• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fremtidens CO2-neutrale hospitaler

29-04-2009
Region Syddanmark har sat et ambitiøst mål for opførelsen af det nye universitetshospital i Odense. Det skal være CO2-neutralt. Skal målet nås kræver det nytænkning, samarbejde og udvikling af nye løsninger og teknologier. Regionen samler derfor interessenter og centrale videnpersoner til konference, for at få deres indspark og ideer til løsninger på det nye byggeri.

Visionen for det nye universitetshospital i Odense er at skabe et byggeri, der som det første i verden er CO2-neutralt samtidig med, at det skaber de bedste rammer for helbredelse. Det kræver handling.

Region Syddanmark inviterer derfor alle interesserede til at deltage i udviklingen af de løsninger og teknologier, som er nødvendige for at realisere målet. Startskuddet for arbejdet lyder tirsdag den 23. juni 2009, hvor konferencen ’Det nye Universitetshospital i Odense som CO2-neutralt’ afholdes på Hollufgård i Odense.

Konferencen henvender sig til erhvervslivet og øvrige samarbejdspartnere, der har vilje og ambitioner om at bidrage til udvikling af teknologiske løsninger til det CO2-neutrale hospital.

Aktiv deltagelse og involvering

Konferencen tager afsæt i deltagernes aktive deltagelse og involvering i oplæg og workshops. Der er brug for alle fremmødtes ideer, meninger og synspunkter, hvis det ambitiøse mål skal nås. Ved dagens afslutning formuleres nogle konkrete krav til udbudsmaterialet baseret på dagens diskussioner, som sætter skub i udviklingen af løsninger, teknologier og samarbejder omkring det CO2-neutrale universitetshospital.

Blandt oplægsholderne er regionsrådsformand Carl Holst, der vil fortælle om ambitionerne om at udnytte opførelsen af det CO2-neutrale hospital til innovation og erhvervsudvikling mellem regionen og erhvervslivet. Niels Mortensen, der er projektleder for Det nye Odense Universitetshospital, vil uddybe visionerne for det nye hospital omkring CO2-neutralitet og bæredygtighed, mens Olaf Bruun Jørgensen fra rådgivningsfirmaet Esbensen A/S vil fortælle om, hvordan arkitektur, design og konstruktion kan forbedre patienters helbred, øge de ansattes og besøgendes tilfredshed og samtidigt være miljømæssigt bæredygtigt ved hjælp af lys, lyd og materialer.

Indlæggene følges op af tre spor, hvor deltagerne involveres i workshops med fokus på: Hvad er ”Det CO2-neutrale sygehus”, ”Energieffektivisering – procesenergi” og ”Effektivisering af energi til driften”.

Sted: Hollufgård, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ
Tid: Tirsdag den 23. juni 2009 kl. 10.00 – 15.30.

Sidste frist for tilmelding og eventuel afmelding er den 17. juni 2009. Tilmelding sker via www.regionsyddanmark.dk/CO2. Afbud via mail til Liselotte.Abildgaard@regionsyddanmark.dk

Konferencen er gratis, men tilmeldte, der ikke møder op, vil blive afkrævet et gebyr på 500 kr.

Se indbydelsen til konferencen

Yderligere information

Vita Jokumsen
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
T +45 7663 1247
Vita.jokumsen@regionsyddanmark.dk

Oprettet: 29.04.2009

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere