• Danish
  • English

Seneste nyheder

Dansk pr-fremstød i Japan: Samarbejde om robotteknologi

31-03-2008
Danske robotforskere har taget de første skridt mod et tættere samarbejde med japanske kollegaer fra erhvervslivet og universiteterne. I marts udmøntede dette sig i et fremstød for dansk playware, robotter og leg under titlen "Robots at Play - Danish robotics with a human factor" på den danske ambassade i Tokyo. Målet var at gøre japanske interessenter opmærksomme på de unikke danske kompetencer på området og på de muligheder, der er omkring RoboCluster og Syddansk Universitet.

Godt 50 japanske forskere og forretningsfolk mødte op, da den danske ambassade i Tokyo i marts 2008 bød velkommen til et robotseminar, der stillede skarpt på de unikke danske kompetencer inden for robotter og leg, som udmønter sig omkring Syddansk Universitet, RoboCluster og Odense Kommune.

Under titlen "Robots at Play - Danish robotics with a human factor" gav professor Henrik Hautop Lund, leder af Center for Playware på Syddansk Universitet, et spændende foredrag om sin forskning inden for robotter til leg og læring, genoptræning og senest også musik. Sidstnævnte blev fulgt op med en futuristisk koncert med den internationalt kendte danske musiker Funkstar De Luxe, der gav en smagsprøve på musik frembragt med interaktive robotinstrumenter.

Henrik Hautop Lund gav eksempler på projekter fra Center for Playware inden for digitale legepladser, intelligent legetøj, robotteknologiske spil samt digitale undervisnings- og læremidler, der alle har til formål at skabe nye oplevelses-, lege- og spilleprodukter. Og han viste, hvordan området profileres i øjenhøjde over for borgerne ved Odenses robotfestival Robots at Play, der arrangeres af RoboCluster i samarbejde med Syddansk Universitet, Odense Tekniske Skole og Odense Kommune.

Lige så interessent fortalte han om, hvordan forskningsresultaterne med stor succes anvendes inden for sundhedssektoren, til fx genoptræning og aktivering af demente. Et emne, der især optog de fremmødte gæster fra hospitaler, virksomheder og universiteter, der udvikler og forsker i arbejdskraftbesparende robotter i sundhedssektoren. Ligesom Danmark står Japan overfor store udfordringer i sundhedssektoren, som følge af, at der bliver flere ældre at passe og færre til at passe dem. Og ligesom i Danmark forsøger japanerne at afhjælpe disse problemer ved hjælp af ny robotteknologi. De japanske gæster fandt det derfor også vældig interessant, at den danske regering netop har afsat 3 milliarder kroner til forskning inde for projekter, der kan gøre den offentlige sektor mere effektiv gennem arbejdskraftbesparende teknologi, herunder robotter.

Muligheder for dansk-japansk samarbejde

Seminaret bød også på indlæg om RoboCluster og samarbejdsmulighederne med virksomhederne i netværket, da Invest Manager Søren Kleberg fra Invest in Denmark fortalte om mulighederne for investeringer i Danmark. Området robotter og leg møder desuden en unik lokal opbakning fra Odense Kommune, der har ”at lege er at leve” som vision, og som bakker positivt op om mange af RoboClusters aktiviteter, bl.a. robotfestivalen Robots at Play. Samtidig møder området bred regional opbakning i form af det Regionale Teknologicenter, der har udpeget Leg og Læring som et af fire fokusområder. 

Robotseminaret var arrangeret af den danske ambassade i Tokyo og Invest in Denmark, som hermed gav de danske kompetencer inden for robotteknologi og leg et vigtigt PR-fremstød, og som kan bane vejen for et styrket samarbejde mellem danske og japanske virksomheder og forskere – især inden for robotteknologi til sundhedssektoren.

Henrik Hautop Lund var efterfølgende Honorary Judge ved det japanske Robot Grand Prix på The National Museum of Emerging Science and Innovation i Miraikan, Japan.

Invest in Denmark vil nu starte en screening af japanske virksomheder- og universiteter med udgangspunkt i deltagerne fra robotseminaret med henblik på at fastslå, hvilke konkrete interesser de har i Danmark, og om der kan identificeres virksomheder eller universiteter, som har interesse i at komme til Danmark.Oprettet: 31.03.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere