• Danish
  • English

Seneste nyheder

Bliv del af fremtidens Welfare Tech Region

28-05-2009
Region Syddanmark vil være fremtidens internationale kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet. Første skridt på vejen er en projektansøgning til Vækstforum Syddanmark, der skal køre den syddanske region i front som fremtidens Welfare Tech Region. RoboCluster afholdt i slutningen af april 2009 opstartsmøde, hvor interesserede projektpartnere bød ind med ideer til delprojekter i satsningen.

Ambitionerne for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi er høje hos RoboCluster og store dele af Region Syddanmark. Gennem offentlig-private samarbejder, skal der skabes nye og bedre offentlige ydelser til borgerne, samtidig med at nye forretningsområder og produkter fremmes.

RoboCluster, Udviklingsforum Odense og Odense Universitetshospital arbejder frem til den 1. juli 2009 på en projektansøgning med sigte på at gøre Region Syddanmark til fremtidens internationale Welfare Tech Region. Projektet skal gennem et fokus på velfærdsteknologi til social- og sundhedsområdet skabe øget vækst og erhvervsudvikling i regionen.

Interesserede inviteres til at byde ind med oplæg og egne ideer til delprojekter. Yderligere er der også mulighed for at deltage i allerede formulerede delprojekter. Kontakt Trine Nøhr Demkjær fra RoboCluster (trine.demkjaer@robocluster.dk) eller Morten Bierbaum fra Udviklingsforum Odense (mbi@odense.dk), og hør om mulighederne for at deltage i den store syddanske satsning på velfærdsteknologi.

Magnet for internationale virksomheder

Welfare Tech Region starter som regional satsning i Region Syddanmark. På sigt er det målet at udvide satsningen til et internationalt fokus.

- Welfare Tech Region skal fungere som en magnet på internationale virksomheder med fokus på velfærdsteknologi. Satsningen skal vise, at der er et stort marked for velfærdsteknologi i Danmark, og at det på grund af regionens stærke videnmiljø og mange virksomheder med konkret fokus på velfærdsteknologi er et strategisk klogt sted at placere selskaber og udviklingsafdelinger, fortæller Lasse Mogensen, der er direktør i RoboCluster.

Mulighed for at byde ind med delprojekter

I slutningen af april mødtes interesserede potentielle projektpartnere hos RoboCluster, hvor de fik mulighed for at byde ind med konkrete delprojekter til projektansøgningen.

- Det var et rigtig positivt møde med mange gode ideer. Alle deltagere var klar på at være med i projektet, og der var stor enighed om potentialet, siger Trine Nøhr Demkjær, der er projektleder i RoboCluster.

Med til mødet var interessenter fra en række danske klyngeinitiativer samt repræsentanter fra Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og sygehusene i Region Syddanmark.

Blandt ideerne, som kom på bordet ved mødet, var den fuldautomatiserede sterilcentral, opstart af udvikling af genoptræningsrobotter, automatisk procedurepakning til operationsstuer og sms-service til overvægtige gravide med kostvejledning og opfølgning på vægt.

Deltag i RoboClusters delprojekter

Den fuldautomatiske sterilcentral - et fuldautomatisk lager. Projektet fokuserer særligt på at mindske ensidigt gentaget arbejde på hospitalerne for derved gøre det nemmere at tiltrække og fastholde personale. Projektet sætter yderligere fokus på patientsikkerheden, idet det forventes, at automatisering af steriliseringsarbejdet vil højne rengøringskvaliteten.

Operation procedurepakning - funktion til at klargøre udstyr til operationer. Projektet fokuserer på at mindske den tid, sygehuspersonalet bruger på at hente og bringe nødvendigt udstyr og materiale til brug på operationsstuerne. Idéen er, at projektet munder ud i en robotteknologisk løsning, som selvstændigt pakker alt, hvad der er brug for til en operation.

Genoptræningsrobotter. Projektet sætter spot på at afhjælpe hospitalernes problemer med stigende efterspørgsel på genoptræning, og arbejder med afdækning og udvikling af en eller flere genoptræningsrobotter.

Kontakt Christian Klit Johansen (ckj@robocluster.dk), projektleder i RoboCluster, senest den 8. juni 2009, hvis du vil vide mere om mulighederne for at deltage i de tre delprojekter.

Yderligere information

Ideer og oplæg til delprojekter, kontakt:
Trine Nøhr Demkjær
Projektleder i RoboCluster
T +45 6550 4491
M +45 2058 5093
trine.demkjaer@robocluster.dk

Deltagelse i RoboClusters delprojekter, kontakt:
Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dkI slutningen af april mødtes interesserede potentielle projektpartnere hos RoboCluster, hvor de fik mulighed for at byde ind med konkrete delprojekter til projektansøgningen.


Oprettet: 28.05.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere