• Danish
  • English

Seneste nyheder

Civilingeniøruddannelse i robotteknologi

09-03-2008
Uddannelsen Datateknologi på Syddansk Universitet skifter navn til Robotteknologi. Navneændringen er udslag af de mange robotaktiviteter på og omkring universitetet og RoboCluster miljøet, hvor robotteknologi er en integreret del i både undervisning, forskningsmiljø og de omkringliggende virksomheder.

Nye ingeniørstuderende på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet får nu mulighed for at blive civilingeniører i Robotteknologi. Hidtil har uddannelsen heddet Datateknologi, men eftersom indholdet i uddannelsen kredser om robotter, giver det mening også at signalere dette i uddannelsens navn.

- Da robotteknologi indgår i alle fire specialiseringer i overbygningsuddannelsen, mener vi, at navnet Robotteknologi afspejler uddannelsens indhold mere præcist. Det er vigtigt, at det fremstår klart, fordi teknologien vurderes at få stor betydning for udviklingen af fremtidens samfund, fortæller Morten Hansen, der er uddannelseskoordinator på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet.

Indhold i studiet det samme

Navneændringen giver ikke nogen ændring af uddannelsens faglige indhold eller i uddannelsens kompetencemål. Det er stadig en uddannelse, der giver tværdisciplinære kompetencer inden for udvikling og forskning i data-, informations- og kommunikations-teknologi.

Gennem studiet nyder de studerende godt af det internationalt stærke miljø omkring robotter, der findes i Odense og i den syddanske region.

Det fysiske miljø omkring Syddansk Universitet omfatter såvel RoboCluster som Teknologisk Instituts robotaktiviteter. Sammen driver de tre parter; RoboCluster, Teknologisk Institut og Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet, Robotlaboratoriet på Syddansk Universitet, der huser udviklingsaktiviteter fra virksomheder som: Universal Robots, Scape Technologies og Grundfos. Forskere og undervisere har en massiv kontakt til virksomheder med robotaktiviteter i den syddanske region, ligesom de studerende indgår som en naturlig del af robotlaboratoriets aktiviteter.

Robotteknologien leverer eksempler til undervisningen gennem hele studiet. Robotterne er platform for mange semester-, bachelor- og specialeprojekter. Mærsk McKinney Møller Instituttet forsker i og omkring robotter. Overbygningsuddannelsen indeholder fire specialiseringer, der alle relaterer sig til Robotteknologi: Robotics, Moderne kunstig intelligens, Software Systems Engineering og Indlejrede Systemer.

Yderligere information

Morten Hansen
Uddannelseskoordinator
Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
Tlf. 6550 7402
moh@mmmi.sdu.dk

Oprettet: 03.09.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere