• Danish
  • English

Seneste nyheder

Velbesøgt konference på Automatik2008

10-01-2008
Ved fagmessen Automatik2008 i september afholdt RoboCluster konferencen "Fleksibel håndtering – nøglen til fremtidens produktion". Konferencen var især målrettet mindre og mellemstore virksomheder, der fik input til, hvordan intelligente robotsystemer kan overtage nye funktioner i den industrielle produktion.

RoboClusters konference på Automatik2008, den 3. september, blev velbesøgt trods få forhåndstilmeldelser. Konferencens omdrejningspunkt - fleksibel håndtering - viste sig at have mange mindre virksomheders interesse.

Fleksible og pålidelige robotter – til favorabel pris

At investere i robotløsninger, der kan overtage funktioner i industrien, har været økonomisk vanskeligt for mange af Danmarks små og mellemstore industrivirksomheder. Typisk leverer robotten kun én ydelse, og det er ikke rentabelt for mindre virksomheder, der kører med små og varierende serier.

Men i takt med udviklingen af robotteknologi er det efterhånden blevet muligt at anskaffe robotter, der kan udføre mange forskellige arbejdsopgaver og samtidig kan fås til en pris, der er overkommelig - også for små virksomheder.

Company Senior Specialist Trogny Brogårdh fra ABB Robotics viste eksempler på de robotløsninger ABB har udviklet og som udmærker sig ved, at fleksibiliteten er høj og anvendelsen varierende.

Disse robotter er parallelkinematiske og robottens led er forbundet med linearaktuatorer, hvilket gør, at der kun skal overføres aksialkræfter – ikke bøjnings- og vridmomenter. Det gør præcisionen høj, uden at det koster dyr teknologi, og det er nemt at udskifte arme og andre dele på robotten, så den kan bruges til forskellige formål. Dermed har ABB Robotics skabt robotter, der, udover at være til at komme i nærheden af prismæssigt, også giver fleksibilitet i arbejdsplads og anvendelse.


Specialteknologi bliver standard

Når robotterne skal overtage funktioner i industrien, som normalt varetages af mennesker, er der en række udfordringer, som kræver solid teknologisk udvikling for at imødekomme krav og behov for fleksibilitet og sikkerhed.

Martin Mølbach Olsen, Teknologisk Institut fortalte om, hvordan de forskellige funktioner i industrien kalder på automatiseringsløsninger af forskellig karakter, fra simple standardløsninger til avancerede specialløsninger, der opfylder helt specielle behov. I alt nævnte han fem trin fra de simpleste enkeltstående robotter til den avancerede grundforskning, der primært foregår på forskningsinstitutionerne. Den hastige udvikling gør dog, at det der er avanceret specialiseret teknologi i dag er standardløsninger i morgen, så selv mindre og mellemstore virksomheder, der ikke har de store udviklingsbudgetter, kan nyde godt af udviklingen.

Bin picking løsninger i verdensklasse

Som eksempel på en specialdesignet løsning, udviklet ud fra specifikke behov, men som efterhånden vil blive alment tilgængelig i mere standardiseret form, er Grundfos’ bin picking robotter. Ole Madsen fra Grundfos' TeknologiCenter fortalte om Grundfos' investeringsprojekt, der går ud på at fremstille robotter til bedre håndtering af objekter. På Grundfos kommer mange komponenter i kasser, hvor objekterne ligger hulter til bulter. En standard robotgriber kan ikke håndtere disse objekter, hvis de ikke er arrangeret til at ligge på en bestemt måde, så robotten kan gribe om objektet fra en bestemt vinkel.

På Grundfos har man derfor indgået et samarbejde med virksomheden Scape Technologies (medlem af RoboCluster SupplyNet), om at udvikle en 3D bin-picking-robot, som er i stand til at gribe objekter, der ligger ustruktureret, og sende dem videre til pressemaskinen.

Løsningen består af en robotcelle, som er udstyret med et lille kamera, der kan analysere placering og position på objekter der eksempelvis ligger i en kasse. Når systemet har identificeret et emne, der ligger øverst, indstiller griberen sig automatisk til at tage fat i og løfte objektet på rette måde. Det betyder, at objekterne ikke længere behøver at være arrangeret, så de ligger ens, men kan samles op fra en kasse eller palle uden problemer.

Denne grundlæggende robotteknologi kan de mindre virksomheder i dag nyde godt af, og produktet har rykket sig fra at være en kompleks specialløsning til at være en håndgribelig teknologi, der kan implementeres andre steder.

SCHUNK-gribehænder til industrielt brug

For mange typer af industriel produktion kan det være problematisk, at der skal gribes om forskellige materialer og former i mindre serier. Det kræver normalt en omprogrammering af robotten, hvilket tager tid og stopper produktionen. Men med gribehånden fra SCHUNK, der stadig er under udvikling, kan dette blive et fortidigt problem.

Konferencen blev rundet af med et indlæg af Dr. Matthias Haag, udviklingschef i SCHUNK GmbH, der fortalte om udviklingen af den intelligente robothånd, som kan bruges til mange forskellige funktioner. Som den første robotgriber i verden, kan den gribe om så forskellige geometriske former som kasser, cylindere og bolde.

RoboCluster-konsortiet MoveBot bruger i dag hånden til at undersøge forskellige gribemetoder, herunder til at ”lære”, hvor stort tryk, der skal bruges for at løfte objekter af forskelligt materiale. Men hånden kan allerede i sin nuværende form være interessant for virksomheder, der ønsker at investere i intelligente robotsystemer. Især inden for et par år, hvor prisen forventes at falde fra de nuværende 450.000 kr. for en enkelt griber til omkring 100.000 kr. når den bliver fremstillet i store styktal frem for som nu, hvor den håndlaves.

For yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef, RoboCluster
Tlf. 6550 4366
njj@robocluster.dk

Oprettet: 01.10.2008

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere