• Danish
  • English

Seneste nyheder

Syddansk Universitet åbner nyt Center for Playware

16-08-2007
Robotteknologi, legekultur, moderne kunstig intelligens, spilforskning og børne- og ungdomskultur forenes i et nyt forskningscenter ved Syddansk Universitet. Center for Playware introducerer et helt nyt forskningsfelt ”playware”, som omfatter digitale produkter, der sigter mod at skabe leg og legende oplevelser.

Det nye center har base på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet i Odense og udspringer af et flerårigt, tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde mellem stærke danske forskningsmiljøer inden for henholdsvis robotteknologi, moderne kunstig intelligens, legekultur, spilforskning og børne- og ungdomskultur.

- Vi vil udvikle en teoretisk forståelse af playware, som kan danne grundlag for design af nye oplevelses-, lege- og spilprodukter og dermed skabe et forskningsbaseret fundament for dansk erhvervsudvikling. Det er centrets udgangspunkt, at playware rummer store potentialer for udviklingen af en fremtidig forskningsbaseret industri eksempelvis inden for områder som digitale legepladser, intelligent legetøj, robotteknologiske spil, musik samt digitale undervisnings- og læremidler, siger lederen af det nye center, professor Henrik Hautop Lund, se www.sdu.dk

Udover robotprofessoren har centret ansat lektor Carsten Jessen - der er kendt for sin forskning i børnekultur, computerspil – samt yderligere en halv snes dygtige forskere fra humanistisk legeforskning, pædagogisk forskning og højteknologisk forskning. Et af indsatsområderne er at etablere et tæt samarbejde med danske virksomheder om forskning og produktudvikling.

Officiel åbningsreception

Center for Playware holdt officiel åbning onsdag den 15. august 2007 på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, hvor gæsterne foruden at høre en række taler havde mulighed for at se eksempler på playwareforskningen.

Rektor Jens Oddershede fremhævede i sin tale at Syddansk Universitet har opbygget nogle unikke, internationalt anerkendte kompetencer inden for leg, læring og robotteknologi, som qua det tætte samarbejde med erhvervslivet har skabt helt nye forretningsområder. Det er ønsket at universitetet med etableringen af Center for Playware får mulighed for at etablere nye uddannelser inden for området, som kombinerer humanistiske og teknologiske kompetencer, og som kan tiltrække nye danske såvel om udenlandske studerende.

Også dekanen for Det Tekniske Fakultet, Per Michael Johansen, hilste det nye center velkomment. - Vi er inden i en spændende brydningstid i disse år, sagde dekanen. Den tekniske forskning skal kunne perspektiveres i forhold til omverdenen og sættes i forhold til erhvervs- og samfundsnyttige gevinster. Og i Center for Playware kan den teknologisk udvikling og forståelsen for leg og bevægelse bidrage til at større fysisk aktivitet og dermed være et middel til at bekæmpe den stigende overvægt i vores samfund.

- Og så kan det tværfaglige samarbejde mellem teknikere og humanister bidrage til, at teknikeren får slebet nogle af de skabe kanter af, mens humanisterne får indblik i den virkelige verden, sagde Per Michael Johansen med et glimt i øjet.

Dekan Flemming G. Andersen fra Det Humanistiske Fakultet var desværre forhindret i at komme til reception men sendte en hilsen via lektor Carsten Jensen. - Det Humanistiske Fakultet er glade for initiativet og for at humanisterne kan spille med inden for Playware-forskningen. Det nye samspil åbner muligheder for helt nye resultater inden for børne- og ungdomskulturen, legeforskningen og teknologien, sagde Carsten Jensen på vegne af Flemming Andersen.

Carsten Jensen kom selv til Syddansk Universitet i midten af 1990’erne for at beskæftige sig med børne- og ungdomskultur og legeforskning. Og han og de øvrige forskere fik hurtigt vind i sejlene i form af et stort sponsorat fra legepladsproducenten Kompan og det er i høj grad pga. Kompans opbakning at vi står her i dag, sagde Carsten Jensen.

Afslutningsvist gav professor Henrik Hautop Lund, der er leder af Center for Playware, en præsentation af playware og af det nye center.

– Leg og robotter har mange skæringspunkter, og derfor finder vi det interessant og visionært at sætte de to op mod hinanden, sagde professoren. Playware-centeret vil sørge for at viden fra forskellige fagområder bruges til at skabe ny viden, og at den nye viden bruges aktivt til at skabe nye former for leg og nye legeprodukter gennem robotteknologien.

Samarbejdet med og interessen fra erhvervslivet er helt essentielt for Center for Playware. Henrik Hautop Lund udtrykte samtidig glæde ved at også Odense Kommune i sin erhvervsstrategi sætter fokus på leg og læring. - Det viser at vi møder en stor opbakning, og at vi kan få en central rolle, for at gøre Odense til den legende og lærende by, sluttede Henrik Hautop Lund.

Læs også Center for Playware slår dørene op på www.sdu.dk

Oprettet: 15.08.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere