• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nye midler styrker netværk mellem robotforskning og erhvervsliv

11-07-2008
RoboCluster er netop af Rådet for Teknologi og Innovation blevet udvalgt til at modtage økonomisk støtte til at etablere et endnu stærkere innovationsmiljø inden for robotteknologi. Et nyt performanceregnskab for innovationsnetværk har nemlig vist, at netværkene er rigtig gode til at skabe resultater.

Ifølge formanden for Rådet for Teknologi og Innovation, Lars Mikkelgaard-Jensen, så er beslutningen om at støtte netværksaktiviteterne taget for at igangsætte nye netværk inden for samfundsmæssigt vigtige opgaver. RoboCluster er i forvejen et veletableret innovationsnetværk, så de nytilførte midler skal ikke anvendes til opbygning men derimod til yderligere opgradering og styrkelse af robotklyngens indsats. Det gælder både i forhold til at forstærke eksisterende og generere nye udviklings- og forskningsaktiviteter indenfor robotudvikling på national basis.

-RoboCluster har nu muligheden for at gøre en national indsats på robotområdet, hvilket vil betyde en væsentlig større aktivitet på området. Men der er dog stadig brug for en basis- og driftsfinansiering, hvis RoboCluster skal gå ind som nationalt netværk og gøre en forskel-, siger Lasse Mogensen, direktør i RoboCluster.

Rådet for Teknologi og Innovation bevilliger RoboCluster 7 millioner over en periode på 4 år. Midlerne skal støtte op om en internationaliseringsproces, der skal øge kendskabet til de danske robotkompetencer på internationalt plan.

Støtte dækker bredt

I alt er der bevilliget midler til innovationsnetværk inden for områder som offshore og klimarelaterede områder; aluminium; fødevarer; livsstil, bolig og beklædning; informations- og kommunikationsteknologi, herunder indlejret software; biomedicin og bioteknologi; lydteknologi; animation; plast samt transport.

Hvorfor støtte til netværk?

- Regeringens mål er, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden. Innovationsnetværk spiller en vigtig rolle i at nå det mål, idet det skal være med til at sikre, at tilgængelig viden på forskningsinstitutionerne kommer ud og gør gavn i virksomhederne -, siger videnskabsminister Helge Sander.

Læs pressemeddelelse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen på www.fi.dk

Yderligere information

Lasse Mogensen
Direktør i RoboCluster
Tlf. 6550 4433 / 2688 0828 
lm@robocluster.dk

Oprettet: 07.11.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere