• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nye 360 mio. kr. i spil til højteknologisk udvikling

13-11-2007
Højteknologifonden offentliggør 13. november 2007 en ny ansøgningsrunde til investeringer i højteknologiske projekter og platforme, hvor virksomheder og forskningsinstitutioner samarbejder. Fristen for interessetilkendegivelser er 4. februar 2008.

- Højteknologifonden har en rigtig god ordning, som er med til at skabe et idérigt og resultatorienteret udviklingsmiljø. Vi vil i RoboCluster gerne udbygge forskningen inden for robotteknologien og være med til at sætte dansk robotteknologi på verdenskortet. Og her ser vi Højteknologifonden som en vigtig medspiller. Højteknologifonden tilføjer projekterne den nødvendige medfinansiering i form af midler til de virksomheder, som deltager og bidrager til udviklingen, hvilket styrker gennemførelsen af de enkelte projekter. Og så er de med til at holde et vedvarende fokus på projekternes kommercialisering, siger RoboClusters projektchef Niels Jul Jacobsen, der er projektleder på den højteknologiske platform Handyman om fremtidens griberobotter.

Niels Jul Jacobsen vil i den kommende tid samle forskere og erhvervsliv til den nye ansøgningsrunde og modne projekter, som allerede er i støbeskeen til nye projektansøgninger, der kan indsendes inden 4. februar 2008.

Information om den nye ansøgningsrunde

Højteknologifonden sætter i den nye ansøgningsrunde 360 millioner kroner i spil til højteknologiske samarbejder mellem virksomheder og forskere. I den forbindelse afholder Højteknologifonden i samarbejde med regionale erhvervsaktører informationsmøder landet over.

Datoer for kommende informationsmøder kan ses på Højteknologifondens hjemmeside.

I den nye ansøgningsrunde har ordningen fået en bredere finansieringsramme med nye interessante muligheder. Der skelnes mellem højteknologiske projekter og højteknologiske platforme.

Højteknologiske projekter

Et højteknologisk projekt er afgrænset og sigter målrettet mod at skabe et konkret resultat, som øger parternes mulighed for at forbedre deres viden- og markedsposition.

• Varighed: 2-4 år
• Samlet budget: 5-30 millioner kroner
• Højteknologifondens investering: 2,5-15 millioner kroner

Højteknologiske platforme

En højteknologisk platform fremstiller en radikalt ny teknologi, som baner vej for at de deltagende parter kan indlede indtil flere nye kommercielle aktiviteter.

• Varighed: 3-5 år
• Samlet budget: 30-150 millioner kroner
• Højteknologifondens investering: 15-75 millioner kroner

Mere information på: www.hoejteknologifonden.dk

Højteknologifondens sekretariat står til rådighed på tlf. 3363 7280 eller info@hoejteknologifonden.dk

Oprettet: 13.11.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere