• Danish
  • English

Seneste nyheder

Intelligente øjne overvåger Robotlaboratoriet

26-02-2008
Robotlaboratoriet afprøver sikkerhedssystemet SafteyEYE, der vil gøre det nemmere at færdes blandt robotterne i laboratoriet. - Vi har i mange år ønsket os et sensorsystem, der gør det muligt at få mennesker til at arbejde sammen med robotterne, fortæller projektchef Niels Jul Jacobsen, der har store forventninger til systemet.

SafetyEYE er et tredimensionelt overvågningssystem, der ved hjælp af kameraer kan overvåge og styre farlige processer for at beskytte mennesker og maskiner. Herved undgår man sikkerhedshegn omkring robotterne og sikrer et mere optimalt samarbejde mellem menneske og maskine. Systemet kan samtidig beskytte objekter mod ubeføjet adgang og tyveri.

Det intelligente, fleksible system installeres og tages i brug i robotlaboratoriet i starten af marts 2008.

- Vi har i mange år ønsket os et sensorsystem, der gør det muligt at få mennesker til at arbejde sammen med robotterne. Indtil nu har det været yderst vanskeligt at få sikkerhedsgodkendt en opstilling, hvis den ikke var skærmet så meget af, at mennesker ikke kunne komme i kontakt med robotten. Derfor er det glædeligt, at vi via Grundfos tidligt fik en kontakt til Pilz for at kunne komme til at afprøve deres nye SafetyEYE. Vi har store forventninger til systemet og vil afprøve det i en række af vores forsøgsopstillinger her i foråret, fortæller RoboClusters projektchef Niels Jul Jacobsen.

Tredimensionel styring og overvågning

SafetyEYE sikrer anlæggene og robotterne fra et fugleperspektiv. Mens der tidligere har været behov for adskillige former for sensorer for at sikre et område, indkapsles fareområdet med SafteyEYE i en skræddersyet beskyttelsespuppe.

Den overvågede zone defineres af en virtuel kurvemaske, der omgives af advarsels- og beskyttelseszoner. Overskrider mennesker eller objekter med en fastlagt minimumsstørrelse disse zoner opdages og registreres det straks. Befinder objektet sig i den yderste advarselszone, går processerne ned i hastighed, men kører stadig, mens SafetyEYE udløser et nødstop eller en sikkerhedsalarm, hvis den snævre beskyttelseszone overskrides.

I første omgang har Robotlaboratoriet på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet indkøbt to systemer hos Pilz Skandinavien i Sønderborg, der er et datterselskab af tyske Pilz GmbH & Co. KG. I den forbindelse er der ansat en studerende, som skal afprøve specifikationerne og funktionaliteten på en række af Robotlaboratoriets forsøgsopstillinger.

Læs mere om Robotlaboratoriet

Læs mere om Pilz

For yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef - MoveBots og Handyman
T   +45 6550 4366
M  +45 6011 4366
njj@robocluster.dk


Foto venligst udlånt af Pilz Skandinavien K/S
www.pilz.dk

Oprettet: 26.02.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere