• Danish
  • English

Seneste nyheder

Status og prognoser for robotmarkedet

21-11-2007
World Robotics 2007 er netop udkommet med de seneste statistikker, markedsanalyser og prognoser for robotmarkedet. I 2006 oplevede Europa en øget vækst i salget af industrirobotter, i modsætning til det samlede verdensmarked, som tegnede sig for et mindre fald. 2007 ser ud til at komme ud med en samlet øget vækst på 10 %, mens servicerobotter til professionelt og privat brug er et nyt marked med lukrative vækstpotentialer.

Efter rekordinvesteringerne i 2005 faldt salget af industrirobotter i 2006 med 11 % til 112.203 solgte enheder på verdensplan. Det svarer til en anslået værdi på 5.8 milliarder US$, hvilket ligger 3.3 % lavere end i 2005. Trods dette fald er resultatet det næstbedste World Robotics nogen sinde har målt. Stort set alle sektorer oplevede en øget investeringslyst. Kun i bilindustrien og elektronikindustrien, som begge har været toneangivende for markedet - og den høje vækst i 2005, blev robotinvesteringerne reduceret med henholdsvis 17 % og 34 %.

Udviklingen på de tre største geografiske markeder varierer betragteligt. Væksten i Europa fortsatte sin kurs op, mens Asien og Nordamerika oplevede fald i investeringerne oven på salgsboomet i 2005. På verdensplan anslår World Robotics, at der nu er over 951.000 industrirobotter. Næsten halvdelen af disse er i Asien, en tredjedel er i Europa, mens USA tegner sig for 16 %. Australien og Afrika har hver blot 1 % af det totale marked.

Estimat for antallet af årligt leverede industrirobotter

Europa: Øget vækst trods tendenserne på det øvrige verdensmarked

I Europa fortsatte bilindustrien og de tilhørende leverandører med beherskede investeringer i 2006. Ordrerne faldt med 14 %, mod et fald på 30 % i 2005. Ikke desto mindre steg antallet af totale robotleverancer med 11 %, svarende til 31.500 enheder. Dette skyldes overvejende en øget efterspørgsel fra fødevareindustrien, metalindustrien og plastik- og gummiindustrien. I Tyskland, som er det største robotmarked i Europa, blev der som følge registeret et øget robotsalg på 13 % til 11.400 enheder. I Italien, det næststørste europæiske marked, steg salget med 15 % svarende til 6.300 enheder, mens salget stagnerede i Frankrig. I Spanien og Storbritannien faldt salget med ca. 11 %, mens Central- og Østeuropa oplevede en beskedent vækst i antallet af robotinstallationer.

Amerika: Oplever pause i investeringslysten

Også i Amerika reducerede bilindustrien deres ordre med 42 % i 2006. Set i lyset af de massive investeringer i 2005, er dette resultat ikke overraskende og kan nærmest fortolkes, som om markedet holder en pause 'for at få vejret' igen. Det nordamerikanske bilmarkedet er stadig konkurrencedygtigt, men de amerikanske producenter mister terræn, og der er ikke meget, som tyder på at tendensen klarer op med investeringer fra asiatiske og europæiske producenter. Omvendt har 'the Big Three' – GM, Ford og Chrysler – behov for reinvesteringer til modernisering af deres produktionsanlæg for at bibeholde konkurrenceevnen. Det afspejler sig allerede nu i de foreløbige salgstal for 2007, hvor der er registreret en øget efterspørgsel på industrirobotter.

Elektronikindustrien fordoblede deres robotinstallationer i Nordamerika i 2006, ligesom efterspørgslen fra plast- og gummiindustrien steg. Omvendt var der et fald i salget til de metallurgiske og polytekniske og fødevarerelaterede industrier.

Asien: Svag efterspørgsel i Japan – boom i Kina

I Asien faldt robotefterspørgslen sammenlagt med 19 % i 2006 til 61.700 solgte enheder. Salget faldt i alle overvågede markeder i Asien, undtagen Kina, Indien, Malaysia og Taiwan, der fortsat er spirende markeder.

I Japan, som er verdens største robotmarked, faldt salget med 26 % til 37.400 enheder. Som forventet var investeringslysten betragteligt reduceret hos de to vigtigste robotaftagere – bilindustrien og elektronikindustrien – som følge af deres massive investeringer i 2005. Omvendt steg efterspørgslen inden for plastik- og gummiindustrien, polyteknikområdet og metalindustrien til over middel. I Sydkorea, som er Asiens næststørste robotmarked, faldt robotefterspørgslen med 17 % til 10.800 enheder, mens robotinvesteringerne stadig boomer i Kina, der nu er asiens tredjestørste robotmarked. I 2006 blev der således installeret 5.800 robotter i Kina, hvilket svare til en vækst på 29 %. Den øgede efterspørgslen kommer primært fra bilindustrien og elektronikindustrien samt plastik- og gummiindustrien. I Indien, som er et forholdsvist ungt marked, blev antallet af robotinstallationer næsten fordoblet i 2006 til 850 enheder. Selv om antallet af investeringer fortsat er forholdsvist beskedne, er vækstraternes størrelse i de seneste to år indikator for et dynamisk marked i vækst.

2007: Vækst på 10 %

World Robotics forventer sammenlagt en øget vækst på 10 % i 2007. I Europa afspejler dette sig allerede tydeligt, især i Central- og Østeuropa, Tyskland og Italien, hvor investeringslysten er vendt i bilindustrien efter to års tilbagehold. Der er også synlige tendenser på mere automation i andre industrier. Konkurrencen inden for bilindustrien vil påvirke robotsalget i Nordamerika, ligesom robotsalget i Japan forventes at stige. I Kina vil efterspørgslen fortsætte, om end i et mere moderat tempo, mens den i Indien, Sydøstasien og Sydamerika vil stige til over middel. Omvendt forventer man stagnation i Sydkorea.

Fremtiden

Perioden fra 2008 til 2010 tegner sig for en årlig forventet vækst på ca. 4 %. Investeringslysten i bilindustrien vil mindskes, mens robotproducenternes vil opleve en øget efterspørgsel fra andre industrier generelt. Ved udgangen af 2010 forventer World Robotics, at det totale antal industrirobotter har rundet 1.2 millioner enheder på verdensplan.

Servicerobotter: Fremtidens store vækstmarked

Efter industrien i mange år har været toneangivende for robotmarkedet, med bilindustrien som den absolutte markedsleder, vinder servicerobotterne til professionelt og privat brug hastigt frem – med lukrative markedspotentialer i sigte.

Kilde: World Robotics 2007, IFR Statistical Department

Oprettet: 21.11.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere