• Danish
  • English

Seneste nyheder

Syddansk Universitet styrker det robotteknologiske område

28-04-2008
Institut for Industri og Byggeri på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet styrker nu engagementet og forskningen inden for robotteknologi – og opretter en række nye stillinger inden for robotteknologi. Hermed styrker universitetet indsatsen omkring mekanisk konstruktion og produktudvikling og design af robotter.

Instituttet for Industri og Byggeri på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet styrker aktiviteterne inden for robotteknologi og opslår i foråret 2008 en række nye stillinger inden for det robotteknologiske område.

- Vi vil dels øge vores fokus på mekanisk konstruktion af robotter, dels sætte mere fokus på produktudvikling og design og undersøge forholdet mellem brugere og funktionalitet af produkterne nærmere, fortæller lektor Oluf Larsen fra Syddansk Universitet.

Begge områder bidrager allerede i konkrete robotteknologiske projekter på Det Tekniske Fakultet i projekter som RoboPackman; om intelligente og fleksible robotter i fødevarepakkerier, OmniRota; et intelligent hjulmodul til off-road-robotter i naturen, RoboCare; om indførsel af intelligente hjælperobotter i ældre og plejesektoren og Roblod; om automatisk blodprøvetagning, som RoboCluster tog initiativ til i samarbejde med Vejle Sygehus.

Flere robotrelaterede udviklingsprojekter

- Vi forventer meget af den øgede satsning inden for de to områder, og overordnet vil vi styrke den stærke position universitetet og vores samarbejdspartnerne har omkring robotsamarbejdet, siger Oluf Larsen.


Robotlaboratoriet på Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet

På det mekaniske område har Syddansk Universitet længe haft et ønske om at styrke aktiviteterne. Det Tekniske Fakultet får løbende henvendelser fra erhvervslivet og andre forskningspartnere om robotrelaterede udviklingsprojekter, som man på grund af ressourcemangel har måttet takke nej til. Det vil oprettelsen af de nye stillinger nu rette op på og bidrage positivt til en intensiveret forskning og udvikling inden for det mekaniske område. Et område, der blandt andet inddrager anvendelse af nye materialer til hurtige og lette robotter eller delkomponenter, kinematiske problemstillinger eller design af robotter til aggressive miljøer, fx robotter, der kan operere i havvand.

Samspillet mellem teknologi og mennesker er et andet væsentligt aspekt i udviklingen af nye robotløsninger. Specielt i fremtiden, når vi får autonome enheder/robotter, der skal fungere i interaktion med mennesker. Det stiller nye krav til produktudvikling og design, og der er som følge en øget efterspørgsel på forskere med viden inden for dette område. Syddansk Universitet er allerede aktiv på denne front og deltager aktuelt i en ansøgning om anvendelse af robotter i ældreplejen. Her er fokus at få afdækket de reelle behov for (robot-)løsninger, og at få disse løsninger til at fungerer i samspil med brugeren - i det konkrete tilfælde ældre og handicappede.

Flere studierelaterede projekter

Med det øgede antal medarbejdere styrkes universitets satsning på robotprojekter, hvilket betyder flere projekter, der kan involverer studerende.

- De studerende er et vigtigt led i opbygningen af kompetencer og viden inden for området, og planen er, at de nye medarbejdere også skal fungerer som ankerpersoner for en række studerende og udviklingsprojekter, fortæller Oluf Larsen.

Hermed udbygger Det Tekniske Fakultet yderligere det spændende studiemiljø, der er omkring robotteknologi, hvor både forskere, studerende og erhvervsliv arbejder sammen på udvikling af morgendagens teknologier.

De nye stillinger opslås primo maj og forventes besat hen over sommeren 2008.

Yderligere information

For yderligere information kontakt
Lektor Oluf Larsen
Det Tekniske Fakultet
Syddansk Universitet
Tlf. 6550 7431
ol@ib.sdu.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere