• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ekstra midler til Regionalt Teknologicenter

01-10-2008
Rådet for Teknologi og Innovation tildeler det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer en ekstra bevilling på 1.000.000 kr.

Det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer er omdrejningspunkt for en innovativ udvikling af fremtidens produkter og processer inden for fire indsatsområder; Industriel Produktion, Biologisk Produktion, Pleje & Sundhed og Leg & Læring.

Det Regionale Teknologicenter modtog i 2006 3,5 millioner kr. fra Rådet for Teknologi og Innovation. Med ekstrabevillingen på 1.000.000 kr. styrker teknologicenteret indsatsen yderligere.

- Vi oplever en stadig øget interesse for robotteknologiens muligheder. Det er inden for traditionel industriproduktion og landbrug og gartneri, hvor der er mangel på arbejdskraft. Pleje- og sundhedssektoren efterspørger ligeledes flere hænder, og der er behov for at forbedre arbejdsmiljøet og øge kvaliteten og effektiviteten. Robotteknologien dukker også i stigende grad op i det offentlige rum, hvor interaktion med teknologien skaber aktivitet og oplevelser. Derfor er det glædeligt, at vi gennem ekstrabevillingen kan styrke vores indsats for at udvikle og udbrede mulighederne for robotter, sensorer og intelligente systemer, siger Michael Wehner Rasmussen fra RoboCluster.

Samspil mellem regionale aktører

Det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer administreres overordnet af RoboCluster med sekretariat i Odense, mens der er kontaktpunkter hos såvel RoboCluster som hos Center for Product Development i Sønderborg. Herudover deltager virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere og andre relevante aktører fra den syddanske region i samarbejdet. Målet er at styrke samspillet mellem forskningen og det regionale erhvervsliv inden for de fire erhvervsmæssige indsatområder; Industriel Produktion, Biologisk Produktion, Pleje & Sundhed og Leg & Læring.

Helt konkret identificerer teknologicenteret en række ”krydsfelter” inden for de fire indsatsområder - mellem anvendelsesområdet og det robotteknologiske område. Inden for hvert krydsfelt skabes en ”krystalkugle”, der i et 5-10-15 års perspektiv viser trends og brugernes behov for intelligente mekaniske produkter bygget på robotteknologi. Herefter omsættes hver krystalkugle til et ”roadmap”, der kortlægger de væsentligste teknologier og aktører, samt en plan for hvordan krystalkuglens visioner virkeliggøres. Endelig udmøntes roadmap-planerne i konkrete ”udviklings- og samarbejdsprojekter” gennem RoboClusters ProjektBørs.

Læs mere om det Regionale Teknologicenter

For yderligere kontakt

Michael Wehner Rasmussen
Koordinator
T   +45 6550 3903
M  +45 6011 3903
mwr@robocluster.dk

Oprettet: 10.01.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere