• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nyt robotlaboratorium: Sammen er vi bedre end hver for sig

02-02-2007
"Sammen bliver vi bedre end hver for sig," sagde Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet ved åbningen af det nye robotlaboratorium, som er blevet til i samarbejde mellem RoboCluster, Teknologisk Institut og Syddansk Universitet. Med laboratoriet har forskere, studerende og erhvervspartnere fået en fælles bane at spille på, hvor viden og ideer inden for robotteknologi kan udveksles og afprøves.

Se video fra åbningen... (wmv-fil - 6.62 MB)
Videoen vises i Windows Media Player - 2.53 min. Det kan tage et øjeblik at åbne filen.

Se billeder fra robotlaboratoriet...


Torsdag den 1. februar 2007 indviede RoboCluster et nyt robotlaboratorium sammen med Syddansk Universitet og Teknologisk Institut ved en reception for 140 gæster fra robotmiljøet omkring RoboCluster-netværket.

Gæsterne blev budt velkommen af laboratoriets daglige leder Anders Stengaard Sørensen fra Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet. Han har gennem det seneste halve år stået for opbygningen af laboratoriet og af Luna-miljøet - et læringsrum for studerende, forskere og erhvervsliv – som har sine aktiviteter henlagt i laboratoriet. Nu bydes også forskere fra Mærsk Instituttet og Teknologisk Institut indenfor.

- Når man laver et miljø i universitetsregi er det vigtig, at miljøet går forud for projekterne, og at de studerende inddrages som partnere, pointerede Anders Stengaard Sørensen. Derfor er laboratoriet også åbent for andre uddannelsesinstitutioner fx Odense Tekniske Skole og Designskolen Kolding, som bidrager med viden til projekterne i robotlaboratoriet. Der er fra start 30-40 studerende og 4-6 ansatte tilknyttet laboratoriet, som arbejder inden for 3-6 hovedområder.

Et mentalt rum

For erhvervslivet vil robotlaboratoriet og aktiviteterne omkring RoboCluster være med til at synliggøre mulighederne med intelligente systemer og skaffe grobund for en ny type industri i området. Virksomhederne får mulighed for at komme i aktiv interaktion med forskere og studerende og får en fælles bane at spille på, hvor viden kan udveksles og nye ideer afprøves.

- Vores opgave er at skabe et fælles mentalt rum, hvor der sker noget på robotsiden inden for forskning, undervisning og udvikling. Vi skal gøre systemer intelligente. RoboCluster kan bidrage i form af projektledelse, fundraising og formidling og medvirke til at området bevæger sig fremad og vokser sig større til fordel for erhvervslivet, sagde RoboClusters bestyrelsesformand Carl Henrik Jeppesen, direktør for Kompan.

Med hjælpende ”hånd” af en robot fik rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet og administrerende direktør Søren Stjernqvist, Teknologisk Institut klippet den røde snor til robotlaboratoriet over.

Lidt historie

Robotteknologi er ikke et nyt fænomen på Fyn. Syddansk Universitet har i snart 20 år markeret sig inden for området, startende med et samarbejde med Odense Staalskibsværft, hvor datidens intelligente robotter oversatte CAD-tegninger til skibssektioner. Samarbejdet resulterede i, at A.P. Møller-fonden donerede penge til opførelse af et institut for produktionsteknologi, det nuværende Mærsk Mc-Kinney Møller Institut på Syddansk Universitet. Instituttet har et udstrakt internationalt samarbejde og har bl.a. vundet VM i robotfodbold. Aktiviteterne førte til, at Odense Kommune og Fyns Amt i 2002 så muligheden for at satse inden for robotteknologien, da de etablerede Brobyggerprojektet, hvor RoboCluster var et af fire indsatsområder.

- Jeg er glad for at se, at det fælles initiativ vi tog omkring brobyggerprojektet, som RoboCluster var en del af, lever videre. At det er bæredygtigt. Det siger noget om sammenholdet på Fyn. Og det er vejen frem. Ikke kun på Fyn men i hele regionen, sagde Odenses borgmester Jan Boye, der var amtsborgmester på Fyn, da Brobyggerprojektet blev etableret.

Satsningen førte til et unikt samarbejde mellem Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (i dag Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet), Odense Tekniske Skole og Teknologisk Institut.

- Syddansk Universitet opfatter sig selv som et flagskib for forskning, udvikling og undervisning i robotteknologi. Vi tror, at den vækst og innovation som fremkommer i vores robotklynge, har stor betydning for såvel by som region og styrker samarbejdet med erhvervslivet og de øvrige uddannelsesinstitutioner i området. Vi er derfor også glade for at kunne etablere et samarbejde med Teknologisk Institut. Sammen bliver vi bedre end hver for sig, sagde rektor for Syddansk Universitet Jens Oddershede og udtrykte håb om, at laboratoriet vil styrke forståelse for, at forskningen på universitetet har betydning for erhvervslivet. Omvendt er samarbejdet også til gavn for forskerne, der får nye indspil og udvikler sig i nye områder.

Nyt Center for Robotteknologi

Samarbejdet med Teknologisk Institut er yderligere blevet forstærket med en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet. Teknologisk Institut har samtidig etableret et nyt Center for Robotteknologi, som fysisk er placeret i Forskerparken i Odense dør om dør med RoboCluster.

- Teknologisk Institut bygger på udveksling af ny viden i samarbejde med universiteter, og samarbejdsmodellen hér er et eksemplarisk eksempel på, hvordan det kan gøres, udtalte Teknologisk Instituts administrerende direktør Søren Stjernqvist. Instituttet er døren til erhvervslivet og kan bidrage til, at erhvervslivet har adaptionsevnen at bruge nye forskningsresultater.

Afslutningsvist rundede Per Michael Johansen, dekan for Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet af med at sige:

- Vi kan ikke stå her uden også at fejre fusionen mellem Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Vi har fået skabt et nyt teknisk fakultet, som med RoboCluster spænder over grundforskning, anvendt forskning til brugerdrevet innovation og et tæt samarbejde med industrien og andre skoler. Robotområdet er helt centralt og unikt for de studerende, som lære samarbejde, tværfaglighed og evnen til at tage nye opfordringer op. Jeg ønsker alle inklusiv de studerende tillykke med det nye laboratorium.

Gæsterne havde mulighed for at se en robotudstilling med industrirobotter, mobile robotter, legerobotter og robotter i sundhedssektoren, fx robotten, der kan tage blodprøver på mennesker. Højteknologifondsprojektet Robotter i Betonelementfremstilling blev præsenteret sammen med innovationskonsortiet MoveBots, der går ud på at bygge en robot, der lige som mennesker kan genkende, forstå og håndtere fysiske emner ved hjælp af visionsystemer, sensorer og robothænder. Desuden fremviste og demonstrerede de studerende på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet en række af deres robotprojekter.


Relaterede artikler

Åbning af nyt robotlaboratorium (01.02.07)

Robotcenter og -laboratorium åbner (Teknisk Fakultet - 02.02.07)

Nyt robotlaboratorium åbnet (Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi - 02.02.07)

Medieomtale

02.02.07   Fyens Stiftstidende - Odense - robotby nummer et (kræver login)

01.02.07   Fyens Stiftstidende - Odenses position styrkes af nyt robotlaboratorium (kræver login)

01.02.07   Nyhedsavisen - Odenses position styrkes af nyt robotlaboratorium 

01.02.07   Nyhedsavisen - Robotlaboratorium har vokseværk 

01.02.07   TVAvisen - DR - Robotter bliver kolleger  (indslag 18:45:34)

01.02.07   TV2 - God Morgen Danmark

01.02.07   DR Radio Fyn

01.02.07   SBS Sydnet

feb.02.07  Ny Viden - Hjernekraft til robotarme 

31.01.07   DR2, Deadline - I morgen får Danmark et Center for Robotteknologi (indslag 17:12:02)

31.01.07   TV2 News

29.01.07   Jyllands-Posten - Fælles forskningscenter: Robotcenter på Fyn (kræver login)

29.01.07   Ingeniøren - SDU vil udvikle robotarme i nyt lab  

29.01.07   Erhvervsbladet - Nyt robotlaboratorium på Fyn 

29.01.07   Erhvervsbladet - Ingen rubrik - Odense 

26.01.07   Jyllands-Posten - Robotcenter åbner torsdag i Odense

26.01.07   Xtra - Nyt robotlaboratorium på Fyn

26.01.07   Fyens Stiftstidende - Nyt robotlaboratorium på Fyn (kræver login)

26.01.07   Jern- og Maskinindustrien - Center for Robotteknologi åbner robot-laboratorium

26.01.07   Virk.dk - Center for Robotteknologi åbner robot-laboratorium

26.01.07   Metal Supply - Odense udvides som robotcentrum


Oprettet: 02.02.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere