• Danish
  • English

Seneste nyheder

Forskerdebat: Sensorers betydning for interaktionen mellem menneske og maskine

25-09-2008
Skal mennesker og robotter være i interaktion med hinanden uden mekaniske sikkerhedsgitre, er det vigtigt at robotterne er sikre at være i nærheden af. Sensorer, primært vision, vil have stor betydning for at kunne løse denne udfordring, men der er brug for harmoniserede standarder, hvis robotterne for alvor skal finde anvendelse uden for bilindustrien. Professor Herman Bruyninckx fra Leuven-universitetet og ph.d. Lars-Peter Ellekilde præsenterede deres forskning på området ved Lars-Peter Ellekildes ph.d.-forsvar.

Torsdag den 18. september 2008 havde Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet besøg af professor Herman Bruyninckx fra Leuven-universitetet i Belgien i forbindelse med Lars-Peter Ellekildes ph.d.-forsvar. Forud for forsvaret blev der afholdt et kollokvium, hvor professor Herman Bruyninckx præsenterede resultaterne af sin seneste forskning inden for bevægelsesspecifikationer (instantaneous motion specification), estimering og kontrol for komplekse sensorbaserede robotopgaver.

Interaktion mellem mennesker og robotter

Professor Herman Bruyninckx indledte med at pointere, at når man har med komplekse robotsystemer at gøre, så skal man ikke forvente at finde en simpel løsning for styringen af systemerne.

Et af de forskningsområder, som har størst fokus i øjeblikket, er interaktion mellem mennesker og robotter. Interaktionen kan klassificeres i tre overordnede kategorier. Den mest komplekse interaktion er, hvor menneske og robot skal samarbejde om at løse en opgave. En anden form for interaktion er, hvor et menneske kan bryde ind i robottens arbejdsområde for fx at bringe eller afhente emner. Endelig er der den tredje form for interaktion, hvor mennesket overvåger arbejdsprocesser i nærheden af robotten, og hvor det blot skal sikres, at robotten ikke kommer for tæt på mennesket. Fælles for de tre kategorier er at brugen af sensorer, primært vision, vil have stor betydning for at kunne løse udfordringerne med interaktion mellem mennesker og robotter.


Herman Bruyninckx, professor ved K.U. Leuven i Belgien og teknisk/ videnskabelig koordinator for robotforskningsnetværket EURON (European Robotics Research Network).

Dette er netop omdrejningspunktet for Herman Bruyninckx forskning. Skal mennesker og robotter være i interaktion med hinanden uden mekaniske sikkerhedsgitre, er det vigtigt, at robotterne er sikre at være i nærheden af. Det er industrirobotterne ikke i dag. Menneskerne skal føle sig veltilpasse, når de er omgivet af robotter, og robotterne skal være forudsigelige i deres ”opførsel” – altså ingen pludselige, tilfældige bevægelser. Når vi som mennesker gør en bevægelse eller handling, skal det afstedkomme en forudsigelig handling fra robotten. Men hvor mennesket har været gennem en lang socialiserings- og læringsproces i sin opvækst, skal robotterne først vidergives denne viden om adfærd, og professoren så fremtidige muligheder i en forretningsmodel, som baserede sig på viden om opgave-specifikation.

Open source software udbreder anvendelsen af robotter

Herman Bruyninckx slog derfor et slag for open source software som en nødvendighed for at skabe nye markeder for sensorbaserede robotløsninger. Herman Bruyninckx har gennem flere år arbejdet sammen med ABB, KUKA og Toyota, og bilindustrien er et faldende marked for robotbranchen, hvorfor man er tvunget til at finde anvendelse for robotter i nye brancher/industrier og funktioner. Her er det ifølge Herman Bruyninckx nødvendigt med nogle åbne applikationer på tværs af robotfabrikater. Robotleverandørerne skal samtidig lære, at robotten ikke nødvendigvis er omdrejningspunkt (master) for en proces, men i lige så høj grad kan indgå som (samarbejdende) delkomponent (slave) i en samlet produktionsløsning.

Derimod var professor Herman Bruyninckx tvivlsom over for udviklingen af åbne standarder. Han hældte mere til, hvad han kaldte ”harmonisering”, hvilket er en term, som bl.a. er opstået gennem hans arbejde med KUKA.

Som teknisk og videnskabelig koordinator for EURON (European Robotics Research Network) kunne Professor Herman Bruyninckx endvidere afsløre, at aspektet om open source snart vil slå igennem i forhold til EU-udviklingsprojekter, hvor det vil være et krav, at udviklingen netop sker på basis af open source.

Ph.d.-forsvar om bevægelsesplanlægning og styring af robotarme
Formålet med professor Herman Bruyninckxs besøg i Danmark var primært at være opponent på Lars-Peter Ellekildes ph.d.-forsvar.

Lars-Peter Ellekilde gav indledningsvist et oplæg med titlen ”Online planning and control of robot arms”, hvor han redegjorde for en række metoder til bevægelsesplanlægning og styring af robotarme. Lars-Peter Ellekilde påpegede, at der i den fremtidige udvikling er nogle store udfordringer inden for sensor-integration, gribeteknologier og sikker interaktion mellem mennesker og robotter.

I sit opponentindlæg stillede professor Herman Bruyninckx spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var relevant at bruge simulering til at forbedre industrielle gribeprocesser, og han efterlyste nogle konkrete afprøvninger, som kan dokumentere, at simulering har en gavnlig effekt på udvikling og afprøvning af nye gribeværktøjer i en industriel sammenhæng. Det gav anledning til livlig debat mellem opponent og forsvarer, men Lars-Peter Ellekilde svarede godt for sig, og han bestod og fik dermed sin ph.d.-titel.


Ph.d. Lars-Peter Ellekilde, Mærsk Mc-Kinney Møller Instiutttet, Sydddansk Universitet.

Lars-Peter Ellekilde forventer at fortsætte sin ansættelse på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet som adjunkt.

Tillykke fra RoboCluster!

Oprettet: 25.09.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere