• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotteknologi i fremtidens sygehusvæsen

15-01-2008
Storstilet konference stiller skarpt på fremtidens sygehuse, hvor anvendelse af ny teknologi kan bane vejen for mere kvalitet, helhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet. RoboCluster fortæller om, hvordan robotteknologi kan støtte sundhedspersonalet i det daglige arbejde.

Det danske sygehusvæsen står over for store ændringer i sygehusstrukturen, og der foretages massive investeringer i sygehusbyggeri – både i ombygninger og nybyggerier. Målet er at sikre mere kvalitet, helhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet, og skabe de bedste fysiske rammer for et sundhedsvæsen i absolut topklasse.

Som led i denne udvikling afholder Danske Regioner en konference i marts 2008, der sætter fokus på, hvordan målene for fremtidens sundhedsvæsen virkeliggøres. Herunder bl.a. hvilke krav, der stilles til sygehusbyggeriet, nye teknologier, der kan anvendes samt hvilke gevinster, der kan opnås i forhold til fx drift og patientsikkerhed.

Blandt indlægsholderne er RoboClusters projektleder Christian Klit Johansen, der vil fortælle om, hvordan robotteknologi kan støtte sundhedspersonalet i det daglige arbejde.

- Undersøgelser på sygehusene stiger i kompleksitet og antal. Alene antallet af blodprøver øges med 7 % om året. Kan vi anvende robotter til dette arbejde vil det kunne aflaste personalet betragteligt og give et mere rentabelt og effektivt system. Hospitalslogistikken kan også automatiseres og dermed frigive personaletid til patientpleje. Mulighederne er mange, og danske hospitaler udviser stor interesse for nye ideer og muligheder, hvilket også skal ses i lyset af manglen på arbejdskraft, siger projektleder Christian Klit Johansen, RoboCluster.

Konferencen – Fremtidens sygehus – finder sted 11. marts 2008 på Hotel Hilton i København, og henvender sig til politikere, embedsmænd med interesse for sundhedsområdet, centralt ansatte i sundhedsvæsenet, ansatte i byggebranchen, forskere og interesseorganisationer inden for sundhedsområdet.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås hos Christian Klit Johansen, tlf. 6550 3989, ckj@robocluster.dk

Konferencens program (pdf - 52.1 kB)

Tilmeldelse til konferencen (pdf - 32.4 kB)

Oprettet: 15.01.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere