• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fremtidens intelligente plejemiljø

22-01-2008
Nyt innovationskonsortium skal udvikle en teknologisk platform, der kan etablere integration og samspil mellem intelligente hjælpemidler og deres omgivelser i plejesektoren. Projektet vil afgørende styrke den eksisterende forskning og indsats på området og være løftestang til en ny milliardindustri for samlede integrerede velfærdssystemer.

Robotter og intelligente hjælpemidler vinder stødt frem i plejesektoren, hvor de i stigende grad assisterer eller overtager trivielle opgaver fra plejepersonalet og beriger brugernes hverdag. Det være sig både til i forhold til løft og flytning af brugere/patienter, til træning, genoptræning og motion, til omsorg og sociale relationer, til at hente, bringe og flytte ting og som styring af kunstige legemsdele.

Men hvordan skal samspillet egentligt være mellem mennesker og de intelligente hjælpemidler i plejesektoren? Og hvordan integreres de nye hjælpemidler bedst i de fysiske omgivelser? Det er omdrejningspunktet for et nyt innovationskonsortium under navnet IntelliCare, som er igangsat på Syddansk Universitet.

- Vi vil gerne hjælpe kommunerne med at se mulighederne og fordelene ved de nye teknologier - og forenkle implementeringsprocesserne, så de nye teknologier tages i brug frem for at de fravælges. Det vil nemlig både kunne spare ressourcer og forbedre servicen. Det gælder ikke bare inden for ældreplejen, men også inden for andre servicetilbud som kommunerne varetager, fortæller adjunkt Kasper Hallenborg fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, der er projektleder på projektet.

Operativt system for intelligente omgivelser

Målet er at skabe en teknologisk platform, som kan etablere integration og samspil mellem intelligente hjælpemidler og deres omgivelser.

Platformen skal være et operativt system for intelligente omgivelser, som gør op med, at hvert produkt på egen hånd skal forstå og reagere på omgivelserne. Systemet skal sikre, at produkter, hjælpemidler og robotter kan udveksle informationer og bidrage til monitorering af aktiviteterne blandt brugerne, så både ”patienters” og ”plejers” individuelle aktivitetsmønstre og behov tilgodeses og ressourcerne allokeres effektivt.

Visionen realiseres på et plejecenter, hvor forskerne i samarbejde med projektkonsortiets virksomheder installerer den teknologi og de intelligente hjælpemidler, som skaber de intelligente omgivelser. IntelliCare-systemet efterprøves i virkelige plejesituationer i den daglige drift med beboere og personale. Målet er, at de ældre bliver mere selvhjulpne, og at teknologien løbende lærer og forbedrer sig og styrker beslutningsgrundlaget for forskellige valg.

Teknisk udvikling og kulturelle hensyn

Samlet vil platformen og den opstillede demonstrator styrke den eksisterende forskning inden for udvikling og ibrugtagning af intelligente, autonome systemer i Danmark. Samtidig vil den være løftestang til en ny milliardindustri for samlede integrerede velfærdssystemer med internationale eksportmuligheder.

Forskningen og udviklingen af platformen og teknologierne bag centreres omkring Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Herudover vil samfundsvidenskabelige forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet undersøge kulturelle og etiske barriere. Det være sig hindringer, som evt. opstår, når ny teknologi indføres i ældreplejen, både i forhold til personale og beboere. Samtidig skal forskerne hjælpe ledelsen og politikere med at udvikle modeller til, hvordan den nye teknologi implementeres.

Konsortiepartnere

Bag projektet står 8 virksomheder, 2 forskningsinstitutioner, 2 teknologiske serviceinstitutter og 4 organisationer:
• Breakoutimage A/S
• Cepa Mobility
• Condigi Televagt A/S
• Dansk Rehab Gruppe
• Frederiksberg Kommune
• Hjælpemiddelinstituttet
• Institut for Marketing og Management, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
• Københavns Kommune
• Lederforum Danmark
• Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
• OBH Rådgivende Ingeniører A/S
• OK-Fonden
• Phonak Danmark A/S
• Teknologisk Institut
• Zealand Care A/S

Det samlede budget i IntelliCare er 42,4 millioner kroner, hvoraf Rådet for Teknologi og Innovation støtter med 13,85 millioner kroner under ordningen for innovationskonsortier.

Projektet igangsættes i foråret 2008 med en forventet løbetid på 4 år.

Yderligere information

Kasper Hallenborg
Adjunkt
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Syddansk Universitet
Tlf. 6550 3585
hallenborg@mmmi.sdu.dk

Oprettet: 22.01.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere