• Danish
  • English

Seneste nyheder

Afslutning med perspektiver

24-02-2009
Mindre hårdt fysisk arbejde og tidsforbrug var omdrejningspunktet, da projektet Plant Nursing Robotics i starten af februar 2009 holdt afslutningsworkshop i Horsens. Workshoppen fremviste prototypen på en græsslåningsrobot, der ved hjælp af nyudviklet software og robot- og GPS-teknologi autonomt udfører opgaver på svært fremkommelige områder.

Projektet Plant Nursing Robotics under RoboCluster, der fokuserer på udvikling af intelligente redskaber til pleje af planter og grønne arealer, er nået til sin afslutning. Projektpartnerne inviterede onsdag den 4. februar 2009 til afslutningsworkshop i Horsens. Målet var at fremvise projektets resultater, og samtidig give et indblik i såvel projektets som planteplejende robotters fremtidsperspektiver.

Plant Nursing Robotics har særligt fokuseret på udviklingen af prototypen på en græsslående robot til vedligeholdelse af svært tilgængelige grønne arealer. Græsslåmaskinen Lynex, der er specielt udviklet til at løse opgaver på skråninger, hvor andre regulære græsslåmaskiner må give op, har været platform for udviklingsarbejdet. Resultatet er en græsslåningsrobot, som ved hjælp af nyudviklet software og integreret, avanceret robot- og GPS-teknologi selvstændigt løser opgaver. Løsningen er udviklet af forskere ved Syddansk Universitet og Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut.

Robotten styres med en Nintendo Wii Remote. Det betyder, at man med remoten og dens indbyggede tyngdefeltsmåler styrer robotten og samtidig markerer det område, som skal slås. På turen lagrer robotten GPS-koordinaterne, hvilket efterfølgende gør den i stand til selvstændigt at udføre den resterende klipningsopgave inden for det afmærkede område.

- Med en Wii Remote bliver styringen meget nem for medarbejderne. Alle der får den i hånden, kan styre robotten efter 30 sekunder,” fortæller Kjeld Jensen, projektforsker ved Syddansk Universitet.

Stadig stort udviklingspotentiale

Med projektet har forskerne vist, at det er muligt, at udvikle en robotteknologisk løsning, som autonomt udfører opgaver samtidig med at den mindsker hårdt fysisk arbejde og tidsforbrug ved arbejdet med pasning af svært fremkommelige grønne arealer. Samtidig viste workshoppen med sine diskussionslystne deltagere, at mulighederne for yderligere forskning og udvikling stadig er stort.

Deltagerne diskuterede blandt andet prototypens muligheder for gennem yderligere forskning også at kunne tage højde for uforudsete sten og stubbe. I et videre udviklingsarbejde vil det fx være muligt at arbejde med at forsyne robotten med sensorer og software, som gør opmærksom på uforudsete forhindringer. Muligheder der minder om de teknologiske løsninger, som allerede findes i mange robotstøvsugere.

En videreudvikling af robotten forsynet med Bluetooth-teknologi, som giver robotten og en computer mulighed for at være i kontakt med hinanden, blev også diskuteret. Det vil i praksis betyde, at medarbejdere kan lagre informationer om, hvilke arealer, som skal klippes, uden først at køre en runde med robotten og Wii Remoten.

Horsens Kommune har fulgt projektet tæt fra start, og repræsentanter herfra påpegede i diskussionen desuden, at en alarm til information af medarbejderen, hvis robotten kommer i vanskeligheder, er vigtig i en kommende model. Det vil give medarbejderen mulighed for at gribe ind, hvis der skulle opstå problemer under arbejdet.

Se robotten køre, og hør Kjeld Jensen forklare robottens teknologi: Robot slår græs, TV2 Syd.

Et kig i krystalkuglen

Workshoppen tog også langsigtede briller på og tog et kig på fremtidsperspektiverne for robotter til biologisk produktion. Keld Bertelsen, der er industriel designer i RoboCluster, forklarede, at mulighederne for robotter til biologisk produktion ikke stopper ved græsslåningsrobotter, men at der yderligere findes et stort potentiale for robotter til både landbrug, gartneri og skovbrug.

Som eksempel præsenterede Keld Bertelsen og Uffe Bauer fra Designskolen Kolding et udviklingsprojekt, som arbejder med en universel robotløsning, der ved hjælp af muligheden for at tilkoble forskelligt værktøj, løser forskellige opgaver til biologisk produktion.

Projektets designudvikling har fokus på medarbejderens sikkerhed ved at udvikle en robot, som fjernstyres via kamerateknologi, og som dermed fjerner medarbejderen fra potentielt farlige situationer i forbindelse med robottens arbejde. Projektet integrerer samtidig forskellige mekanismer til sikring af selve robotten og dens teknologi. Måden dette gøres på, er ved eksempelvis at montere sikkerhedsrammer på robotten, som tager af for stød, hvis den vælter rundt.

Resultatet er en fleksibel robotløsning, der mindsker risikoen for arbejdsulykker, giver mindre hårdt fysisk arbejde, og som ligeledes sikrer robotten og dens værktøj ved potentielle uheld.

Konsortiet bag Plant Nursing Robotics

Plant Nursing Robotics er udgjort af et konsortium bestående af både virksomheder og videninstitutioner.
• Cetus
• Egatec A/S
• Danmarks Jordbrugsforskning, Forskningscenter Bygholm
• Designskolen Kolding
• H2 Logic ApS
• Horsens Kommune
• mh Martin Hansen A/S
• Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
• RoboCluster
• Teknologisk Institut
• Vitus Bering Denmark


Den græsslående robot blev prøvekørt i Horsens Kommune


Workshoppens deltagere fik mulighed for at se den græslående robot i sine naturlige omgivelser


Keld Bertelsen fra RoboCluster tog et kig i krystalkuglen og så på fremtiden for robotter til biologisk produktion

Yderligere information

Kjeld Jensen
Projektforsker ved Robotlaboratoriet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
M +45 2778 1926
kjen@kbm.sdu.dk

Oprettet: 24.02.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere