• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nyt projekt om fremtidens selvstyrende materialehåndtering

19-01-2007
RoboCluster har i samarbejde med Teknologisk Institut, Syddansk Universitet og virksomhedspartnerne Simcon, Dansk Styringsteknik, Egatec og MillCoz indsendt en interessetilkendegivelse til Højteknologifonden om udvikling af et internt transportsystem.

RoboCluster indsendte den 15. januar 2007 en interessetilkendegivelse til Højteknologifonden i samarbejde med Teknologisk Institut, SENSE Instituttet og Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet samt virksomhedspartnerne Simcon A/S, Dansk Styringsteknik A/S, Egatec A/S og MillCoz.

Projektet har til formål at udvikle, konstruere og opstille en prototype af et internt transport-, lager- og produktionssystem – kaldet ´Autonomous Material handling of the Future´ - AMAFU.

Systemet kan med sit ’plug & produce’–koncept revolutionere automatiseringen af den interne transport og skabe et fleksibelt og effektivt flow med lave indkøringsomkostninger og mulighed for automatisering af individuelle (enkeltstyks-)produktioner.

AMAFU er modulært opbygget og understøtter håndtering af emner i forskellig størrelse. Emnerne flyttes individuelt på samme system på samme tid i individuelle retninger og hastigheder. Systemet er selvkonfigurerende og såvel power som kommunikation mellem modulerne er en intergreret del af systemet.

Konceptet danner basis for tre overordnede applikationsområder:
1) universal dreje- og rotationsenhed til indpasning i eksisterende systemer
2) basismodul i fleksible produktionsceller
3) basismodul i større fuldt integrerede produktions- og transportsystemer

Målet for prototypen er effektivt at kunne demonstrere:
1) Systemets evne til at rotere, samt flytte emner i lineære retninger
2) Systemets evne til selvstændigt at foretage ruteplanlægning, herunder håndtering af kødannelse, for det enkelte emne
3) Mulighed for ændring af modulsammensætningen (plug & produce)

Ansøgerne forventer svar fra Højteknologifonden 2. marts 2007.

Yderligere information

Michael Wehner Rasmmusen, koordinator, RoboCluster, tlf. 6550 3903, mwr@robocluster.dk

Oprettet: 19.01.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere