• Danish
  • English

Seneste nyheder

Grænserne mellem PLC-styring og robotstyring udviskes

27-02-2008
Nyt samarbejdsprojekt belyser muligheden for standardiseret styring af avancerede mekaniske systemer ved hjælp af PLC, og sammenligner fordele og ulemper ved henholdsvis PLC-styring og robotstyring. - Vi har i RoboCluster gerne ville teste, hvor langt man i dag er nået med PLC-styringen, fortæller projektchef Niels Jul Jacobsen.

Traditionelt er simple mekaniske systemer, såsom føringer og kraner, blevet styret effektiv med PLC (programmable logic controller eller programmerbar logisk kontrol). Inden for de sidste par år er førende PLC-leverandører imidlertid begyndt at se på, hvordan de kan styrer mere avancerede mekaniske systemer, såsom robotarme, på en standardiseret måde.

Parallelt med denne udvikling er brugen af de traditionelle industrirobotter blevet en standardvare, der er kommet så langt ned i pris, at de kan konkurrerer med de fleste avancerede føringssystemer.

For at belyse denne udvikling koordinerer RoboCluster et samarbejdsprojekt mellem virksomhederne MPN Robotics og B&R samt en gruppe ingeniørstuderende ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.

Målsætningen med projektet er at få skabt en PLC-styret robotløsning med standardiserede komponenter. PLC-styringen skal samtidig have programmeringsmuligheder som er modulopbygget og gennemprøvet i andre sammenhænge.

- Vi har i RoboCluster gerne villet teste, hvor langt man i dag er nået med PLC-styringen. Udviklingen i robotstyringen følger vi løbende i gennem vores andre projekter. Så muligheden for at igangsætte et projekt, hvor vi bruger en PLC-løsning på en eksisterende robotarm er meget spændende. Vi kan her foretage en direkte sammenligning af fordelene og ulemperne ved de to løsningsmodeller, siger RoboClusters projektchef Niels Jul Jacobsen.


6. semester studerende Tom Fritzbøger og Mikael Brygger foran MPN-robotten i robotlaboratoriet på Syddansk Universitet

Projektet er allerede godt i gang. Der er igangsat en tilretning af den eksisterende MPN-robot med supplerende styringer som netop nu afprøves.

Projektet forventes afsluttet i forbindelse med afgangsprojektets afslutning til sommerferien 2008.

Deltagere i projektet

• B&R
• MPN Robotics A/S
• Tom Fritzbøger, studerende 6. semester, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
• Mikael Brygger, studerende 6. semester, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
• Lukasz Zymla, studerende 6. semester, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet (pt i ingeniørpraktik hos MPN Robotics)
• RoboCluster

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef 
T   +45 6550 4366
M  +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Oprettet: 27.02.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere