• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotter styrker fleksibel produktion

30-11-2007
Investeringer i robotter - og ikke mindst optimering af eksisterende robotter, er altafgørende for Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med RoboCluster afholdt en konference under titlen ’robotter styrker fleksibel produktion’, som stillede skarpt på best practice inden for investeringer, drift og anvendelse af robotter.

Konferencen strakte sig over to dag i november og var inddelt i fire temaer. Første tema omhandlede ’Investering i robotter’, hvor professor Karl Brian Nielsen fra Aalborg Universitet gav sit bud på, hvad der driver fremtidige investeringer i industrirobotter.

Forbedrede processer

De to væsentligste faktorer for investeringer i robotter var ifølge Karl Brian Nielsen ønsket om øget produktivitet og manglen på arbejdskraft. De ændrede konjunkturer i samfundet har skabt en holdningsændring i industrien. Mens man tidligere var bange for, at robotter ville medføre tabte arbejdspladser, er attituden nu vendt til, at man ser robotter som et middel til at få mere igennem produktionsanlæggene og dermed et større output. Med robotter kan man øge produktiviteten, reducere omkostningerne, forbedre arbejdsmiljøet og produktkvaliteten, reducere gennemløbstider og udføre processer, der ikke tidligere har kunnet udføres manuelt.

Nye teknologier muliggør også en mere fleksibel produktion, hvor robot, styresystem, vision, gribere, software, integration og kommunikation er blevet forbedret. Programmeringen af robotterne er dog forsat en af de store tidsrøvere, og derfor udvikles der meget inden for bl.a. offline-programmering og man-machine interface, herunder touchpath, programmering via pc eller 3D-systemer. Karl Brian Nielsen spåede, at det næste nye område med store udviklingsmuligheder ligger inden for sygehuse og servicesektoren, hvor man på en lang række felter vil kunne forbedre processerne ved hjælp af automatisering.

Det faglige oplæg blev fulgt af en praktisk case, hvor Henrik Telling fra Vald. Birn A/S fortalte om deres erfaringer med investering i robotter, herunder de strategiske, operationelle og økonomiske overvejelser som virksomheden har gjort.

Robotter i praksis

Andet tema var ’Robotproduktion i praksis’, som bød på to spændende praktiske indlæg fra henholdsvis Mikael Nielsen fra Nilpeter A/S og John Hesselholt fra Frovin vinduer og døre A/S.

Nilpeter fremstiller trykkerimaskiner i små seriestørrelser og har ved hjælp af robotter og automatisering fået en væsentlig bedre produktivitet pr. mandetime, kortere gennemløbstider og langt mindre lagerbinding end tidligere. Seks krav blev stillet til den nye produktionsplatform: Der skulle investeres i fleksibilitet, man skulle bruge den bedste teknologi på markedet og forbedre løbende, der skulle være et økonomisk fokus og mulighed for hurtige skift, medarbejderne skulle sikres den fornødne uddannelse og der skulle være et godt arbejdsmiljø. Resultatet er i dag et effektivt system, der er hurtig at programmere og indkøre, der er fremtidssikret, så der hurtigt kan omstilles til nye produkter, og hvor der er en forbedret produktion uden maskinstop.

Frovin vinduer og døre vandt i 2006 Dansk Robotforeningens Automatiseringspris, for deres implementering af robotter til håndtering af ét-styks produktion af koblede vinduer. Løsningen er udviklet i samarbejde med Bila A/S (medlem af RoboCluster SupplyNet), der fik stor ros for deres kreative løsning. Frovin vinduer og døre har i dag øget kapaciteten fra 300 til 1200 kittede glas pr. dag, med en 100 % nøjagtighed.

Temaet blev sluttet af med et virksomhedsbesøg hos fynske Ib Andresen Industri A/S, hvor kursisterne med egne øjne kunne se arbejdende robotceller.

Få det bedste ud af robotinvesteringen

Tredje tema – ’Få mere ud af dine robotter’ – blev indled med 10 gode råd fra ’robothviskeren’ Bo Genefke fra Teknologisk Institut. Vil man undgå faldgrupper i forbindelse med robotinvesteringen, blev det bl.a. anbefalet. at man opsøger referencer og ser, hvordan en lignende løsning virker i praksis hos en virksomhed. At maskinleverandør og robotleverandør taler samme så tidligt i forløbet som muligt. At man involverer dem, som skal betjene robotten fra start. At man har en realistisk forventning til, hvor hurtigt maskinen kan indkøres. At medarbejderne skoles i brug af anlæggene, og at programmerne tilpasses opgaven.

vOplægget blev fulgt af en gennemgang af offline-programmering ved Erik Salling fra Amrose Robotics A/S. Han fortalte bl.a. om, hvordan man med offline-programmering kan sikre mere oppetid på robotten, få mere styr på robottens bevægelser, hurtigere indkøring, mindre produktionsstop og optimering af eksisterende programmer.

Et vindue til fremtiden

Det sidste tema ’Fremtiden tilhører robotterne’ blev indledt af Carsten Gaarn-Larsen fra Højteknologifonden, som fortalte om de finansieringsmuligheder, der findes for opstart af nye udviklingsprojekter gennem Højteknologifonden.

Herefter fortalte Jacob Dirks fra Grundfos’ Teknologicenter om, hvordan Grundfos løbende forbedrer deres produktionsperformance ved at tænke robotter ind i produktionsflowet. Grundfos har netop modtaget årets Automatiseringspris for deres vedvarende fokus på automatisering og for at være en rugekasse for ny produktionsteknologi.

Temaet og konferencen blev afsluttet med en rundvisning i robothallen på Syddansk Universitet, hvor Niels Jul Jacobsen fra RoboCluster præsenterede nogle af de mange teknologiprojekter, der pt. er under udvikling på universitetet og i RoboCluster-regi. Kursisterne fik desuden mulighed for at få en snak med projektdeltagerne og høre om deres erfaringer og visioner. De kunne bl.a. møde folkene bag robotten, der kan tage blodprøver og Handyman, fremtidens avancerede griberobotter, herunder se eksempler på en robot til bin-picking fra Scape Technologies (medlem af RoboCluster SupplyNet) og en lille fleksibel robot fra Universal Robots, der i projektet bruges til at sortere vasketøj.

Oprettet: 30.11.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere