• Danish
  • English

Seneste nyheder

Danskerne er åbne for robotter i sundhedsvæsnet

26-11-2008
Det danske sundhedsvæsen står i takt med ændringen af den danske demografi over for en stor fremtidig opgave med at skaffe hænder nok til at løse de stadigt flere opgaver. Resultater fra fire borgertopmøder initieret af Danske Regioners Udvalg om fremtidens sundhedsvæsen viser, at danskerne er åbne for at lade robotter overtage nogle af opgaverne.

I 2007 viste Region Syddanmark vejen med et borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen, og den 1. november 2008 afholdt Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden derfor ligeledes borgertopmøder for ikke færre end 800 indbudte borgere fra de fire regioner. Målet var at lade borgerne komme til orde ved hjælp af en en dialog omkring fremtidens sundhedspolitik. De implicerede borgere fik i grupper stillet en række spørgsmål omkring deres ønsker til netop fremtidens sundhedspolitik, samtidig med at en regionsrådspolitiker lyttede med på debatten.

Robotterne en del af fremtidens sundhedsvæsen

Et af borgertopmødernes centrale emner var spørgsmålet om, hvordan borgerne gerne ser, at politikerne finder arbejdskraft til sundhedsvæsnet i fremtiden, hvor mængden af ældre stiger samtidig med at arbejdsstyrken forventes at falde i de kommende 10-15 år.

Borgernes svar var fra et robotteknologisk perspektiv meget opløftende, da tæt ved 30 pct. af de adspurgte borgere mente, at det var en god idé at investere i robotter til fx løfte-, vaske- og serveringsopgaver på landets sygehuse.

Svarene viste ligeledes, at de adspurgte borgere i væsentlig højere grad hellere ville investere i robotteknologi end selv at skulle tage fat, når pårørende og venner i fremtiden skal på hospitalet. Denne løsning syntes nemlig kun 7 pct. af de adspurgte var en god idé.

Et skridt i den rigtige retning

Danskernes positive syn på sundhedsrobotter vækker glæde og store forventninger til fremtiden hos Lasse Mogensen, direktør i RoboCluster.

-Tallene viser, at danskerne ikke er bange for at tage robotterne til sig. Det betyder videre, at RoboClusters fokus på at indarbejde robotteknologi og automation på en lang række områder i det danske sundhedsvæsen klart er et skridt i den rigtige retning, og at det har god opbakning i befolkningen, siger Lasse Mogensen.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
Tlf. 6550 3989 / 2058 5069
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 25.11.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere