etiskraad.dk

Ivrig paneldebat – vi er stadig langt fra de selvstændige robotter

Under robotfestivalen Robots at Play 2007 i Odense blev den første paneldebat afholdt. Festivalspublikumet fik fremvist filmen ”Det kunstige menneske” og kunne efterfølgende overvære og deltage i en spændende paneldebat mellem:

Gert Balling, cand.mag og ph.d, debattør og skribent i emneområdet menneske og teknologi

Klavs Birkholm, radiojournalist og medlem af Det Etiske Råd. Formand for arbejdsgruppen for Homo Artefakt, der er Det Etiske Råds nye initiativ til at igangsætte en samfundsdebat om sammensmeltning af menneske og maskine

Phie Ambo, filminstruktør. Hendes film "Mechanical Love", som handler om menneskers forhold til robotter, får premiere i november 2007

Henrik Hautop Lund, professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet og styregruppeformand for robotfestivalen ”Robots at Play”, samt

Kasper Støy, lektor i kunstig intelligens ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet.

Publikum spurgte interesseret ind til, hvor teknologien er i dag, og hvilke overvejelser paneldeltagerne havde omkring den nye teknologi. Og der var i panelet bred enighed om, at teknologierne kommer uanset om vi vil det eller ej, men at der stadig lang vej til selvstændige, autonome robotter. Trods, at japanske forskere har vist imponerende resultater med de såkaldte androide-robotten eller cyborgs.


Relateret artikel Etiske overvejelser om cyborgs og robotter

Oprettet: 28.08.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere