• Danish
  • English

Seneste nyheder

Slutbrugere giver input til udviklingsprojekt

12-10-2007
Robotaftagere fra industrien har givet en midtvejs-evaluering på udviklingsprojektet ’Leak Control’ under højteknologiplatformen Handyman. Projektpartnerne fik spændende input fra de potentielle slutbrugere til projektets opstillede testdemonstrator omkring kompleksiteten, anvendeligheden og ikke mindst rentabiliteten af det færdige system.

Højteknologiplatformen Hanydman består af en vifte projekter med fokus på håndteringsopgaver i industrien. Et af de igangværende projekter er Leak Control-projektet, som omhandler en fuldautomatisk håndtering af forskellige rørtyper, der skal undersøges for utætheder. I oktober 2007 evaluerede et nedsat ’Advisory Board’ projektets foreløbige resultater.

Advisory Boardet består af eksterne industripartnere, der med deres praktiske erfaringer og som potentielle aftagere af den færdige løsning, giver indspil til udviklingen og det tekniske indhold undervejs i projektet. Advisory Boardet for Leak Control-projektet består af deltagere fra Grundfos, Micro Matic, Danfoss og Ribe Jernindustri.

- Når man har at gøre med et højteknologisk projekt med mange partnere involveret, er det af uvurderlig betydning at kunne diskutere mål og midler med kompetente industrielle erhvervsfolk. Allerede på første møde var der en virkelig god erfaringsudveksling mellem projektdeltagerne og Advisory Board. Der er for mig ingen tvivl om, at dette Advisory Board vil sikre at vores slutresultat er langt tættere på markedet end det ellers ville have været. En ikke uvæsentlig ekstra gevinst er, at vi allerede på nuværende tidspunkt kan påbegynde diskussioner om analyser af løsningsmuligheder hos specifikke industrielle kunder, siger Ole Neckelmann Knudsen fra TriVision, der er formand for Leak Control-projektet.

Demonstration af testopstilling

Advisory Boardet blev indledningsvist præsenteret for de tekniske elementer i projektet og fik en status på de udfordringer projektpartnerne har identificeret. Herefter fik de en demonstration af projektets testopstilling. Den består af en robotcelle, som i testcasen skal håndtere sammensvejsede rør, der skal tryktestes for om svejsningerne er tætte. Demo-cellen skal opsamle de svejsede rør fra en pallekasse og placere dem nøjagtigt i et fikstur, som ved hjælp af tryk og vand vil undersøge om svejsningerne er nøjagtige og tætte. Herefter skal røret sendes videre i bearbejdningsprocessen.

Trykprøvningen udføres i dag manuelt og tager ca. 20 sekunder. Med en fuldautomatisk løsning vil man kunne reducere dette løntunge og trivielle arbejde betragteligt. Samtidig forventer projektgruppen at kunne halvere cyklustiden og derved få en mere effektiv produktion.

Se video af testopstillingen (1.6 MB - video/x-ms-wmv)

Feedback på udviklingsretningen

Demonstrationen af robotcellen blev efterfulgt af en diskussion af projektets tekniske indhold. Advisory Boardet blev bedt om at tage stilling til en række spørgsmål, bl.a. omkring anvendeligheden i systemet; kan Advisory Board-deltagerne se anvendelse for det aktuelle system i deres industrier? Omkring kompleksiteten i systemet; er der for lidt eller for mange delelementer og kan systemet gøres simplere og derved mere robust og driftsikkert? Og endelig systemets rentabilitet; hvilke besparelser/udgifter og markedsmuligheder ser Advisory Board-deltagerne i systemet?

- Der har fra vores side ikke på noget tidspunkt været tvivl om rentabiliteten i sådanne automations¬projekter. Men det var godt at få underbygget dette i form af håndfaste beregninger fra det industrielle Advisory Board. Ydermere var det værdifuldt at høre om, i hvor høj grad virksomhederne i dag indregner risici ved ensidigt gentaget arbejde. Dels er ensidigt gentaget arbejde en stor samfundsmæssig belastning, og dels det et arbejde som det bliver konstant vanskeligere at skaffe folk til. Vores projekt og de øvrige Handyman-projekter er perfekt egnede til at løse disse vanskeligheder, siger Ole Neckelmann Knudsen fra TriVision.

Yderligere kontakt

Niels Jul Jacobsen
Projektchef - MoveBots og Handyman
T +45 6550 4366
M +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Læs mere om HandymanFakta om Leak Control-projektet
Democellen består af en robot fra Bila, et bin picking-system fra Scape Technologies, et visionsystem fra Trivision og et gribesystem udviklet af Teknologisk Institut mens baneplanlægningen udføres af Amrose Robotics. Desuden deltager professor Henrik Gordon Petersen fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet i den tekniske udvikling. Projektet udføres i samarbejde med Blücher.

Projektet blev igangsat 1. marts 2007 og forventes færdigt 1.marts 2008.


Fakta om Handyman
Handyman er en højteknologisk platform for griberobotter til avanceret emnehåndtering i fremtidens industrielle produktion. Med udgangspunkt i konkrete håndteringsopgaver i industrien, bliver der i Hanydman løbende igangsat del-projekter af et års varighed, som udforsker og udvikler løsninger på de aktuelle problemstillinger. Handyman støttes af Højteknologifonden og har en varighed på 4 år. Handyman blev igangsat i 1. marts 2007.

Oprettet: 12.10.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere