• Danish
  • English

Seneste nyheder

Spotlight på europæiske servicerobotter

31-01-2008
To ekspertdage samler europæiske forskere og robotudviklere og giver ny inspiration og sparring til udviklingen af servicerobotter. Blandt oplægsholderne er RoboClusters projektchef Niels Jul Jacobsen, der fortæller om nye avancerede gribesystemer.

Eksperter har spået servicerobotternes kommen gennem de seneste 30 år. Det er dog først nu, at reelle produkter for alvor entrerer markedet og finder anvendelse i såvel erhvervslivet som i den private sektor. De europæiske producenter er godt med, men de møder stærk konkurrence fra Asien og Amerika.

For at styrke den europæiske indsats, og skabe globale førerpositioner, etableres der i disse år succesfulde erhvervssamarbejder på kryds og tværs i Europa med support og sparring fra forskningsinstitutionerne. Som bidrag til disse aktiviteter samler tyske SCHUNK interessenterne på ”Ekspert days – Tomorrow starts today!”. Det todages program byder på interessante oplæg og diskussioner, som understreger og skærper de indbyrdes interesser og give nye impulser til de europæiske servicerobotinteressenter.

RoboCluster: Et skridt på vejen mod servicerobotterne

Blandt oplægsholderne er RoboClusters projektchef Niels Jul Jacobsen. Med afsæt i højteknologiplatformen Handyman vil han fortælle om, hvordan RoboCluster og projektpartnerne i fællesskab udvikler avancerede håndteringssystemer til industrien. Det være sig både i forhold til konkrete opgaver, som at gribe vasketøj i industrivaskerier eller pakke blomster i et gartneri, og i forhold til mere generelle opgaver, som at nedbringe omstillingstider eller gribe ustrukturerede emner i pallekasser.

- De praktiske erfaringer vi har med at håndtere ustrukturerede og bløde emner er vigtige byggesten for at få robotterne til at arbejde sammen med mennesker – og et direkte skridt på vejen mod servicerobotterne, siger Niels Jul Jacobsen, RoboCluster.

Ekspertdagene finder sted den 27. og 28. februar 2008 i Lauffen, Tyskland.

Yderligere oplysninger hos

Niels Jul Jacobsen
Projektchef - MoveBots og Handyman
T   +45 6550 4366
M  +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Eller på www.expertdays.schunk.com

Udover Niels Jul Jacobsen fra RoboCluster er følgende oplægsholdere på programmet:

Christoph Borst fra DLR (German Aerospace Center) fortæller om de teknologiske potentialer ved DLR’s rumrobot-eksperimenter. Det demonstreres, hvordan en ny generation af energisparende ultraletvægtsarme og ledforbundende hænder anvendes til mobile produktionsassistenter og servicerobotter.

Dr. Ronald Nader fra FerRobotics fortæller om nye behov for industrirobotter med sensorer, der kan interagerer i løst strukturerede omgivelser i samspil med mennesker.

Dr. Jens Hanke fra Robowatch Techonologies fortæller om servicerobotter som et naturligt mellemled i evolutionen fra industrirobotter til personlige robotter, og om kravene til mobilitet, manipulation, interaktion og autonomitet.

Dr. Nicola Tomatis, BlueBotics præsenterer de seneste forecarsts for servicerobotmarkedet. Antallet af personlige robotter er i de seneste fire år steget med 7 millioner på verdensplan, og Japanese Robot Association spår, at markedet for personlige robotter vil være mindst 50 milliarder UD$ værd i 2025.

Dr. Damien Sallé fra Robosoft præsenterer mobile robotter og softwareløsninger til servicerobotapplikationer, som kan reducere omkostninger og forbedre kvalitet i transport, rengøring, sundhed og sikkerhed.

Dr. Heinz Wörn fra University og Karlsruhe præsenterer forskningsprojektet ImRoNet (intutive internet-based mulit-modal user interfaces for tele-operated service robots) og forskningsafdelingen 588, der sætter fokus på interaktionen mellem mennesker og robotter, i form af hhv. servicerobotter og humanoide robotter.

Panagiotis K. Artemiadis fra National Technical University of Athens fortæller om servicerobotter som hjælpemidler for handikappede, og om hvordan mennesker telepatisk kan kommunikere og kontrollere en kunstig robotarm.

Martin Hägele fra Fraunhofer Institute giver et overblik over markeder, forskning og trends inden for servicerobotter, og fortæller om hvordan teknologiudvikling i industrien kan anvendes til servicerobotter og omvendt. Fx avancerede komponenter som autonome mobile platforme, letvækstsarme, fingernemme gribere, 3D sensorer til objektgenkendelse, sikkerhedssensorer og menneske-maskine interfaces.

Stefan Sagert fra EUnited Robotics giver et overblik over servicetilbud og aktiviteter i EUnited Robotics, der er en sammenslutning af europæiske robotproducenter.

Oprettet: 30.01.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere