• Danish
  • English

Seneste nyheder

Den Intelligente Sprøjtebom på Bramstrup

26-10-2009
”Den Intelligente Sprøjtebom”, som er et udviklingsprojekt i RoboCluster-netværket, blev mødt med nysgerrige blikke og faldt umiddelbart i god jord, da Bramstrup Gods afholdt temadag om sprøjteteknik.

- Hvis ”Den Intelligente Sprøjtebom” kan praktiseres, er det sød musik i mine ører. Forbruget af hjælpestoffer er voldsomt i dag, og hvis robotten kan finde de rigtige steder at sprøjte og bare sprøjte op til 70 procent af ukrudtet væk, så kunne jeg godt finde på at bruge den.

Sådan sagde Keld Holm, der til daglig dyrker planteavl på sin gård i Sønderjylland. Han var én af godt 100 landmænd, som denne oktoberdag havde taget fri for at lære om sprøjteteknik og se de nyeste maskiner på markedet. I den enorme maskinhal på Bramstrup Gods på Fyn kunne han og kollegaerne på trods af hallens størrelse ikke undgå at lægge mærke til projektet ”Den Intelligente Sprøjtebom”. Et projekt, der ledes af RoboCluster-netværket, som samarbejder med universiteterne i Århus, København og Odense samt virksomhederne T&O Stelectric og CLAAS Agrosystems.

- Projektet ”Den Intelligente Sprøjtebom” går ud på at udvikle en robot, der via et kamerasystem kan identificere og sprøjte ukrudtsplanter i forbindelse med planteavl. Målet er at kunne sprøjte med så stor en effektivitet og præcision, at den mængde af sprøjtemiddel, der bruges i dag, kan reduceres med helt op til 90 procent. Et scenarie, der både gavner miljøet og landmændenes økonomi, forklarede Keld Kjærhus Bertelsen, der repræsenterede RoboCluster-netværket og netværket Agrobotic Network på temadagen.

Fornuftigt alternativ

Udviklingen af ”Den Intelligente Sprøjtebom” har flere år på bagen, men efter at Højteknologifonden i oktober har lovet støtte til projektet, går det stærkt. Og med udsigt til et reelt produkt, der kan nedbringe brugen af pesticider på markerne, var projektet værd at lægge mærke til. Blandt andet for Peter Hoe, der driver landbrug på Djursland.

- De nye målemetoder og nyheden om højere afgifter på brug af sprøjtemidler gør, at vi landmænd skal til at koncentrere os om behandlingshyppigheden. Altså det antal gange vi sprøjter et givent areal. Og i det perspektiv lyder ”Den Intelligente Sprøjtebom” som et fornuftigt økonomisk alternativ, fortalte han.

Thomas Ory Nielsen, der udover at eje et lille landbrug også er teknisk repræsentant fra DuPont Danmark ApS, en kemivirksomhed, var lidt mere kølig i sin prognose.

- En reducering på 90 procent lyder som rigtig meget. Det tror jeg ikke på. Ikke i min levetid i hvert fald. 50 procent er mere realistisk eksempelvis for ukrudt i rækkeafgrøder, men ikke for svampe og insekter. Men igen – man skal aldrig skyde noget ned, sagde han.

En af de større markspillere kunne godt se en intelligent sprøjtebom som fremtidens svar på nutidens problemer, men pegede på, at det som altid handler om kroner og øre.

- Der er mange forskellige ukrudtsplanter, så for mig virker ”Den Intelligente Sprøjtebom” som en slags specialsprøjtning af bestemte ukrudtsplanter. Men i sidste ende er det som altid et spørgsmål om økonomi, selvom jeg må indrømme, at det lyder spændende, sagde Anders Rothausen, driftsleder på Krengerup Gods.

Projektet ”Den Intelligente Sprøjtebom” er udviklet i samarbejde med Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr ved Aarhus Universitet, Institut for Jordbrug og Økologi ved Københavns Universitet, T&O Stelectric og CLAAS Agrosystems. Projektet er støttet af Højteknologifonden og kører tre år frem.

Læs mere om "Den Intelligente Sprøjtebom".

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef i RoboCluster
M +45 60 11 4366
njj@robocluster.dk

Oprettet: 26.10.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere