• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotter i fremtidens sundhedsvæsen

29-05-2008
Planerne for Danmarks nye hightech-sygehuse er ved at tage form, og automatisering og robotter er et af midlerne til at bevare et hospitalsvæsen i verdensklasse. En konference i maj satte fokus på emnet og gav bud på, hvordan de nye sygehuse skal indrettes for at imødekomme fremtidens udfordringer. RoboCluster var med for at afdække mulighederne for, hvordan virksomhederne i RoboCluster SupplyNet kan spille med.

Planerne for Danmarks nye hightech-sygehuse er så småt ved at tage form, og hospitalerne, som vi kender dem i dag, kommer til at se markant anderledes ud om bare 10 år. Kortere afstande mellem afdelingerne, automatiserede transportsystemer og robotstyrede løsninger er nogle af de værktøjer, der skal bane vejen for mere fleksible og driftsøkonomiske sygehuse.

- Uanset hvordan vi drejer det, så bliver der færre hænder til rådighed i sundhedsvæsenet i forhold til antallet af patienter, og vi er derfor nødt til at tænke nyt. Samtidig åbner de teknologiske muligheder op for helt nye måder at udføre opgaverne på. De nye sygehusbyggerier er derfor meget interessante i forhold til robot- og automationsleverandørerne i vores SupplyNet-netværk, udtaler projektleder Christian Klit Johansen fra RoboCluster.

I maj 2008 samlede konferencen ”Fremtidens Sundhedsvæsen” godt 300 interessenter; sygehusdirektører, arkitekter, læger, sygeplejersker, rådgivere, ingeniører, m.m., til to dage med spændende indlæg og debat om de kommende muligheder og udfordringer. Konferencen gav bl.a. bud på, hvordan vi bedst indretter de nye hightech-sygehuse i forhold til arkitektur, design, kapacitet, funktion, logistik, kvalitet, tværfaglighed, osv., og på hvordan vi skaber rammerne for en mere velfungerende logistik og øget kvalitet i patientforløbet. RoboCluster var naturligvis med.

- Konferencen gav gode input til de tanker og krav, som ligger til grund for udviklingen af nye teknologiske løsninger, der skal anvendes i de nye hightech-sygehuse, og vi blev bekræftet i at RoboCluster SupplyNet har noget at byde ind med, fortæller Christian Klit Johansen.

Automatiseringsbehovet er kendt fra industrien

Den nye sygehusstruktur ligger op til et paradigmeskifte og kan på mange måder sammenlignes med det paradigmeskifte vi har set i industrien, hvor man er gået fra masseproduktion til fleksibel kundetilpasset produktion.

- Den nuværende sygehusstruktur er skabt ud fra et paradigme, som knytter sig til masseproduktion. Alle afdelingerne er fagspecialiserede og det skaber meget spildtid, da patienterne flyttes rund mellem afdelingerne, fx for at få taget et røgtenbillede. I det nye sygehusbyggeri tages der udgangspunkt i patientforløbet og de individuelle behov. Der indføres LEAN for at minimere spildtid, hvilket bl.a. stiller krav til korte transportafstande og mindre transport mellem afdelinger. I stedet øges fleksibiliteten ved at bygge fagspecialerne ind i apparaturerne, så flere kan betjene dem og udføre de ønskede opgaver på stedet, fortæller Christian Klit Johansen.
Foto: Byggesocietetet, www.byggesoc.dk

Den ændrede struktur betyder flere mindre – og mere intelligente – apparater og udstyr på hospitalerne. Samtidig stiger ønsket om at nedbringe graden af tunge løft og ensidigt, gentaget arbejde for plejepersonalet – nøjagtigt som vi kender det fra industrien. Hertil kommer alle de sekundære ydelser i forhold til at gøre folk mere raske.

- Alt med madlavning, tøjvask, sterilcentral, logistik, osv., kan vi med dagens teknologi skabe både arbejdskraftbesparende og arbejdsmiljøforbedrende løsninger. Og de kompetencer, der ligger i SupplyNet kan gøre en stor forskel på hospitalerne, siger Christian Klit Johansen.

Mulighed for massive driftsbesparelser

Regeringen har afsat 25 milliarder kroner i perioden 2009-2018 som støtte til regionernes investering i nyt sygehusbyggeri. En investering, der ikke alene forventes at give et kvalitetsløft men også mærkbare driftsbesparelser. Resultater fra Norge viser, at nyt sygehusbyggeri kan sparre ca. 10 % i driften alene ved, at indretningen tager højde for en optimeret logistik og automatiserede transportløsninger (kilde: Ingeniøren; Nyt hospital vil tjene sig ind på 17 år, 17.08.2007). Herudover kommer besparelser ved nye energiløsninger, materialevalg og bedre udnyttelse af personalet, som følge af korte afstande og mere hensigtsmæssigt indrettede sengeafsnit.

Den nordiske konference "Fremtidens sundhedsvæsen" var arrangeret af Byggesocietetets sundhedsudvalg i samarbejde med Vårdforum Sverige og blev afholdt på Hotel Scandic i København. Se

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder
RoboCluster
Tlf. 6550 3989
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 29.05.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere