• Danish
  • English

Seneste nyheder

EU sætter ord på anbefalinger af sundhedsrobotter

16-01-2009
En ny rapport udarbejdet for Europa-Kommisionen sætter ord på de konkrete anbefalinger til udvikling af robotteknologi til fremtidens sundhedssektor. Årsagen er forventninger om en ændret demografi i fremtiden, og det danske arbejde med afdækning af behov og potentiale er allerede i gang.

Europa-Kommisionen har udgivet en rapport, der præsenterer Kommisionens direkte anbefalinger til, hvilke former for robotteknologi, der bør udvikles til fremtidens sundhedssektor. Rapporten bygger på en undersøgelse med samme dagsorden, som bl.a. er gennemført ved hjælp af interviews og evaluerende workshops med en række forskellige eksperter og interessenter. Begrundelsen for en øget indsats omkring udvikling af robotteknologi til sundhedssektoren er ifølge Europa-Kommisionen, at der i fremtiden vil ske en demografisk ændring, som øger behovet for at frigøre hænder til behandlings- og plejearbejde på hospitalerne. Robotterne skal derfor selvstændigt kunne varetage og assistere arbejdet på hospitalerne.

Arbejdet er allerede i gang

Europa-Kommisionens anbefalinger går i samme retning som det arbejde, der allerede er sat i gang i RoboCluster-netværket

- Ét af RoboClusters fire udviklingsområder er fremme af robotteknologi til pleje og sundhed. Vi tager selvfølgelig derfor Kommisionens gode og relevante anbefalinger med i vores overvejelser og videre arbejde inden for området, siger Christian Klit Johansen, der er projektleder i RoboCluster.

Arbejdet med sundhedsrobotter er allerede i fuld gang. SUND VÆKST-projektet, hvor RoboCluster er projektpartner, arbejder målrettet mod at kortlægge muligheder og behov for robotteknologi i det danske sundhedsvæsen svarende til anbefalingerne i rapporten fra Europa-Kommisionen.

- I SUND VÆKST–projektet arbejder vi fx på at afdække viden om og påvise potentialet i at udvikle og integrere avanceret robotteknologi i doseringen af medicin på de danske sygehuse. Lige nu arbejder vi på at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, så vi får kendskab til, hvor og hvordan man bedst muligt supplerer arbejdet med dosering ved hjælp af robotter. Hvilket jo kan ses som en direkte parallel til Kommisionens anbefalinger af at fokusere på robotteknologi til fx professional pleje, fortæller Christian Klit Johansen.

Bredt samarbejde

Europa-Kommisionens rapport centrerer sig om fem konkrete udviklingstemaer:

• Robotteknologi til medicinske indgreb og behandlinger
• Robotteknologi til støtte ved professional pleje
• Robotteknologi til præventiv terapi og diagnose.
• Robotteknologisk assisterende produkter
• Robotteknologi til rehabiliterende behandling

På baggrund af disse udviklingstemaer oplister rapporten seks konkrete udviklingsområder, der efter en spørgeundersøgelse blandt undersøgelsens interessenter præsenteres som de mest relevante:

• Intelligente medicinske kapsler (til fx målrettet medicinsk behandling, kikkertundersøgelser eller biopsier)
• Intelligente proteser
• Robotiserede systemer til patientovervågning
• Robotteknologi til assistance ved indgreb
• Robotteknologi til analyse og terapi af motorisk koordination
• Robotassisteret mental-, kognitiv- og socialterapi.

Rapporten anbefaler yderligere, at samarbejde mellem både vidensinstitutioner, virksomheder og sundhedsvæsen er nødvendigt for at skabe et så bredt spektrum af muligheder for innovation som muligt.

- Denne anbefaling kan vi jo kun tage som et klap på skulderen, da RoboCluster allerede arbejder efter dette koncept. Så med rapporten in mente, så tror jeg bestemt, at vi er på rette vej, siger Christian Klit Johansen.

SUND VÆKST-projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.


Yderligere information

Christian Klit Johansen
Projektleder i RoboCluster
T: 2058 5069
ckj@robocluster.dk

Oprettet: 16.01.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere