• Danish
  • English

Seneste nyheder

Teknologi til fremtidens plejesektor

17-12-2007
En delegation fra Norge aflagde i december et to-dages besøg i Odense for at se nærmere på, hvordan kommunen gør brug af ny teknologi i ældresektoren. Delegationen fik blandt andet indblik i aktuelle udviklingsaktiviteter i RoboCluster, Syddansk Universitet og Odense Kommune og hørte om, hvordan erhvervsliv og videninstitutioner sammen skaber løsninger, der forbedrer arbejdsgange i plejesektoren.

Hvordan udnytter vi ny teknologi til at imødekomme de udfordringer vi står overfor med hensyn til manglende arbejdskraft, og hvordan anvendes robotteknologi i pleje- og omsorgssektoren? Hvor langt er udviklingen, og hvad er fremtidsperspektiverne? Det var nogle af spørgsmålene, som en norsk delegation bestående af KS – Kommunesektorens interesse- og arbejdsgiverorganisasjon (Norges svar på Kommunernes Landsforening), Kongsberg Kommune og Næringslivets Hovedorganisasjon, søgte svar på, da de i december 2007 aflagde et to-dages besøg i Odense.

Delegationen blev ved besøget præsenteret for RoboCluster og RoboCluster SupplyNet og hørte om, hvordan erhvervssamarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner fungerer og er organiseret. De fik også en præsentation af Det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer, som drives af RoboCluster, med særlig vægt på indsatsområdet 'Pleje & Sundhed', mens Teknologisk Institut gav et indblik i, hvordan robotteknologi anvendes i pleje- og sundhedssektoren i andre dele af verden.

- Det er ikke kun i Norge og Danmark, men i hele den industrialiserede del af verden, at man er blevet klar over, at den kraftige vækst i antallet af ældre sammenholdt med mindre ungdomsårgange vil betyde mangel på arbejdskraft til at varetage plejen af de ældre. Her kan udnyttelse af robotteknologi være med til at afhjælpe problemstillingen og bidrage til at sikre kvalitet i plejen, forbedre arbejdsvilkårene for plejepersonalet og øge livskvaliteten for de ældre, udtaler koordinator Michael Wehner Rasmussen fra RoboCluster.Fra vision til praksis

Delegationen fik også fremvist en række konkrete eksempler på ny robotteknologi i robotlaboratoriet på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet. Blandt de igangværende udviklingsprojekter i robotlaboratoriet er der en række projekter med relation til temaet. Bl.a. så og hørte delegationen om fremtidens blodprøvetagningsrobot og om robotsystemer til sygehusvaskerier. Begge projekter der vil kunne forbedre arbejdsvilkårene og reducere hårdt, ensidigt gentaget arbejde.

Vært for besøget var Odense Kommune, der præsenterede kommunes indsats inden for ældre- og handicapforvaltningen.

Yderligere information

Michael Wehner Rasmussen
Koordinator
T   +45 6550 3903
M  +45 6011 3903
mwr@robocluster.dk

Oprettet: 17.12.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere