• Danish
  • English

Seneste nyheder

Studerende sparker Danmark op i robotteknologiens superliga

25-11-2008
2 dage med hovedbrud og innovative idéer var, hvad det blev til, da 100 unge fra Erhvervsakademiet Lillebælt ved en innovationcamp gav deres bud på nyskabende teknologi inden for automation og sundhedsrobotter til fremtidens hospitaler. Campen skal ses som et led i arbejdet med at føre Danmark op i robotteknologiens superliga.

80-90 pct. af en sygeplejerskes tid går udelukkende til arbejde med opgaver med fx rengøring og klargøring. Kun ganske lidt tid går til patientpleje og –kontakt. Den problemstilling skulle 100 unge studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt gøre noget ved, da de ved en innovationscamp i oktober fik stillet til opgave at komme med idéer til, hvordan man ved hjælp af robotteknologi i fremtiden kan frigive noget af det danske plejepersonales tid på den mest effektive og rentable måde.

Campen blev afholdt på Odense Tekniske Skole, og de studerende arbejdede på tværs af en lang række uddannelsesretninger, f.eks. bygningskonstruktør, it- og elektronikteknolog og El- og VVS-installatør. Så mulighederne for spændende og bredt favnende fremtidsfokuserede løsninger var rigtig gode. Og det var da også store tanker og visionære opfindelser med blik for såvel ergonomi som tidsbesparing, der kom til syne på såvel papirer og plancher som i deltagernes kreative præsentationer.

Fremtidens hospitalssenge finder selv vej – på solenergi

En af campens grupper gjorde under navnet The Green Motivators op med den megen tid, som bliver brugt af personale til transport af patienter. Gruppen præsenterede en løsning, som bestod af en intelligent seng, der selv ved, hvornår en patient fx skal transporteres til røntgenundersøgelse. Gruppens forslag lød på, at sygeplejersken ved hjælp af en computer skal fortælle sengen, hvor den skal køre hen. Derved kører sengen selv patienten rundt på hospitalet, mens den selvfølgelig tager højde for forsinkelser, forhindringer og lignende. Yderligere oplader sengen selv sine batterier med strøm fra solceller monteret på hospitalets vægge og tag, hvorved løsningen også tager højde for økologi og gør brug af vedvarende energi.

Danmark i robotteknologiens superliga

Innovationscampen havde også et mere strategisk sigte end ”blot” at lade de studerendes fantasi få frit løb.Derfor kunne de studerende løbende hente input og inspiration til deres løsninger hos eksperter inden for automatisering, robotteknologi, sygepleje, hospitalsbyggeri og innovation.

-Innovationscampen havde rigtig mange forskellige formål. Selvfølgelig er det en hyggelig og sjov oplevelse. Men hvis vi i Danmark i fremtiden vil være på forkant med udviklingen, og placere os selv i robotteknologiens superliga, så har den også et meget vigtigere og mere seriøst formål at opfylde. Fx skal vi jo have opbygget en medarbejderstab, som er kompetent på alle områder og niveauer. Med innovationscampen er vi med til at give de studerende et vindue til robotteknologien, som gør, at de forhåbentlig kaster sig over området i fremtiden, siger projektleder i RoboCluster Christian Klit Johansen, der dagen igennem fulgte og gav de studerende feedback på deres kreative løsninger.

Christian Klit Johansen ser ligeledes innovationscampen som et positivt indspark i arbejdet med planlægningen af robotteknologien på fremtidens sygehuse.

-Udover at give en bred opmærksomhed og opbakning til robotteknologi generelt, så gik jeg også hjem fra innovationscampen med en række gode indspark og idéer til arbejdet med kortlægningen af mulighederne for robotteknologi på de danske sygehuse i fremtiden. Og det er bestemt meget værd, hvis vi skal finde frem til de bedste fremtidige løsninger, fortæller Christian Klit Johansen.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
Tlf. 6550 3989 / 2058 5069
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 25.11.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere