• Danish
  • English

Seneste nyheder

Den intelligente sprøjtebom

02-03-2009
Landbruget anvender hvert år store mængder sprøjtegifte, som risikerer at ende i grundvandet. Men det skal det være slut med. RoboCluster har i samarbejde med fem øvrige projektpartnere indgivet en interessetilkendegivelse til Højteknologifonden om mulighed for at søge støtte til udvikling af en intelligent sprøjtebom, som vil mindske pesticidforbruget i landbruget med over 95%.

Marker og afgrøder lever en kemikaliefyldt tilværelse, hvor store mængder sprøjtegifte til bekæmpelse af ukrudt hører til hverdagen. Konkret set blev der i 2006 omsat pesticider for ikke mindre end 35 milliarder dollars på verdensplan. Heraf stod det europæiske marked for ca. 8 milliarder dollars, hvilket svarer til 327.000 kg aktivt stof, som ledes ud i naturen med fare for at ende i grund- og drikkevandet.

Men sådan behøver det ikke være i fremtiden. RoboCluster har i samarbejde med fem projektpartnere indgivet en interessetilkendegivelse til Højteknologifonden om 12,83 millioner kroner til støtte af udviklingen af en intelligent sprøjtebom, som stedsspecifikt sprøjter og bekæmper ukrudt. Projektet vil revolutionere landbrugets ukrudtsbekæmpelse.

95 % færre pesticider

Løsningen består af en sprøjtebom med integreret kamera, et visionsystem og et billedbehandlingsmodul. Integrationen af de tre teknologier betyder, at sprøjtebommen på samme tid registrerer ukrudtets placering og sætter en stedspecifik sprøjtning i gang.

- Den intelligente sprøjtebom kan ses som en ny generation af sprøjtebomme, der skal være med til at mindske udledningen af pesticider i naturen. Løsningen vil, hvis den realiseres, kunne nedbringe pesticidforbruget med over 95 %. I Europa svarer det til ca. 300 tons aktivt stof, som ikke længere behøver at blive hældt ud i naturen og være til fare for vandmiljøet, siger Niels Jul Jacobsen, der er projektchef i RoboCluster.

Projektpartnere

- AGROCOM VISION A/S
- T&O Stelectric A/S
- RoboCluster ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
- Institut for Jordbrug og Økologi, Københavns Universitet
- Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Aarhus Universitet

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef
RoboCluster
T +45 6550 4366
M +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Oprettet: 03.02.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere