• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotudvikling får europæisk dimension

14-12-2007
Teknologisk Institut planlægger i samarbejde med blandt andre RoboCluster og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet at søge midler fra EU’s 7. rammeprogram til udvikling af ny avanceret robotteknologi, der kan tilpasse sig og agere i forhold til sine omgivelser. Teknologien søges primært udviklet med sigte mod anvendelse i industrien, sekundært i servicesektoren.

Det 7. rammeprograms tredje call under ICT-programmet (Information and Communication Technologies), som bl.a. dækker projektidéer inden for kognitive systemer, interaktion og robotter, er netop åbnet med ansøgningsfrist den 8. april 2008. I den forbindelse har Teknologisk Institut, RoboCluster og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet diskuteret indholdet af en kommende ansøgning med seks europæiske partnere, herunder forskellige konsortiepartneres deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Det nye projekt skal kunne spille sammen med resultaterne fra de to store igangværende nationale projekter MoveBots og Handyman, som ledes under RoboCluster. Den kommende ansøgning vil desuden tage afsæt i et arbejde fra første kvartal 2007, hvor de tre partnere uden held søgte om støtte i rammeprogrammets første call til udvikling af avanceret griberteknologi til industrien; ’Pick and Place Robotics’.

Deltagere

Konsortiet for den nye ansøgning til det 7. rammeprograms tredje call tæller foreløbig følgende partnere:

• Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut, Danmark; www.teknologisk.dk/robot
• Fraunhofer IPA, Tyskland; www.ipa.fraunhofer.de
• Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet, Danmark; www.mmmi.sdu.dk
• RoboCluster, Danmark; www.robocluster.dk
• SCHUNK GmbH, Tyskland; www.schunk.de
• Scape Technologies A/S, Danmark; www.scapetechnologies.com
• Technical University of Budapest, Ungarn; www.iit.bme.hu
• University of Goettingen, Tyskland; www.ifi.informatik.uni-goettingen.de
• Université de Liège, Belgien; www.montefiore.ulg.ac.be
• University of the West of England, England; www.cems.uwe.ac.uk

Om EU’s 7. rammeprogram

EU's 7. rammeprogram for forskning (FP7) uddeler mere end 50 milliarder euro til forskningsprojekter i perioden fra 2007 til 2013, og er det til dato største og længste rammeprogram for forskning i EU’s historie. Rammeprogrammet styres af Europa-Kommissionen fra Bruxelles og er en af hjørnestenene i EU’s bestræbelser på at fremme vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse i Europa.

I Danmark er Forsknings- og Innovationsstyrelsens EuroCenter Nationalt Kontaktpunkt (NCP) for FP7.

Læs mere om ny indkaldelse inden for ICT-programmet – EU's 7. rammeprogram på www.fi.dk

For yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder, RoboCluster
T   +45 6550 3989
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 14.12.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere