• Danish
  • English

Seneste nyheder

Performanceregnskab for innovationsnetværkene

13-12-2007
Forsknings- og Innovationsstyrelsen udgiver performanceregnskab for innovationsnetværkene anno 2006. Regnskabet afspejler, at netværkene markant bidrager til øget samarbejde mellem virksomheder og videninstiutioner og til innovation og idéudvikling i små og mellemstore virksomheder.

De 36 statsligt medfinansierede innovationsnetværk i Danmark; Højteknologiske Netværk, Regionale Teknologicentre og Regionale IKT-kompetencecentre, er blevet evalueret i et performanceregnskab, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udarbejdet. Regnskabet giver for første gang et samlet billede af, hvordan netværkene bidrager til øget innovation og samspil.

RoboCluster administrerer og driver Det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer.

Innovation og brobygning mellem virksomheder og videnmiljøer

Performanceregnskabet viser, at 2415 virksomheder samlet har deltaget i netværksaktiviteterne i 2006, hvoraf to tredjedele er virksomheder med under 50 ansatte. 345 virksomheder udviklede nye produkter, ydelser eller processer på baggrund af deres deltagelse i netværkene, mens 800 deltog i samarbejdsprojekter med videninstitutionerne. For 375 virksomheder var det første gang de samarbejdede med en videninstitution.

Øget kontakt og konkret samarbejde mellem virksomheder og universiteter er netop et af hovedformålene med innovationsnetværkene. Gennem diverse aktiviteter har netværkene hjulpet virksomheder med at etablere kontakt til de rette forskningskompetencer, modne projektidéer, skaffe finansiering til projekter, varetage projektledelse og bane vejen for decideret kompetenceudvikling og rådgivning inden for netværkenes faglige kerneområde.

550 virksomheder har således deltaget i matchmaking i 2006. 710 gange formidlede netværkene kontakt til universiteter og GTS-institutter. 550 virksomheder deltog i idégenering, mens 1917 virksomheder deltog i seminarer og konferencer udbudt af netværkene.

Samarbejde i konkrete innovationsprojekter

Regnskabet viser også, at mange virksomheder aktivt deltager i de iværksatte innovationsprojekter. Således deltog 563 virksomheder direkte i innovationsprojekter i 2006, mens 694 virksomheder deltog i arbejdsgrupper, der drøftede løsninger på konkrete problemstillinger inden for netværkenes faglige områder. 119 enheder fra videninstitutionerne deltog i projekterne, mens 149 enheder deltog i arbejdsgrupperne. Den samlede omsætning i innovationsprojekterne var 112,2 mio. kr., hvoraf 43,7 mio. kr. var virksomhedsfinansieret.

Alle netværk er specialiseret inden for forskellige områder - centreret omkring bestemte teknologier, klynger, brancher eller kompetencer. Mange netværk har samtidig, ligesom RoboCluster, en regional forankring, der udspringer af en lokal eller regional styrkeposition. Netop den faglige specialisering har vist sig at være vigtig, da en effektiv brobygning forudsætter et indgående kendskab til videnmiljøerne på den ene side og til de udfordringer virksomhederne står overfor på den anden side.

Se hele performanceregnskabet på www.fi.dk

Oprettet: 13.12.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere