• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotterne ind på hospitalerne

25-09-2008
Det kræver både knowhow og tillid til teknologien, hvis visionen om sundhedsrobotter på hospitaler og plejehjem skal gøres til virkelighed. Derfor er RoboCluster, som en del af projektet Sund Vækst, i gang med en kortlægning af muligheder og behov inden for sundhedssektoren.

Bekymringen om mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren er efterhånden så massiv, at de færreste er tvivl om, at teknologiske løsninger bliver et vilkår for fremtidens hospitalsvæsen.

- Vi ønsker at tage udfordringen op omkring de manglende hænder i sundhedssektoren. Problemet bliver ikke mindre i fremtiden, og netop derfor rummer automatiseringssystemer et stort uforløst potentiale, siger Christian Klit Johansen, projektleder i RoboCluster. Christian Klit Johansen har har ansvaret for projektet Medic Robotics, som hører ind under projektet Sund Vækst.

Dialog frem for alt

En af de største udfordringer er at kombinere forskellige kulturer, hvoraf den ene handler om ”varm” menneskelig omsorg, og den andet handler om ”kold” automatisering. Det er en barriere som skal italesættes og afmystificeres.


Dialogen er også et vigtigt værktøj i forhold til at kende konkrete muligheder og behov. Mange praktikere i sundhedssektoren har brug for at blive bevidste om, hvad der er teknisk muligt. Og mange robotforskere skal have mere viden om, hvilke specifikke praktiske behov sundhedssektoren har nu og her - og i fremtiden.

RoboCluster igangsætter derfor en række initiativer, der skal være med til at skabe forståelse for de reelle behov. Det vil fx være netværksmøder, studieture og workshops rettet mod sektoren.

Brugerdreven innovationscirkel

Efter i første fase at have kortlagt behovene, vil der være brug for at inddrage både brugere, forskere og erhvervsliv i udviklingen af konkrete løsninger. Derfor vil en af RoboClusters helt store opgaver være at igangsætte og servicere en brugerdreven innovationscirkel, der retter sig mod sektoren.

Aktiviteterne i cirklen vil blive igangsat løbende, efterhånden som der kommer mere viden og flere erfaringer på området.

Medicobranchen i vækst

Den danske medicobranche omsætter i dag for 37 milliarder kroner. og oplever en vækst på 9 %. Det samlede europæiske marked for medicinsk udstyr er på 400 milliarder kroner. Den danske robotklynge samlet om RoboCluster og den syddanske region har en vækst på mere end 10 % og omsætter for 1 milliard kroner.

Derfor er der grund til at tro, at en udvikling af robotteknologiske løsninger ikke blot vil gavne sektoren, men at der også er stort potentiale for nye globale forretningsområder inden for medico.

Visionen er derfor samtidig at skabe en industri i området, som kan tiltrække arbejdskraft og sætte den syddanske region på det europæiske landkort.

Foreløbige deltagere i Medic Robotics under Sund Vækst er:

• RoboCluster
• Teknologisk Institut - Center for robotteknologi
• Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
• OUH Svendborg Sygehus
• OUH Odense Universitetshospital
• Morsø Industri-Teknik
• AVN Automation A/S
• TriVision A/S

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder
Tlf. 6550 3989 / 2058 5069
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 15.09.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere