• Danish
  • English

Seneste nyheder

Odense som kraftcenter for sundheds- og robotteknologi

13-06-2008
Region Syddanmark satser på de stærke kompetencer inden for velfærds-, sundheds- og robotteknologi, som findes i Odense-området. Med en bevilling på godt 36 mio. kroner vil det regionale vækstforum sikrer, at et af fremtidens væksterhverv udvikles og forankres i regionen. Heraf modtager RoboCluster knapt 19 millioner til to projekter.

Pressemeddelelse 12. juni 2008 - Region Syddanmark

Vækstforum for Region Syddanmark satser på de stærke kompetencer inden for velfærds-, sundheds- og robotteknologi, som findes i Odense-området og bevilger godt 36 mio. kroner til, at et af fremtidens væksterhverv bliver udviklet og forankret i regionen.

- Det er en storstilet satsning, som skal aktivere et stort vækstpotentiale inden for et erhvervsområde, som er et af Danmarks særlige styrker på det globale marked. I Region Syddanmark har vi i Odense unikke styrker inden for telemedicin og robotteknologi. Særligt har vi viden om anvendelse og udbredelse af teknologien i forhold til patienter og borgere, pointerer regionsrådsformand Carl Holst (V), der er formand for Vækstforum.

Samtidig skal satsningen være med til at frigøre arbejdskraftressourcer

Den nuværende situation med mangel på arbejdskraft kræver nye teknologier, så vi kan frigøre ressourcer til bl.a. omsorg og pleje. På den måde spiller satsningen sammen med regeringens planlagte investeringer på 3 mia. kroner til arbejdskraftbesparende teknologi i forbindelse med Kvalitetsreformen.

- Jeg glæder mig over den meget store bevilling fra Vækstforum til de styrkepositioner, vi har i Odense. Det kan medvirke til, at vi bliver et nationalt videnscenter inden for velfærds- og sundhedsteknologi, udtaler Odenses borgmester Jan Boye (C).

Konkret giver satsningen sig udslag i støtte til fem projekter til sammenlagt 36,6 mio. kroner.

Sund vækst

Det ene projekt "Sund vækst" er ansøgt af Odense Kommune og rummer i alt syv delprojekter.

Et af delprojekterne er om robotteknologi som redskab til genoptræning og forebyggelse af patienter med apopleksi. Ved hjælp af IT i en træningsmåtte vil man udvikle nye metoder til at genoptræne patienter, der har haft blodprop eller blødning i hjernen.

Et andet delprojekt i Sund vækst-projektet er Human Care Lifter - patientløfteren.

Den skal gøre patienter og borgere i stand til selv at flytte sig fra sengelejet til en stol eller båre med hjælp fra robotten. Folkene bag projektet ønsker at skabe en ultrafleksibel robot, som kan understøtte plejepersonalet i plejen af mere eller mindre selvhjulpne patienter og borgere.

"Sund vækst"-projektet får godt 12 millioner kroner.

Leg med robotter

Det næste projekt er finansiering af seks delprojetker, der tilsammen skal udvikle robotfestivalen "Robots at Play". Det er RoboCluster med base i Odense, der modtager støtten.

RoboCluster har sammen med 16 forskellige organisationer fordelt over det meste af regionen visioner om at gøre robotfestivalen til et fyrtårn for regionen, der skal kunne tiltrække såvel turister som fagligt interesserede. Blandt organisationerne er Syddansk Universitets Center, Designskolen Kolding, Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg og Kunsthallen Brandts.

I delprojektet "Leg" vil projektgruppen udvikle festivalen til at være en inspirator for virksomheder, der ønsker at arbejde med kombinationen af leg og teknologi. Der skal arrangeres en række tematiserede kreative camps inden for eksempelvis idræt, legepladser og legetøj til børn.

Camps'ene skal bringe forskere, studerende, designere og erhvervsliv sammen, så de kan inspireres til produktudvikling. Festivalen i 2009 skal bruges til at vise demonstrationsprojekter, der bygger på ideerne fra disse camps.

RoboCluster modtager 10,8 millioner kroner til projekterne.

Ny viden for robot-virksomheder

Ansøgeren i det førnævnte projekt, RoboCluster i Odense, er også ansøger til det tredje projekt, som Vækstforum støtter. Nemlig RoboClusters klyngeinitiativ.

RoboCluster er en såkaldt klynge. Hvilket vil sige en gruppe af virksomheder, der har et netværk, fordi de arbejder med nogle af de samme ting. RoboCluster er altså en klynge af virksomheder, der arbejder med og udvikler robotteknologi.

Det projektet, Vækstforum støtter her, vil styrke virksomhederne i klyngen ved at give dem lettere adgang til ny viden og øge evnen til at tænke nyt bl.a. inden for sundhedssektoren. F.eks. vil man kunne tænke robotteknologi ind, når man nu snart skal i gang med at bygge nye sygehuse i regionen. Det vil være nærliggende at undersøge, om en robot måske kan hente vasketøj eller køre rundt med laboratorieprøver. Det den form for nyskabende udvikling, RoboCluster-virksomhederne får mulighed for at arbejde med.

Vækstforum yder godt 8 millioner kroner til dette initiativ.

Kuffert til hjertepatienter

Det fjerde projekt har sit udspring i medicinsk afdeling på OUH Svendborg Sygehus, som i samarbejde med MedCom og det private IT-firma GITS har udviklet patientkufferten MediSat, som i 18 måneder har været afprøvet til behandling af KOL-patienter [Kronisk Obstruktiv Lungesygdom] i hjemmet som opbakning til tidlig udskrivelse. Arbejdet er sket i samarbejde med Svendborg og Fåborg/Midtfyn kommuner.

Afprøvningen hos KOL-patienterne har vist så gode resultater, at de samme samarbejdspartnere ønsker at udvikle en ny patientkuffert, denne gang til behandling og pleje af hjertepatienter i eget hjem. Det skal ske gennem et tæt samarbejde med speciallæger på hospitaler, de alment praktiserende læger, den kommunale hjemmesygepleje, pårørende og patienterne.

Vækstforum giver knap 5 millioner kroner til projektet.

Teknologicenter for robotter

Endelig anbefaler Vækstforum også at støtte det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer (RTC). RTC har modtaget tilsagn om en bevilling fra Videnskabsministeriet på 1 million kroner i foråret 2008. I den forbindelse har RTC søgt om regional medfinansiering, hvilket Vækstforum siger ja til.

Fakta

Vækstforum er et forum, der skal styrke de regionale betingelser for udvikling og vækst. Det består af repræsentanter for regionen, kommunerne, organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Vækstforum holdt møde 10. juni, hvor man enedes om at bevilge pengene.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger vedrørende pressemeddelelsen får hos:

Vækstforums formand Carl Holst, tlf.: 4032 5210

Direktør for Regional Udvikling Mikkel Hemmingsen, tlf.: 7663 1975 / 2920 1975

Oprettet: 13.06.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere