• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nyt netværk sætter fokus på velfærdsrobotter

15-02-2008
Velfærdsrobotter til pleje og omsorg er et relativt nyt og uudforsket område i kraftig vækst. Et nyt netværk – CareNet – skal styrke udviklingen og skabe samspil og synergi mellem interessenterne og sætte fokus på de teknologiske muligheder, der ligger i udviklingen af den danske sundhedssektor.

Et nyt dansk netværk omkring udviklingen af velfærdsrobotter har set dagens lys. I januar 2008 var RoboCluster sammen med Dansk Rehab Gruppe, Hjælpemiddelinstituttet, Teknologisk Institut og Århus Kommune med til at etablere CareNet, som vil sætte fokus på udvikling og implementering af velfærdsrobotter i pleje- og sundhedssektoren.

- Med dette netværk få vi mulighed for at skabe det videngrundlag, der skal til for at finde frem til nyskabende udviklingsprojekter, som kan løfte dansk industri og imødekomme udfordringerne i pleje- og sundhedssektoren, udtaler Christian Klit Johansen, der er projektleder i RoboCluster.

CareNet er dannet på initiativ af Århus Kommune og Teknologisk Institut. Ønsket er at skabe samspil og synergi mellem aktørerne på området og etablere et vækstforum, som sætter fokus på udvikling og implementering af velfærdsrobotter i den danske sundhedssektor.

Vækstområde med store perspektiver

Velfærdsrobotter til pleje og omsorg er et relativt nyt og uudforsket område med store perspektiver. Området møder stor politisk interesse og efterspørgslen drives af den generelle aldring af befolkningen kombineret med ønsket om bedre og mere effektiv behandling, service og omsorg i pleje- og sundhedssektoren.

Som påpeget i det ”Teknologisk fremsyn om kognition og robotter” er området særligt attraktivt for dansk erhvervsliv, og der er store perspektiver i at udvikle robotter til både professionelle og private anvendelser.

Eksempelvis vil anvendelse af robotteknologi kunne betyde at;

• Ældre og handicappede får mulighed for øget selvhjulpenhed ved at kompensere for nedsat funktionsevne
• Borgerne får større personlig frihed og bliver uafhængige af, om der er en hjemmehjælp til stede
• Hjemmehjælperne aflastes i opgaver, som kræver tunge løft og nedbringe ensidigt gentaget arbejde
• Logistik og overvågningsopgaver effektiviseres og/eller forbedres
• Sygeplejerskers opgaver med fx mad, linned, medicin, laboratorieprøver, etc. automatiseres, og deres tid frigøres til andre omsorgsopgaver

For yderligere information

For mere information om CareNet og indmeldelse kontakt

Christian Klit Johansen
Projektleder
T   +45 6550 3989
ckj@robocluster.dk

eller Morten Vestergaard-Lund, Teknologisk Institut, morten.vestergaard-lund@teknologisk.dk

Læs mere om CareNet

Netværkets hjemmeside www.carenet.nu

Oprettet: 15.02.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere