• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotter til at tage vævs- og væskeprøver på mennesker

25-03-2007
RoboCluster har i samarbejde med Syddansk Universitet, Teknologisk Institut og Designskolen Kolding samt en række erhvervspartnere indsendt en ansøgning om etablering af et innovationskonsortium, der skal opbygge kompetencer, som gør det muligt at udvikle medicinsk udstyr til en automatiseret udtagning af vævs- og væskeprøver på mennesker. Konsortiet har fået navnet Invasive Robotics.

Formålet med innovationskonsortiet Invasive Robotics er at etablere grundlaget for et fælles innovations- og kompetenceudviklingsmiljø inden for medicoindustrien, der gør det muligt at udvikle medicinsk udstyr til at automatisere udtagningen af vævs- og væskeprøver på mennesker. Fokus vil overordnet være bredt, men afsættet vil i flere sammenhænge være blodprøvetagning, der langt overgår øvrige vævs- og væskeprøver i antal og alene i Danmark koster samfundet over en 1 mia. kr. årligt. Allerede nu foreligger der anvendelige resultater på dette område, og det forventes at det vil være muligt at arbejde videre med beslægtede prøvetyper.

Innovationskonsortiet vil tage afsæt i avanceret robot- og sensorteknologi kombineret med moderne designmetoder, intelligent brugerinteraktion, samt viden på højt internationalt niveau om medicinsk udstyr. Teknologiens muligheder og anvendelsesområder skal synliggøres og formidles til erhvervslivet gennem konkrete demonstrationer og være med til at bibeholde og videreudvikle robotteknologiske spidskompetencer i Danmark. Partnerne skal desuden sikres adgang til internationale netværk og kompetencer.


Billede: Designskolen Kolding
Baggrund – kunne man ikke få robotter til at tage blodprøver?

Ideen til Invasive Robotics udspringer af et initiativ som overlæge Ivan Brandslund fra Vejle Sygehus tog tilbage i 2005. Ønsket var at undersøge muligheden for at automatisere blodprøvetagning på mennesker. En proces, der siden 1987 er steget med 7 % om året. Alene i Danmark bliver der i dag taget over 11 mio. blodprøver årligt. Blodprøverne er på den ene side et af de vigtigste værktøjer inden for diagnosticering og behandling af en bred vifte af sygdomme. På den anden side giver blodprøvetagningen flaskehalsproblemer på landets sygehuse, bl.a. fordi det kræver højt uddannet personale og samtidig er en arbejdsmæssigt belastende opgave at udføre.

I samarbejde med RoboCluster, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut og Designskolen Kolding blev der igangsat et projekt under navnet RoBlood, der indledte en række tværfaglige undersøgelser og teknologiske forsøg, som vurderede muligheden for at udvikle medicinsk udstyr, der automatisk kan udtage blodprøver på mennesker.

Resultaterne fra RoBlood viser, at det er sandsynligt at automatisere blodprøvetagningen inden for en årrække og dermed udgøre et muligt supplement til den traditionelle, manuelle blodprøvetagning. De nødvendige sensor- og robotteknologier er i et rimeligt omfang til stede, men der er brug for en modning, tilpasning og opbygning af kompetencer omkring teknologiernes anvendelse til udtagning af prøver på mennesker, før de er klar til at indgå i kommercielle sammenhænge. RoBlood viser også, at der er brug for at integrere psykologiske (fx patienternes tryghed) såvel som logistiske aspekter i den videre udvikling.

Læs mere om RoBlood

Et konsortium af førende danske forskere og virksomheder

Ud over RoboCluster deltager også Teknologisk Institut, Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet og Designskolen Kolding samt virksomhederne AVS Danmark, Danmeter A/S, Kurt Hansen Projekt, PAJ Systemteknik og TriVision. Herudover deltager også lægefagligt personale fra Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital.

Målet er at bringe Danmark internationalt i front, hvor producenterne af medicinsk udstyr får innovative produkter til et voksende globalt marked, og hvor især specialiserede SMV’ere kan udvikle højteknologiske sensor- og robotkomponenter samt unikt designede og brugerintegrerede udstyrsløsninger.

Konsortiet vil opstille verdens første robot til at tage blodprøver på mennesker i Robotlaboratoriet i Odense. Robotten skal være en platform for konsortiets kompetenceopbygning, formidling og teknologiske service.

Faktaboks
”Der er gode danske muligheder for at opbygge en industri omkring sygehus og til sundhedssektoren generelt. Danmark har gode forudsætninger i kraft af et relativt centralt styret sygehusvæsen og en unik organisering, der vil gøre det nemt at tage nye løsninger i brug.”
Det Teknologisk Fremsyn om Kognition og Robotter, side 33

15. marts 2007 indsendte RoboCluster en ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen om støtte til etablering af innovationskonsortiet ”Invasive Robotics – Robotter til at tage vævs- og væskeprøver på mennesker”. Der forventes svar på ansøgningen i sidste halvdel af juni måned.

 Oprettet: 25.03.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere