• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kortlægning af virkningen af robotsælen Paro

11-04-2008
Undersøgelser i Japan har allerede påvist en gavnlig effekt af robotsælen Paro på især demente. Nu kortlægger Teknologisk Institut effekten af brugen af Paro i et nationalt videnopsamlingsprojekt på de danske plejecentre, med henblik på at professionalisere brugen af velfærdsrobotter i sundhedssektoren.

Den er lille, sød og blød, elsker at blive kælet og reagerer på berøringer og tale. Og så har den tilmed en gavnlig effekt på demente.

Paro hedder den lille fyr. Og den er hverken hund eller hamster, kat eller kanin. Nej, Paro er en sæl – en robotsæl.

Som de første udenfor Japan har Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi startet et omfattende nationalt projekt med fokus på Paro, og dens terapeutiske egenskaber inden for pleje og omsorg på velfærdsområdet.

- Der er tale om innovation på allerhøjeste plan, og vi forventer, at projektet vil sætte skub i teknologierne på velfærdsområdet. Derfor er vi også stolte over, at Danmark er det første land i verden, der målrettet arbejder med at professionalisere brugen af velfærdsrobotter som Paro ved blandt andet at træne og certificere det professionelle plejepersonale -, fortæller Claus Risager, der er leder af Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Paro-sælen i Grønland

Claus Risager fortæller videre, hvordan projektet systematisk foretager erfaringsopsamlinger og koordinerer dem med de japanske samarbejdspartnere, for derved at få et internationalt samarbejde om den teknologiske udvikling på velfærdsområdet.

Projektet omkring Paro inddrager en stor del af både store og små danske plejehjem. Ja, selv på Diskoøen i Grønland har plejecentret Alderdomshjemmet i byen Qeqertarsuaq for nyligt meldt sig til projektet.

- Qeqertarsuaqs størrelse, der er mange gange mindre end de mindste kommuner i Danmark, vidner om, at man ikke kan blive for lille til at være med i et projekt som vores, siger Troels Oliver Vilms Pedersen, der er projektleder på Paro-projektet.

Øget hjerneaktivitet hos japanske demente

Det har længe været et kendt fænomen, at kæledyr har en positiv effekt på både psyken og den fysiske sundhed. Men da det på de fleste plejecentre i dag ikke er muligt at holde levende dyr, har mange ældre ikke gavn af denne effekt.

Og det er hér Paro kommer ind i billedet. Sælen kan nemlig hverken fælde eller tisse, og dens overlevelse afhænger ikke af regelmæssige måltider og lufteture.

At Paro har en effekt på især demente, er noget, der er blevet undersøgt nøje i hjemlandet, Japan. Her har EEG-undersøgelser vist, at halvdelen af de japanske demente, der har haft kontakt til robotsælen Paro, har fået øget aktivitet i hjernen.

Ikke kun i Japan, at Paro har vist gode resultater

I forbindelse med projektet Vær Tryg har Sølund og en række andre københavnske plejehjem i løbet af 2007 haft mulighed for at afprøve Paro. En afprøvning, der har givet positive resultater hos især de demente ældre:

- Vores erfaringer med Paro tyder kraftigt på, at den kan bruges terapeutisk på mange områder, lige fra at stimulere sproget til at bremse aggressivitet. Det sidste er især vigtigt i forhold til kontakten til personalet. Så det tyder på, at den positive virkning ikke blot er til borgerens gode, men i høj grad også personalet og deres arbejdsmiljø, fortæller Lone Gaedt, projektkoordinator på Vær Tryg-projektet.

- Det er utroligt positivt med sådan et projekt, der kan aflive skrækscenarierne, der findes omkring ny teknologi og samtidig nedbryde barrieren mellem teknologien og den almindelige borger. Omverdenen skal have øjnene op for, at teknologien ikke fjerner ’de varme hænder’, men derimod er et utroligt brugbart supplement til den professionelle pleje, fortsætter Lone Gaedt, og fortæller videre, hvordan projektet hos Teknologisk Institut på mange måder udfylder de huller, der var hos Vær Tryg:

- At der både vil være faglig sparring, coaching og backup er super vigtigt. Det gør en enorm forskel, at Teknologisk Institut inddrager disse elementer i projektet. Med inspiration og kreativitet kan Paro hjælpe en hel del flere personer og i flere situationer, end vi har set det i projekt Vær Tryg.

Vidensopsamlingsdelen af projektet kører indtil udgangen af 2010. Men det betyder ikke, at Paro bliver sluppet af Teknologisk Institut. For på ubestemt tid derefter vil den videre bearbejdning af den opnåede viden finde sted.

Yderligere information

Kontakt Teknologisk Institut
Tlf. 7220 3985
Eller send en mail til Claus Risager på claus.risager@teknologisk.dk

Læs mere om Teknologisk Institut på www.teknologisk.dk

Oprettet: 05.11.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere