• Danish
  • English

Seneste nyheder

Danmarks første transportrobot til sundhedssektoren

30-01-2009
Robotter i sundhedssektoren er ikke længere et fremtidsscenarium. Svendborg Sygehus lancerer fredag den 30. januar 2009 Danmarks første transportrobot til sundhedssektoren. Robotten er del af et pilotprojekt, som skal flytte arbejdskraft til mere patientrelaterede opgaver, generere viden omkring praktisk implementering af robotter på nye og gamle sygehuse og indsamle viden om patienters og personales syn på robotter på sygehusene.

Fremtiden kom i slutningen af januar 2009 til Svendborg Sygehus, da et nyt medlem af medarbejderskaren blev præsenteret for husets øvrige medarbejdere og offentligheden. Der var imidlertid ikke tale om en medarbejder, som uden videre faldt ind i mængden. For hvor personalet til daglig anvender kitler og uniformer, så er sygehusets nye medarbejder iført hård plast og forlygter. Navnet på den nye medarbejder er AGV (automatic guided vehicle) og dækker over Danmarks første sundheds- og transportrobot – i dette tilfælde til transport af blodprøver.

Robot tager selv elevatoren

AGV-robotten er i første omgang den eneste af sin art på Svendborg Sygehus, og den kommer ikke til at mangle opgaver. Robottens daglige opgaver bliver autonomt at opsamle og transportere blodprøver. Både de, som kommer med ambulance til analyse på sygehuset fra praktiserende læger i oplandet, og de som tages på selve sygehuset.

- Robotten, der indtil videre er et pilotprojekt under Det Regionale Teknologicenter forankret i RoboCluster, kører ved hjælp af en forprogrammeret CAD-tegning i hukommelsen (computer aided design) og pejlemærker i loftet ad en fast rute med faste stoppesteder og på faste tidspunkter. Når alle blodprøver er samlet sammen, tager robotten af sig selv elevatoren til laboratoriet, hvor den bliver tømt af personalet. Og så kan hele processen begynde forfra, fortæller Uffe Kock Wiil, der er projektleder for pilotprojektet.

AGV-robotten er produceret af den schweitziske virksomhed Swisslog Holding AG, som producerer og leverer robotter og automation til en lang række forskellige brancher. Swisslog Holding AG er projektpartner i pilotprojektet på Svendborg Sygehus..

Tre formål; Behov, indsigt og opfattelse

Robotten kører indtil videre i tre måneder og opfylder ligeledes tre overordnede formål i projektet.

- AGV-robotten skal for det første dække det behov for automatisering, som de danske sygehuse kommer til at opleve fra nu af og de næste mange år frem, hvor antallet af sundhedsfagligt personale får svært ved at følge med udviklingen af pleje- og behandlingskrævende patienter. Udviklingen medfører et øget behov for automatisering af de opgaver, hvor det ikke er nødvendigt, at det er en medarbejder i kød og blod, som udfører opgaverne, og hvor en robot kan udføre jobbet lige så godt, fortæller Peder Jest, der er direktør ved Sygehus Fyn.

Udover at projektet som helhed gør det muligt at flytte menneskelige ressourcer til fx patientrelaterede opgaver, så giver det for det andet også indsigt på en række områder, som kan belyse projektets fremtidige opgaver omkring implementering af robotteknologi på sygehusene.

- Projektet løser ikke bare konkrete opgaver her og nu, men giver yderligere indsigt i, hvordan det rent praktisk er muligt at implementere robotteknologi i både eksisterende og fremtidige sygehuse. Hvilket har stor betydning for både indretning og brug af nye sygehusbyggerier i fremtiden, fortsætter Peder Jest.

Til sidst har projektet en videngenererende og uddannende opgave.

- Robotter som AGV-robotten er noget helt nyt på danske sygehuse. Pilotprojektets formål er derfor som noget helt tredje at indsamle viden om, hvordan personale og patienter opfatter robotten, dens arbejde og det, at de skal omgås den til hverdag. Vi vil gerne vide, hvordan de føler og tænker, når de til daglig henholdsvis møder eller samarbejder med en robot. Og det handler også om at både personale og patienter accepterer og forstår, at robotter er en del af fremtidens sygehuse, og at de vil blive en naturlig del af miljøet, afslutter Peder Jest.Yderligere information

Uffe Kock Wiil
Projektleder
Mærsk McKinney Møller Instituttet, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
T +45 6550 3565
M +45 6011 3565
ukwiil@mmmi.sdu.dk

Oprettet: 30.01.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere