• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robothøstede æbler

08-02-2007
RoboCluster har sammen med Kærsbo Frugtplantage og Frugt og Grønt Rådgivningen opstartet et projekt om automatisering af frugtplukning. Målet er at udvikle en robot, der både kan plukke æbler af første kvalitet og samtidig sikre et tilpas stort udbytte af hvert træ, så robot-høsten bliver økonomisk rentabel.
Af Louise Skovborg Just, RoboCluster

- Når man kan få robotter til at svejse biler sammen, sætte elektroniske komponenter på printplader, male og meget mere, hvorfor kan man så ikke lave en robot, der kan høste æbler? Det spørgsmål stiller forsker Bent S. Bennedsen fra BSBiosystems.

- Svaret er, at det kan man for så vidt godt. Der er fremstillet nogle prototyper. De kan dog ikke konkurrere med manuel plukning og har derfor ikke fået nogen kommerciel succes. Men det kan der gøres noget ved, fortsætter Bent S. Bennedsen, der er tilknyttet det nye projekt som ekstern konsulent.

Den automatiske frugtplukker

Projektet har fået navnet ”Automatisk frugtplukker”. Formålet er at udvikle et mekanisk system, der kan måle sig med manuel plukning, både hvad angår kapacitet og kvalitet. Over det mest af Europa og i USA er det et stigende problem at finde plukkere, og en robot, der effektivt kan høste frugten, vil derfor være et væsentligt bidrag til at sikre adgangen til frisk konsumfrugt af høj kvalitet, skriver Bent S. Bennedsen i rapporten ”Robot-høst af æbler – muligheder, begrænsninger, forslag”, der netop er færdig.

Problemerne ved udvikling af robotter til frugthøst stammer, ifølge Bent S. Bennedsen, fra det faktum, at æbler og især træerne, de vokser på, er biologisk materiale. Det vil sige, at der ikke er to, som er ens. Det medfører, at en robot til frugthøst ikke kan programmeres i forvejen, men skal indsamle og bearbejde information for hver bevægelse. En robotarm bevæger sig langsommere og lidt mindre elegant end en menneskearm, og det medfører, at hvert æble tager længere tid at plukke.

Derudover er følgende tre problemstillinger også væsentlige:

• Det billedbehandlingssystem, der sætter robotten i stand til at ”se” og styre bevægelserne, kan ikke nødvendigvis få øje på alle æblerne
• Robotten kan ikke nå æbler, der sidder bag større grene
• En del af de allerede plukkede æbler tabes på jorden

- Så længe disse forhindringer ikke er løst og så længe det er til at få arbejdskraft, befinder vi os i en situation, hvor det er bedre at benytte manuel plukning, fortæller Bent S. Bennedsen.

For at komme disse problemstillinger til livs arbejder projektet med flere løsninger. De er alle er baseret på den nyeste viden inden for robotteknologi, men inddrager samtidig biologien omkring frugtproduktion.

- Filosofien er, at maskine og dyrkningssystem afpasses efter hinanden. Derved kan man simplificere processerne og sikre robotarmen lettere adgang til æblerne, siger Bent S. Bennedsen, der håber, at projektet med den automatiske frugtplukker resulterer i en robot, der vil være et reelt alternativ til manuel plukning. Hvis det lykkes, vil robotten være meget anvendelig kommercielt set.

Status på projektet

Projektpartneren i Automatisk frugtplukker gennemførte i sommeren 2006 en videnscanning omkring eksisterende frugtplukkemaskiner samt en idegenereringsworkshop, hvis resultater blev bearbejdet hen over efteråret 2006. Dernæst bestilte man en rapport fra BSBioSystems, som Bens S. Bennedsen netop har færdiggjort. Desuden er der blevet udvalgt et koncept til en ny frugthøster og RoboClusters videnscannere undersøger pt. markedspotentiale for frugtplukker på verdensplan. I foråret 2007 skal der nedsættes et konsortium og søges midler til den forsatte udvikling. Målet er at finde midler og partner til at bygge en frugtplukker prototype.

Projektet har ingen fast tidshorisont.

Læs mere om projektet Automatisk frugtplukker


Yderligere information

Christian Klit Johansen, RoboCluster, tlf. 6550 3989, ckj@robocluster.dk

Oprettet: 08.02.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere