• Danish
  • English

Seneste nyheder

Den fuldautomatiske sterilcentral og procedurepakning

29-09-2009
Medarbejderne på de danske sterilcentraler på hospitalerne oplever et stadigt stigende arbejdspres. Flere instrumenter med mere ressourcekrævende rengøringsbehov og en stigende mængde kirurgiske indgreb sætter dagligt medarbejderne på sterilcentralerne under pres. En række af RoboClusters netværkspartnere går nu sammen med RoboCluster og flere eksterne partnere omkring et nyt projekt med fokus på at automatisere delprocesser i hospitalernes sterilcentraler. RoboCluster varetager projektlederrollen.

Antallet af operationer på de danske hospitaler stiger. Samtidig stiger behovet for rengøring og sterilisering af operationsinstrumenter. I dag foregår rengørings- og steriliseringsprocessen manuelt. Det betyder, at medarbejderne i sterilcentralen har fat i det samme instrument mange gange, fra det når igennem første sortering, forbehandling og opvaskekontaminering og til det når kontrol, anden sortering og emballering. De mange opgaver øger kravet til antallet af medarbejdere og arbejdstimer i sterilcentralerne. Derudover sker der en hurtig nedslidning af medarbejderne, som dagligt løfter rundt på mange kasser på op til 12 kg. Projektet Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning sætter spot på sterilcentralernes mange udfordringer.

Et øget fokus på indførelse af robot- og automatiseringsteknologi i sterilcentralerne kan være vejen frem. Projektet arbejder specifikt mod automatisering udvikling og produktion af relevante hjælpemidler og designelementer. En øget brug af automatisering vil i sterilcentralerne betyde mindre nedslidning af medarbejderne, hurtigere og mere effektive arbejdsgange og en forbedring af bakteriekontrollen, der specielt gennem reduktionen af uforudsete komplikationer vil komme patienterne til gode.


Tre projektspor viser vejen frem

Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning består af tre projektspor, som hver sætter spot på særligt vigtige områder af arbejdet i hospitalernes sterilcentraler.

Spor 1: ”Add ons” til eksisterende sterilcentraler
Projektet afdækker mulighederne for robot- og automatiseringsteknologi til såvel eksisterende som nybyggede sterilcentraler. Spor 1 omfatter udarbejdelse af krav og løsningsskitser til robot- og automatiseringsteknologi til eksisterende sterilcentraler.

Spor 2: Nytænkning af sterilcentraler med udgangspunkt i såvel eksisterende som nye fysiske rammer.
Spor 2 tænker ud af boksen. Gennem idéudvikling sættes der fokus på, hvordan fremtidens sterilcentraler kan komme til at se ud. Projektets partnere designer, udvikler, bygger, afprøver og vurderer nye indretningsmuligheder, som efterfølgende omsættes til et samlet løsningsforslag.

Spor 3: Procedurepakning
Medarbejderne på sterilcentralerne anvender dagligt meget tid på at samle og pakke instrumenter og materialer til brug ved en lang række forskellige operationer. Disse pakninger kaldes i fagsprog procedurepakninger. En automatisering af disse processer kan spare meget tid i landets sterilcentraler.

Spor 3 sætter fokus på mulighederne for at lade robot- og automatiseringsteknologi indgå i arbejdet. Operationsstuernes behov for pakning af materialer afdækkes og der idéudvikles omkring robotters muligheder for at varetage pakkeopgaver. Der foretages en medicinsk teknologivurdering af løsningsforslagene, og der opbygges og testes kritiske delelementer af processen. Endelig efterprøves metoder og arbejdsgange gennem fiktive videoscenarier.


Bredt samarbejde sikrer innovation

Projektets partnere er sammensat ud fra Triple Helix-tanken, hvor forskning, erhvervsliv og samfund bringes sammen i arbejdet om udvikling og innovation. Det betyder, at projektet arbejder mod opfyldelse af en række målsætninger, som kommer såvel hospitalernes patienter og ansatte som projektets deltagende virksomheder til gode.

For hospitalernes patienter betyder indførelsen af den fuldautomatiske sterilcentral, at risikoen for uforudsete komplikationer minimeres. De hospitalsansatte får mindre ensidigt gentaget arbejde og færre tunge løft med risiko for arbejdsskader og sygefravær.

For de deltagende private virksomheder vil den fuldautomatiske sterilcentral få betydning for virksomhedernes muligheder for at være pionerer på et helt nyt marked. Virksomhederne får bl.a. mulighed for at være med til at opdyrke et helt nyt marked, som på sigt rækker langt ud over Danmarks grænser.

Model for fremtidige projekter

Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning får udover den brede sammensætning af partnere også tilknyttet en erhvervs-Ph.d. Med inddragelsen af den tilknyttede erhvervs-Ph.d ønsker projektet gennem erfaringer at udvikle en forretningsmodel for, hvordan offentlige og private interessenter kan tænkes sammen i arbejdet med løsningen af komplekse opgaver som det er tilfældet med Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning.

Bredt potentiale

I Danmark findes der 40 større og 30 mindre sterilcentraler, hvilket giver projektet et bredt markedspotentiale.

- De offentligt drevne sterilcentraler i Danmark beskæftiger ca. 700 medarbejdere. Markedspotentialet for automatiseringsteknologi til sterilcentralerne er derfor stort og helt åbent, da der endnu ikke findes nogen centrale spillere på området, fortæller Christian Klit Johansen, der er projektleder i RoboCluster.

Også på internationalt plan er der stort potentiale for automatiseringsteknologi til sterilcentralerne.

- I Danmark såvel som i resten af Europa går tendensen mod større og mere centrale sterilcentraler. Behovet for at indkøbe teknologi til at løse opgaverne på Europas sterilcentraler er derfor stort. Og der har projektet en oplagt mulighed for at spille ind med løsningsforslag, som kan eksporteres til hospitaler rundt om i hele Europa, fortæller Christian Klit Johansen.

økonomi

Projektets samlede budget er 7.800.000 kr. Bevillingsgiver Syddansk Vækstforum. Projektet er et delprojekt under Welfare Tech Region, et stort initiativ inden for velfærdsteknologi i den syddanske region.

Tidshorisont

Projektet løber fra 01.01.2010 til 31.12.2012

Projektledelse

RoboCluster varetager projektledelsen i Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning.

Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T +45 2058 5069
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 29.09.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere