• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotter skal passe og pleje danske grise

09-03-2008
Innovationskonsortiet StaldTek tager arbejdshandskerne på efter tilsagn om knapt 13 millioner kroner fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Automatisering, sensorer og robotteknologi skal sikre, at danske grise får bedre trivsel samtidig med, at landbrugsarbejdernes arbejdsmiljø forbedres og produktkvaliteten hæves.

De danske grise møffer rundt i staldsystemer, der i grundform stadig bygger på design fra 1970’erne. Det er ikke optimalt, hvis dansk svineproduktion skal kunne klare konkurrencen fra Nord- og Sydamerika samt Østeuropa, hvor løn- og anlægsomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark. Samtidig har det vist sig, at det store fokus, der har været på at optimere produktionen er gået ud over dyrevelfærd og kvalitet. Der er brug for, at viske tavlen ren. Innovationskonsortiet Staldtek vil via konkrete projekter tænke helt nyt i design af bygninger, inventar og udstyr, hvor automatisering, sensorer og robotteknologi er tænkt med ind fra starten.

Bevilling sætter turbo på forskningen

Med Forsknings- og Innovationsstyrelsens tilsagn om 12,98 millioner kroner ud af et total budget på 33,4 millioner kan RoboCluster og de forskningsinstitutioner, der er tilknyttet innovationskonsortiet StaldTek, for alvor sætte turbo under den forskning, der i samarbejde med konsortiets erhvervsvirksomheder skal gøre den danske svineproduktion til verdens førende.

Konkrete projekter

Innovationskonsortiet StaldTek har flere projekter på tegnebrættet. Disse holder sig inden for tre temaer:

  • Automatisering af arbejdsmiljøbelastende og plejekrævende opgaver Via simuleringer skal der skabes en model for, hvordan eksisterende teknologier kan supplere hinanden i et samlet design. De mest lovende modeller vil overføres til praktiske prototyper, som kan afprøves i et rigtigt staldmiljø.
  • Modellering af luftstrømme og emission af gasser fra overflader med gylle i svinestalde Udvikling af modeller for design af stalde og inventar, hvor avancerede sensorsystemer og automatisk intelligent styring kan sikre lav emission af ammoniak, drivhusgasser og lugt.
  • Biologiske styringsmodeller til overvågning, stimulering og pasning af grise i svinestalde Den eksisterende viden om grises adfærd skal danne baggrund for modeller for normaladfærd. Sammen med udvikling af avancerede sensorsystemer, der ud fra modeller over eksisterende viden om grises adfærd, skal føre til systemer til automatiseret overvågning af dyrene.
Innovationskonsortiets partnere

Innovationskonsoritet tæller følgende partnere:

• Agro Products A/S
• Danish Farm Design A/S
• Dansk Svineproduktion
• Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
• EGATEC A/S
• EURISCO ApS
• NOVOTEK PLANNING SYSTEMS A/S
• RoboCluster
• Samson Agro A/S
• Teknologisk Institut - projektleder
• Ørsted, DTU
• Aarhus Universitet

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder, RoboCluster
Tlf: 6550 3989 /2058 5069
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 03.09.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere