• Danish
  • English

Seneste nyheder

Strategiske forsknigsmilder i 2007

14-03-2007
Det Strategiske Forskningsråd har nu offentliggjort opslag af midler til strategisk forskning i 2007.

De strategiske forskningsmidler for 2007 fordeler sig inden for følgende forskningstemaer:

• Sammenhængen mellem fødevarer, sundhed, livsstil og medicinresistens - 92 mio. kr.
• Individorienteret sundhedsindsats - 39,1 mio. kr.
• Sundhedsindsats mod udefrakommende påvirkninger, herunder forskning i antidoping - 52,0 mio. kr.
• Fødevarer - 57,8 mio. kr.
• Havet som fødevarekilde - 24,4 mio. kr.
• Biologisk produktion - 26 mio. kr.
• Vedvarende energi sat i system - 12,5 mio. kr.
• Energi og miljø - 92,1 mio. kr.
• Vand som ressource og element i naturens kredsløb - 52,0 mio. kr.
• Miljøteknologi - 31,3 mio. kr.
• Havmiljøforskning - 19,7 mio. kr.
• Tværgående brug af nanoteknologi, bioteknologi og informations og kommunikationsteknologi - 92,1 mio. kr.
• Nanoteknologi, bioteknologi og informations og kommunikationsteknologi - 19,6 mio. kr.
• Informations- og Kommunikationsteknologi - 35,0 mio. kr.
• Kreativitet, innovation, nye produktionsformer og oplevelsesøkonomi - 40,6 mio. kr.
• Brugerdreven innovation - 45 mio. kr.
• Kulturforståelse - 15,7 mio. kr.
• Netværksmidler til styrkelse af dansk deltagelse i større EU-satsninger inden for forskning og udvikling - 10 mio. kr.

På Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside findes en samlet oversigt over de forskningstemaer, der kan søges støtte til i 2007 samt information om formål, bevillingsformer, vurderingskriterier, ansøgningsprocedure og –frister, kontaktpersoner mm.

Oversigt over forskningstemaer 2007

Strategisk forskning er en investering i fremtiden

I 2007 lægger Det Strategiske Forskningsråd større vægt på styrkelsen af samspillet mellem den private og den offentlige forskning og sættet øget fokus på forskeruddannelse som en integreret del af forskningsprojekterne. Der vil blive lagt vægt på god forskningsledelse for at sikre et bedre udbytte af forskningsindsatsen, mens det internationale samarbejde skal styrkes. ”I den globale verden skal vi benytte os af de styrker, det internationale samarbejde kan bringe. Det Strategiske Forskningsråd ønsker derfor at fremme internationalt samarbejde, ikke mindst med de nye vækstlande, og vil i videst muligt omfang tilskynde til at internationalt samarbejde indgår i de støttede projekter”, skriver Forskningsrådet i informationspjecen 750 millioner kroner til strategisk forskning, marts 2007.

Formålet med den strategiske forskning er at udvikle nye eller styrke eksisterende forskningskompetencer i Danmark, der på såvel kortere som længere sigt har et væsentligt samfundsmæssigt potentiale. Forskningsrådet vurderer forskningsprojekternes kvalitet ud fra tre ligeværdige kriterier: Forskningens relevans, forskningens effekt og forskningshøjden. Eksempelvis inden for sundhedsområdet, ældreplejen, energi- og miljøområdet, udviklingen af danske erhvervsmæssige styrkepositioner eller udviklingen af små og mellemstore virksomheder.

Den Strategiske Forskning foregår typisk i en problemorienteret sammenhæng, på tværs af discipliner og fagområder og udføres i et samarbejde mellem offentlige og private institutioner.

Download Det Strategiske Forskningsråds informationspjece 750 millioner kroner til strategisk forskning, der giver en samlet introduktion til forskningsrådet og de forskellige forskningstemaer.

Pjecen kan downloades på www.fist.dk. 

Informationsmøde om opslag 2007

Det Strategiske Forskningsråd inviterer til informationsmøde om opslag 2007 på områderne sygdom, sundhed, fødevarer og biologisk produktion hvor der udbydes i alt 292 mio. kr.

Mødet holdes den 22. marts 2007, kl. 13 - 17.30 på Klarskovgaard ved Korsør.

For tilmelding og yderligere oplysning om arrangemenet klik her...

Invitation til informationsmøde (doc - 198 kB)

Strategisk forskning inden for Sundhed, fødevarer og biologisk produktion - Indkaldelse af interessetilkendegivelser (pdf - 102.8 kB)

 Oprettet: 14.03.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere