• Danish
  • English

Seneste nyheder

Udbygning af forskning inden for robotteknologi

30-10-2007
Ny ansøgningsrunde i Højteknologifonden kan yderligere udbygge forskningen inden for robotteknologien. RoboCluster-klyngen er i dag involveret i tre højteknologifondsprojekter, og præsenterer bl.a. aktiviteterne i Handyman-projektet på Højteknologifondens netværksdag 1. november.

Højteknologifonden afholder 1. november 2007 netværksdag for parterne i de igangværende højteknologifondprojekter og –platforme. På tværs af eksisterende samarbejder og fagligheder er målet med dagen at give deltagerne inspiration til ny viden og mulighed for udveksling af erfaringer og gode ideer omkring gennemførelse af projekterne.

Niels Jul Jacobsen fra RoboCluster, der er projektchef for den højteknologiske platform Handyman, vil på mødet holde et indlæg om robotteknologi til fremtiden og bl.a. fortælle noget om, hvordan projekterne ledes i Handyman.

- Højteknologifonden er en rigtig god ordning. I Handyman ser vi allerede nogle fremadskredne resultater, som er skabt på grund af ordningens fleksibilitet. Vi kan løbende igangsætte de nødvendige delprojekter og indhente relevante projektpartnere, hvilket har skabt et iderigt og resultatorienteret udviklingsmiljø, fortæller Niels Jul Jacobsen.

Robotklyngens tre igangværende højteknologifondsprojekter

Højteknolgifonden blev stiftet i 2005 med det formål at sikre et fokus på forskning, højteknologi og innovation til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Siden har tre fynske projekter modtaget en bevilling fra Højteknologifonden - alle med deltagelse af RoboCluster.

I projektet HiTecElitetræer arbejder RoboCluster og Bila A/S fra RoboCluster SupplyNet sammen med forskere fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet og en række juletræsproducenter om at udvikle nye robot- og visualiseringsteknologier til automatiseret planteproduktion. Læs mere om HiTec Elitetræer

I projektet Unikabeton samarbejder RoboCluster SupplyNet virksomhederne Teknologisk Institut og Giben Scandinavia med bl.a. Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet om at udvikle en effektiv metode til fremstilling af unikke betonkonstruktioner i en industriel automatiseret proces. Læs mere om Unikabeton

Og RoboCluster har projektledelsen i højteknologiplatformen Handyman, der omhandler udvikling af avancerede griberobotter til emnehåndtering i fremtidens industrielle produktion. Platformen udvikles i samarbejde mellem en række RoboCluster SupplyNet virksomheder, Syddansk Universitet og aftagervirksomheder til de færdige løsninger, bl.a. Grundfos A/S. Læs mere om Handyman

Nye midler i spil

13. november 2007 præsenterer Højteknologifonden en ny ansøgningsrunde, hvor 360 millioner kroner sættes i spil til højteknologiske samarbejder mellem virksomheder og forskere. Højteknologifonden tager i den forbindelse rundt i landet, for at fortælle om ordningen, der har fået en bredere finansieringsramme med nye interessante muligheder. Datoer for kommende informationsmøder kan ses på Højteknologifondens hjemmeside www.hoejteknologifonden.dk

Ansøgningsfrisen til den nye pulje er 4. februar 2008.

- Vi arbejder på at indsende nye ansøgninger til ansøgningsrunden 4. februar og har projekter i støbeskeen, som yderligere kan udbygge forskningen inden for robotteknologien. Vi har især inden for gribeteknologier og vision opnået gode resultater, og har på en konstruktiv måde fået koblet virksomheder og forskningsmiljøer sammen. Noget som i høj grad er med til at sætte dansk robotteknologi på verdenskortet. Det er naturligvis noget, vi udbygger i de kommende år - og her ser vi Højteknologifonden som en vigtig medspiller, siger Niels Jul Jacobsen.

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef - MoveBots og Handyman
T +45 6550 4366
M +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Læs mere om Højteknologifonden

Oprettet: 30.10.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere