• Danish
  • English

Seneste nyheder

After Hours Seminar: Robotter der bevæger dig

27-05-2009
Designskolen Kolding slår den 12. juni 2009 dørene op til After Hours Seminar, hvor du kan møde robotter, der på én gang bevæger både sig selv og dig. Robotterne er tænkt, designet og skabt som led i semesterprojekter med velfærdsteknologi som overordnet omdrejningspunkt.

Designskolen Kolding, der er partner i Innovationsnetværket under RoboCluster, satser markant på velfærdsteknologi i både undervisning og forskning. Koblingen mellem robotteknologi, velfærdsteknologi og design betyder, at der i de studerendes projekter udvikles hele koncepter, hvor samspillet mellem elektronik, mekanik og formgivning er sat i forhold til etisk og social kontekst. Det har resulteret i en række spændende koncepter, som fx en robot til balance- og genoptræning, en interaktiv touch-pad til ældre og en intelligent blindestok. 

Brugercentreret tilgang til robotter

De studerende ved Designskolen Kolding har udarbejdet en række brugeranalyser inden for udvalgte felter af velfærdsteknologi. Analyserne skabte grobund for udviklingen af personaer, som igennem hele forløbet har fungeret som de enkelte projekters primære målgruppe.

- De studerende har i deres projektforløb haft en ren brugercentreret tilgang til udvikling af robotter, hvilket betyder, at de har haft nogle reelle problemstillinger at arbejde ud fra. Den metode giver dem en større forståelse for, at vellykket produktudvikling i høj grad handler om at tilgodese nogle konkrete behov for nogle virkelige mennesker, fortæller Keld Bertelsen, der industriel designer i RoboCluster.

Keld Bertelsen har fungeret som vejleder for projektgrupperne, og været forbindelsesled mellem de studerende og forskningskompetencerne på Syddansk Universitet.

Projekterne præsenteres den 12. juni 2009 kl. 14.00 – 15.30, når Designskolen Kolding afholder After Hours Seminar: Robotter der bevæger dig.

Program

14.00 Introduktion ved Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for Designskolen Kolding
14.30 Præsentation af ”Robotter der bevæger dig”
15.30 Kanapeer og netværk

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding skal ske senest den 5. juni 2009 til Maria Kirk Mikkelsen på mkm@dskd.dk

Læs mere om de studerendes robotprojekter herunder:

Robot til balance- og genoptræning

Fremtidens ældre og gangbesværede går en lys tid i møde. Forestil dig en robot med tilhørende balancebræt, der kombinerer balance- og genoptræning med leg og spil. Ved at stå på balancebrættet kan brugerne styre robotten i den ønskede retning. Robotten kan dermed skubbe til fx en bold, hvorved der kan spilles et simpelt fodboldspil. Balancebrættet kan også tilkobles en computer, så der bliver mulighed for at spille skærmbaserede spil. Robotten kan indstilles til tre sværhedsgrader, så både nye og mere erfarne brugere og spiller udfordres maksimalt.

Robotmaskot

En tur i ambulance og på skadestuen er ikke altid en sjov oplevelse. Især for børn. En blød robotmaskot kan gøre oplevelsen mere tryg og behagelig for børnene. Maskotten minder mest af alt om et tøjdyr. Den har indbygget sensorteknologi, som ved berøringer får den til at afgive lyde, bevæge armene og få røde kinder. Tanken bag konceptet er, at der skal udvikles en hel familie af maskotter, som skal være at finde i fx børnehaver, ambulancer og på hospitaler. Den store udbredning af maskotter skaber tryghed og afleder børnenes tanker, idet de kender maskotten fra dagligdagen i børnehaven.

GPS til blinde

Mange blinde bevæger sig ofte kun inden for kendte rammer og omgivelser. Med en avanceret GPS til taktil aflæsning kan blinde i fremtiden få langt større udfoldelsesmuligheder. Konceptet består af en rund og buet skive, hvor overfladen består af en række knopper, som ved impulser fra et GPS-signal kan bevæge sig op og ned. Det giver mulighed for at skabe et taktilt GPS-kort af omgivelserne, og dermed fortælle blinde og svagtseende om omgivelsernes udseende.

Billedet viser et eksempel på, hvordan teknologien til de bevægelige knopper er tænkt.

Interaktiv touch-pad til ældre

Mange ældre sidder alene i deres hjem. Ofte uden anden kontakt til omverdenen end telefonen. Ved at udvide kontakten til også at indeholde muligheden for at ”røre” ved hinanden gennem telefon eller computer mindskes de ældres ensomhed i hjemmet. Produktet består af bløde touch-pads med indbyggede sensorer, som videresender input fra en touch-pad til en anden. Den ældre kan nu føle nærhed og udvide kommunikationen med taktile indtryk. Produktet baner vejen for at skabe en ny form for kommunikation mellem mennesker, hvor man kan vise kærtegn for hinanden, selvom man ikke befinder sig i umiddelbar nærhed.

Den intelligente blindestok

Som blind kan det være svært at finde frem til steder, som ikke på forhånd er kendte. Med den intelligente blindestok kan det i fremtiden blive muligt for blinde at finde frem til nye steder uden hjælp. Stokken består af en traditionel blindestok med indbyggede sensorer, GPS-teknologi, robotteknologi og et kompas. På en flade på stokken kan den blinde med tommelfingeren aflæse, hvilken vej vedkommende skal gå, for at finde vej til et ønsket sted. Destinationen indstilles ved indtaling gennem stokkens indbyggede mikrofon.

Den interaktive robotsky Galataia

Tiden på en hospitalsstue kan til tider føles lang og trist. Specielt hvis man kun hører lyden af klokken, der går. En stiliseret sky, som fungerer som lys- og lydkilde, skal gøre oplevelsen positiv og afslappende. Fra skyen strømmer lys svarende til lysmængden på den pågældende tid af døgnet ud gennem sensoraktiverede sprækker. Samtidig afspiller skyens teknologi en lang række beroligende lydbilleder; stille musik, lyden af regn eller en kvinde, som nynner i badet. Målet med projektet er at forkorte og forbedre patienters sygdomsforløb ved hjælp af lys og lyds gavnlige påvirkning af helbredet.

En vævsprøverobot

For mange kvinder er det forbundet med stor ubehag at få foretaget celle- og vævsprøver fra underlivet. En vævsprøverobot med integreret robot- og sensorteknologi skal give kvinderne mulighed for selvstændigt at tage prøven i deres hjem. Robotten indføres i underlivet af kvinden selv, og med et enkelt tryk på en knap, åbner robotten en sprække og tager en prøve af cellevævet. Vævsprøven gemmes i robotten, som efterfølgende afleveres på hospitalet, som foretager de efterfølgende analyser.

Grinerobotten Buddhaha

Latter har en effektiv virkning på helbredet, og en grinende robotbuddha skal få gang i lattermusklerne. Robotten har indbyggede motorer og sensorer, som gør det muligt for robotten at reagere med bevægelser og latter på grin og latter fra mennesker omkring den. Tanken bag robotten er, at den kan anvendes alle steder, hvor der er behov for godt humør, bl.a. ældrecentre og hospitaler. Samtidig er det et designmæssigt ønske, at robotten skal være med til at ændre opfattelsen af, hvad en robot er.

Oprettet: 27.05.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere