• Danish
  • English

Seneste nyheder

Et paradigmeskifte på vej i frugtavler-sektoren

11-01-2008
Ny dansk plukkemetode skal ændre måden, hvorpå vi driver æbleavl. Fremtidsudsigterne inkluderer såvel bedre arbejdsvilkår for æbleplukkerne som en skarp reduktion af omkostningerne ved æbleavl. Det banebrydende robotkoncept færdigtestes i september og oktober 2008, hvorefter projektpartnerne retter fokus på at gøre robotten mobil.

Opfindelsen af en æbleplukkerrobot kan med rette kaldes et paradigmeskifte inden for æbleavl, fordi den automatiske plukkemetode kan ændre såvel arbejdsmetoder som de økonomiske vilkår for æbleavl i store dele af Vesten.

- Vi forestiller os at robotten kan udbredes til lande i den vestlige verden, der har en mindsteløn, som minder om den danske, siger projektleder Christian Klit Johansen fra RoboCluster.

Det er projektets målsætning at reducere udgifterne ved frugtavl med 25-30 %. Blandt udgifterne ved æbleavl i dag står plukning, udtynding og beskæring for ca. 50 %. Alene plukningen står for 25 % af de samlede udgifter.

Og netop udgifterne til plukning kan den ny plukkemetode gøre noget ved. I dag beregnes plukkeudgiften for et enkelt æble til at ligge på én krone. Projektets målsætning er at reducere denne udgift med 50 %. Dertil kommer en målsætning om at opnå en plukkehastighed på under to sekunder pr. æble. Begge målsætninger synes nu inden for rækkevidde.

Vesten, men endnu ikke verden

Der er andre attraktive markeder end de vestlige, men de er endnu uden for rækkevidde. I Danmark dyrkes ca. 27.000 tons æbler om året, til sammenligning er den kinesiske æbleavl 74 gange større med en samlet høst på to millioner ton om året. I Kina er lønniveauet dog endnu så lavt, at den automatiske æbleplukker ikke kan konkurrere med de lavtlønnede plukkere.

I USA og Europa (især Frankrig, Spanien, Tyskland) er udsigterne imidlertid anderledes lyse. Disse landes mindsteløns-niveauer kan sammenlignes med det danske og dermed kan også de høje produktionsudgifter sammenlignes. De europæiske markeder vil således have interesse i at investere i æbleplukkerrobotten, hvis man blot ser på den økonomiske gevinst.

Bedre arbejdsvilkår for plukkerne

Der er dog andre gevinster udover de økonomiske. Christian Klit Johansen forudser, at man med den nye teknologi i fremtiden vil blive uafhængig af sæsonarbejde. Derudover vil plukkernes arbejdsmiljø forbedres betragteligt. I dag plukker en plukker ca. 150 kg æbler i timen. Med en arbejdsdag på otte timer svarer det til 1,2 ton. Med den ny teknologi vil denne belastning begrænses betragteligt.

Brugerdrevet innovationsprojekt

Projektet udspringer af en henvendelse fra en gruppe danske frugtavlere, der ønskede en robot til æbleproduktion, som kunne imødekomme de høje produktionsudgifter.

- Man kan på den måde tale om ’brugerdrevet innovation’. Frugtavlerne henvendte sig med det problem, at omkostningerne ved blandt andet æbleavl er så store, at det næsten ikke kan betale sig, fortæller Christian Klit Johansen.

Bredt samarbejde

Projektet blev siden overtaget af RoboCluster, Teknologisk Institut, BSBiosystems og Kjærsbo Frugtplantage, der i samarbejde har udviklet design, styresystemer og ikke mindst den unikke plukkemetode.

- Her må især Kurt Bo Genfke fra Teknologisk Institut fremhæves. Det er ham, som har drevet ideen frem til, hvad den er blevet i dag, siger projektleder Christian Klit Johansen.

Projektet støttes af Fødevareministeriet under Innovationsloven. Den samlede støtte beløber sig til 1.3 millioner kroner.

Patent på plukkemetoden

Projektpartneren ønsker indtil videre ikke at offentliggøre detaljer om plukkemetoden. Det skyldes, at man afventer patent på metoden i løbet af ét til halvandet år. Men selve konceptet er færdigudviklet. I september og oktober 2008 køres de sidste forsøg, hvorefter man vil fokusere på at gøre robotten mobil. Dernæst drejer det sig blot om at finde økonomiske partnere, der kan drive løsningen frem til et kommercielt produkt. Denne sidste fase af projektet regner Christian Klit Johansen med at påbegynde i slutningen af indeværende år.

Endnu drejer det sig kun om æbler, men på sigt ser Christian Klit Johansen mange muligheder for æbleplukkerrobotten. Han forestiller sig, at den kan blive et hit inden for andre frugtarter også.

Robotten ventes færdig til salg om tre-fem år.

For yderligere information

For yderligere information om æbleplukke-robotten kontakt:

Christian Klit Johansen
Projektleder, RoboCluster
Tlf. 6550 3989
ckj@robocluster.dk

For yderligere information om avanceret gribeteknologi kontakt:

Niels Jul Jacobsen
Projektchef, RoboCluster
Tlf. 6550 4366
njj@robocluster.dk

Oprettet: 01.11.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere