• Danish
 • English

Seneste nyheder

Seminar: Automation i sundhedssektoren

09-01-2007
Der opstår inden længe et akut behov for rationalisering i det moderne sundhedsvæsen. Mange relevante nøgleteknologier eksisterer allerede, men skal sættes sammen og forfines til specifikke formål inden for sundhedssektoren. RoboCluster afholder seminar om automation i sundhedssektoren i samarbejde med Videncenter for Teknologisk Innovation og Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.

       

”Sundhedsvæsenet står overfor en vedvarende udfordring i form af vedvarende krav om produktivitetsforbedringer, mens der fremadrettet er to overordnede udfordringer: Mangel på arbejdskraft og et stigende antal personer med kroniske sygdomme. Spørgsmålet er i hvilket omfang teknologiske innnovationer kan bidrage til løsningen af disse udfordringer?." Citat; Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Spørgsmålet søges besvaret på seminaret under overskriften ’pervasive health care’.


Automation og brugen af robotter og intelligente systemer vinder mere og mere frem i sundhedssektoren, og der synes at være behov for projekter, som kan automatisere og forbedre arbejdsgange og -processer i sundhedssektoren. RoboCluster, Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet og Videncenter for Teknologisk Innovation inviterer derfor til seminar om automation i sundhedssektoren.

Seminaret vil udforske den nyeste teknologi, og deltagerne vil diskutere, hvordan teknologien kan forbedre hverdagen for patienter og personale. Potentialet er stort. Med moderne robotteknologi vil patienter kunne tilbydes nye behandlingsformer inden for fx genoptræning, operationer, undersøgelser, mm., og personalet vil kunne aflastes.

Programmet er en blanding af tværfaglige indlæg og cases, som viser mulighederne for og giver inspiration til, hvordan sundhedssektoren og robotverdenen kan drage nytte af hinandens kompetencer og viden. Seminaret henvender sig til interessenter fra sundhedssektoren, robotvirksomheder og videninstitutioner.


Tid

Torsdag den 18. janauar, kl. 13.00 - 16.30

Sted

Auditorium 2, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Se kort over Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet her...   (AU = Auditorium 2)

Tilmelding

Senest mandag den 15. januar til Karina T. Therkildsen, telefon 6550 7453, ktt@iot.dk
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig pga. begrænset deltagerantal.

Udskriv invitation inkl. program... (pdf - 184.4 kB)

Udskriv statements om automation i sundhedssektoren... (pdf - 142 kB)

Link til Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet...


Program
 • Velkomst v/RoboCluster
 • Automation in medicine: Robotic and CAS surgical systems
  v/Brian L. Davies, Professor of Medical Robotics, Senior Research Investigator, Mechatronics in Medicine Group, Department of Mechanical Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London
  ”Early implementations of Medical Robots focused on the use of autonomous systems, particularly for orthopaedic applications. However, for reasons which are primarily related to current medical practice rather than technological issues, such systems have not been popular. In more recent times, there has been a move towards systems which are under the direct control of the surgeon. These may be either telemanipulators, or simple cost-effective devices referred to as “intelligent tools” which can constrain and guide the surgeon.”
  Professor of Medical Robotics, Brian Davies, Imperial College, London
 • Teknologiske bidrag til løsningen af sundhedssektorens udfordringer
  v/Mickael Bech, lektor, IST sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet
  ”Sundhedsvæsenet står overfor en vedvarende udfordring i form af vedvarende krav om produktivitetsforbedringer, mens der fremadrettet er to overordnede udfordringer: Mangel på arbejdskraft og et stigende antal personer med kroniske sygdomme. Spørgsmålet er i hvilket omfang teknologiske innnovationer kan bidrage til løsningen af disse udfordringer? Det besvares under overskriften ’pervasive health care’.”
  Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet
 • Neurotechnology: Present and future possibilities
  v/Nico Rijkhoff, lektor, Institut for Sundhedsvidenskab og -teknologi, Aalborg Universitet
  ”Neural Prostheses are assistive devices that restore function in persons with neurological or sensory impairment by electrical stimulation of the nervous system. Neural Prostheses are thus a powerful tool to improve the quality of life of disabled people. It is therefore not surprising that there has been a remarkable growth in the number of implantable devices and over 250.000 individuals have already been implanted with a Neural Prosthese.”
  Lektor Nico Rijkhoff, Institut for Sundhedsvidenskab og -teknologi, Aalborg Universitet
 • Succeshistorier fra laboratorier
  v/Ivan Brandslund, laboratoriechef, Vejle Sygehus
  ”Gennem de sidste 10 år har kliniske biokemiske laboratorier på hospitaler præsteret en årlig produktivitetsøgning, målt som antal resultater afgivet pr. ansat, på 10-12 %. Samtidig er prisen pr. analyse og pr. patient faldet med 25-35 %. Disse bemærkelsesværdige resultater står godt og vel mål med det bedste i dansk erhvervsliv. På Vejle Sygehus opnås disse resultater ved integreret brug af it og automatisering.”
  Laboratoriechef, dr. med Ivan Brandslund, Vejle Sygehus
 • Forfriskning og networking
 • Automatisering af blodprøvetagning
  v/Anders S. Sørensen, lektor, Videncenter for Teknologisk Innovation, Syddansk Universitet
  ”Der opstår inden længe et akut behov for rationalisering i det moderne sundhedsvæsen. Mange relevante nøgleteknologier eksisterer allerede, men skal sættes sammen og forfines til specifikke formål inden for sundhedssektoren. I projektet om automatisering af blodprøvetagning arbejder vi netop med at forbedre arbejdsprocesser ved hjælp af videreudvikling af og integration mellem eksisterende teknologier.”
  Lektor Anders S. Sørensen, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Design og interaktion i medico-tekniske apparater
  v/Elle-Mie Ejdrup Hansen, institutleder, Institut for Industrielt Design & Interaktive Medier, Designskolen Kolding
  ”I dag sættes en ny dagsorden for konkurrence, innovation og udvikling i en verden, hvor der til stadighed udvikles nye teknologier, opfindes nye behov og stilles øgede krav til såvel forbrugere som producenter. Der er tale om interaktion mellem brugeren, ingeniøren og designeren - også i forhold til medico-tekniske apparater.”
  Institutleder Elle-Mie Ejdrup Hansen, Institut for Industrielt Design & Interaktive Medier, Designskolen Kolding
 • Erfaringer med automation i de kliniske områder på et sygehus
  v/Peder Jest, cheflæge, Sygehus Fyn
  ”Udfordringen er til stadighed at øge behandlingskvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet. Herunder især effektiviteten af de sundhedsprofessionelle ressourcer. Det kræver både en ledelsesmæssig indsats og innovation i de kliniske miljøer, der - per definition - er forskningsmindede men også meget konservative, hvad angår forandringer. Indgangsvinklen er først og fremmest patientperspektivet. Gavner det patienten? Men også grundforskning, som klinisk forskning, industriel og teknologisk udvikling samt marketingsforhold indgår som væsentlige bestanddele. Vi har i dag gode nogle eksempler fra den kliniske verden omfattende operationsrobotter, intelligent trænings- og terapiudstyr og kombination af telemedicinske aktiviteter og medikoteknologi ved henholdsvis hjertesygdomme og rygerlunger (kronisk obstruktiv lungelidelse).”
  Cheflæge Peder Jest, Sygehus Fyn, Region Syddanmark
 • Modular Robotics for Physiotherapeutic Rehabilitation
  v/Henrik Hautop Lund, professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
 • Debat og idéudveksling
 • Afslutning v/RoboCluster

Relaterede artikler

Projekt: Roblood - automatiseret blodprøvetagning på mennesker

Aktivitet: Seminar automation i sundhedssektoren

Pressemeddelelse (15.01.07): Automation i sundhedssektoren (pdf - 29.5 kB)

Oprettet: 09.01.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere